Tarih 50 Yeni Bilgi(5)

 1. Soğuk Savaş deyimini ilk kez kullanan kişi Bernard Baruch‘tur.
 2. Yüzdeler Antlaşması ile İngiltere Yunanistan’dan üstün konuma gelmiştir.
 3. En yüksek siyasal organı “Siyasal Danışma Komitesi(CPC)” olan uluslararası oluşum Varşova Paktı‘dır.
 4. Marshall Planı‘na karşılık SSCB’nin Demir Perde ülkelerine yardımı öngeren planı Molotof‘tur.
 5. Türkiye’nin NATO’da ki ilk temsilcisi Fatin Rüştü Zorlu‘dur.
 6. Asvan Barajı için ABD ve Dünya Bankası’ndan istenilen kredinin ABD tarafından engellenmesi Süveyş Krizine yol açmıştır.
 7. Adnan Menderes döneminde;
  • ODTÜ
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Anadolu Üniversitesi
   açılmıştır.
 8. Demokrat Parti‘nin kurucu genel başkanı Celal Bayar‘dır.
 9. Volkan Teşkilatı, EOKA terör örgütüne karşı kurulmuştur.
 10. Yabancı Sermayeyi Teşvik ve Petrol Yasası Adnan Menderes başbakanlığı döneminde çıkarılmıştır.
 11. Türkiye, 1958 yılında IMF’den borç alımına başlamıştır.
 12. 1955 – 1956 sezonunda ilki düzenlenen Şampiyon Klüpler Kupası‘nı İspanya kazanmıştır.
 13. ABD, Truman Doktrini yayınlamasıyla uzun yıllar dış politikasının esasını oluşturan Yalnızlık Politikasından vazgeçmiştir.
 14. SSCB’nin Avrupa’da yayılmacı politikasına karşı İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un bir araya gelerek oluşturduğu teşkilata Batı Avrupa Birliği denir.
 15. Türkiye, Birleşmiş Milletler‘in kurucu üyesidir.
 16. ABD, Uzakdoğu’da etkisini artırabilmek amacıyla SEATO kuruluşunu oluşturmuştur.
 17. Buhran dönemlerinde yaşanan ortamda yanlış anlamalar olmasın diye Kırmızı Telefon Hattı ABD ve SSCB kurmuştur.
 18. Bağlantısızlar Hareketi‘nin Yugoslavya lideri Josip Broz Tito‘dur.
 19. Bağlantısızlar Hareketi‘nin temeli olan Bandung Konferansı Endonezya’da toplanmıştır.
 20. 1963’te uzaya gönderilen ilk kadın kozmonot Valentina Tershokova‘dır.
 21. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti‘nin ilanında ortam oluşturan antlaşmalar Zürih ve Londra’dır.
 22. Çandarlı gemisinin yaptığı çalışmalar kıta sahanlığı sorununu yeniden gündeme getirmiştir.
 23. Asala Ermeni terör örgütünün kurulduğu ülke Lübnan’dır.
 24. 1971 Muhtırası‘nın ardından Nilat Erim başbakanlığa getirilmiştir.
 25. Çekoslavakya’da komünizm boyunduruğuna karşı başlayan hareketin genel adı Kadife Devrimi‘dir.
 26. Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde en büyük doğal gaz rezervine sahip olan ülke Türkmenistan’dır.
 27. Kırgızistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Askar Akayev‘dir.
 28. Rus doğalgazının Karadeniz’in altından döşenecek bir boru hattı ile Samsun’a ulaşmasını sağlayan proje Mevi Akım Projesi‘dir.
 29. Kazakistan’ın bağımsızlığının kazanılmasında büyük çaba harcayan devlet adamı Nursultan Nazarbayev‘dir.
 30. Küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlere ve doğuracağı sonuçlara çözüm bulmak amacıyla 2005’te yürürlüğe giren antlaşma Kyoto Protokolü‘dür.
 31. SSCB’de uygulanan Glasnost ve Perestroika politikaları ile beraber Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgüt Halk Cephesi‘dir.
 32. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği süreci Ankara Antlaşmasıyla başlamıştır.
 33. Türklerde ilk kez yaygın eğitim görüldüğü topluluk Asya Hunları‘dır.
 34. Seyfüddevle, Hindistan Fatihi gibi unvanlarla tanınan, Peşaver Seferi ile Hindistan’da etkinlik kazanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut‘tur.
 35. Türk – İslam mimarisinin ilk örneklerini Afrika’da veren Türk devleti Tolunoğulları‘dır.
 36. 1025 yılında oluşan, Maveraünnehir İttifakı olarak bilinen yapı Büyük Selçuklular‘a karşıdır.
 37. Yıldırım Beyazıt, Niğbolu Savaşı’nın ganimetleriyle Bursa Ulu Camii‘yi yaptırmıştır.
 38. Abdülmecid Döneminde günümüz Talim Terbiye Kurulu’nun kökeni olan ve eğitim – öğretimde okutulan ders kitaplarını hazırlaması için kurulan kurum Encümen-i Daniş‘tir.
 39. Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü İngiltere – Rusya tarafından imzalanmıştır.
  • Mekteb-i Ulum-u Edebiye
  • Rüştiyeler
   2. Mahmut zamanında açılan Batı tarzı eğitim kurumlarıdır.
 40. Çanakkale Savaşları‘nın yiğit kahramanı Seyit Onbaşı‘ya Çabuk soyadı verilmiştir.(Seyit Ali Çabuk)
 41. Ankebut, Kıbrıs Türkleri tarafından çıkarılan Milli Mücadele yanlısı yayın organıdır
 42. Büyük Taarruz’un hazırlıkları sırasında ordu karargahı Akşehir’e taşınmıştır.
 43. Karaisalı Müftüsü Mehmet Hoca Maraş’ta savunmasına katılmıştır.
 44. Mustafa Kemal’in, “Kemal” adını aldığı okul Selanik Askeri Rüştiyesi‘dir.
 45. Scala Nutku, Benito Mussolini‘ye aittir.
 46. Almanya’nın Ren bölgesini işgal etmesi, İngiltere’nin izlediği Yatıştırma Politikası‘nın son bulmasına neden olmuştur.
 47. 1953 Moncada İsyanı ile başlayan devrim hareketi Küba’da yaşanmıştır.
 48. Şan Kızı Destanı Bulgarlar’a aittir.
 49. Bizans ile yapılan ve “Yurt Tutan“, “Kumdanlı” isimleri ile de bilinen savaş Miryokefalan Savaşı‘dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir