Etiket arşivi: Marcia

Marcia’nın Kimlik Statüleri

Marcia, Erikson’un kimlik gelişimi ile ilgili kuramsal ifadelerini kabul edip Erikson’dan hareketle kimlik statülerini geliştirmiştir.

Marcia’ya göre 4 kimlik statüsü vardır.Bunlar;

 • Başarılı Kimlik
 • Psikososyal Moratoryum
 • İpotekli Kimlik
 • Kimlik Dağınıklığı

Marcia bu statüleri incelerken iki boyut belirlemiştir.Bir kimliğe bağlanma ve araştırma süreci.Bağlan ve araştırma kişinin hangi statüde olduğunu göstermektedir.

Araştırma

Kimlik için keşif yapma sürecidir.Kişi kimliği için farklı alternatifleri araştırıp deneyimler.İdeolojileri farklı mesleklerin özelliklerini araştırır.Farklı insanlarla arkadaşlıklar kurarak hangi ilişkinin kendisine uygun olduğunu dener.

Bağlanma

Kişinin kimliklerle ilgili özelliklerden bir ya da birkaçını seçip karar vermesidir.Birey ilgilerine ve mesleğinin ne olacağına karar vermiş, o yönde çalışmaya başlamıştır.

  Başarılı Kimlik Psikososyal Moratoryum İpotekli KimlikKimlik Dağınıklığı 
BAĞLANMA+ –+
ARAŞTIRMA+,-+

Başarılı Kimlik Statüsü

Kişi araştırma yaptıktan sonra bir kimliğe bağlanmış durumdadır.Birey kim olduğunu bilmekte gelecekte, insan ilişkilerinde ne istediğini bilmekte ve belli bir dünya görüşüne sahiptir.Başarılı kimlikteki kişinin kimliği olduğu için artık bir başarılı kimlik durumunda olduğu zaman süresince kimlik araştırması yapmamaktadır.Ancak başarılı kimliğe çıkabilmek için önceden araştırma yapmak gerekir.Bundan dolayı tabloda öncesinde artı vardır.Ama şu an araştırmadığı için eksidir.

Rol karmaşası +
Kimlik kazanma +

Moratoryum

Moratoryumda kişi bir kimliğe bağlanmamıştır ama araştırmaktadır.Bu statünün özelliği kimlikte yoktur ama araştırma yapılmaktadır.Dışarıdan ergen kimliği ile ilgili konuların yani gelecekte ne olacağı, ilişkilerinin nasıl olacağı ve dünya görüşünün ne olacağı konusundaki kararı ertelemiş görünür.Üstünde durmuyormuş gibi görünür.Ancak bu statünün en önemli özelliği, araştırmanın yapılmasıdır.

Erteleyici tutum moratoryumun belirtisidir.

Rol karmaşası +
Kimlik kazanma –

İpotekli Kimlik

Bu statüde ergen anne-babası ya da çevre tarafından önüne konulan kimliği olduğu gibi kabul etmiştir.Bu statüde bir kimliğe bağlanma vardır ancak hiçbir şekilde araştırma yoktur.Örneğin, ailesi istediği için kişi tıp fakültesine gider.Çevre, mühendis olmayı ya da medya manken olmayı özendirdiği için kişi araştırmadan manken olmaya karar verir.

Rol karmaşası –
Kimlik kazanma +

Dağınık Kimlik

Bu kimlik statüsünde bir kimliğe bağlanma da araştırma da yoktur.Kişi kararsızlık durumunda kalır.Kişinin ne olmak istediği, insan ilişkilerinde nasıl davranması gerektiği konusunda bir kararı yoktur.

Çok çabuk vaz geçer.
Çok çabuk fikir değiştirir.
Tercihlerini sürekli değiştirir.

Rol karmaşası –
Kimlik kazanma –

İpotekli kimlikten ya da dağınık kimlikten başarılı kimliğe geçmek için kişinin mutlaka bir moratoryum atlatması gerekir.

Tüm bu kimlik statülerine örnek vermek gerekirse,
Kişi ailesinin istediği ile bilgisayar mühendisliğine gider.Bu durumda kişi ipotekli kimliktedir.Ancak daha sonra farklı siyasete ilgi duyar ve üniversite sınavına girer.İşte bu durumda ipotekli kimlikten araştırma yapıp yani moratoryum yapıp tekrar başarılı kimlik statüsüne girmiş demektir.

Bu kimlik statülerine ek olarak Erikson’un da eklediklerini yazmakta fayda var.

Gölge Kimlik

Baskı ve zorla bir iş yaptırılmışsa gölge kimliktir.

İpoteklide baskı ve zorlama yoktur.Anne ya da babanın tercihlerini üzmemek için yapar.Ama bunda baskı ve zorlama vardır.

Kişilik Gelişimi

Kişilik Nedir?
Kişiliğin Boyutları
MizaçKarakterÜslup
FREUD KİŞİLİK KURAMIERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMIBAĞLANMA KURAMLARITOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • Yapısal Kuram:
  İd, Ego, Süperego
 • Topografik Kuram:
  Bilinç, Bilinç Öncesi, Bilinç Dışı
 • Psikodinamik Kuram:
  Libido, Thanatos
 • Psikanalitik Kuram
 • Psikoseksüel Gelişim Kuramı:
  Oral, Anal, Fallik, Latent, Genital Evreler
 • Temel güvene karşı güvensizlik (0 – 2)
 • Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (2 – 4)
 • Girişimliğe karşı suçluluk (4 – 7)
 • Başarıya karşı aşağılık (7 – 12)
 • Kimliğe karşı suçluluk (12 – 18):
  Kimlik, Psikososyal Moratoryum, Rol karmaşası, Ters Kimlik, Dağınık Kimlik
 • Yakınlığa karşı uzaklık (18 – 30)
 • Üretkenliğe karşı durgunluk (30 – 60)
 • Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (60 – -)
Çocuk Bağlanması

 • Güvenli bağlanma
 • Güvensiz çelişkili bağlanma
 • Güvensiz kaçınan bağlanma

Yetişkin Bağlanması

 • Güvenli bağlanma
 • Saplantılı bağlanma
 • Korkulu bağlanma
 • Kayıtsız bağlanma
 •  Erkeksi(Maskülen) cinsiyet rolü
 • Kadınsı(Feminen) cinsiyet rolü
 • Anrojen cinsiyet rolü
 • Belirsiz cinsiyet rolü
MARCİANIN KİMLİK STATÜLERİ
 • Başarılı kimlik statüsü
 • Moratoryum kimlik statüsü
 • İpotekli kimlik statüsü
 • Dağınık kimlik statüsü

Kişilik

Bireyleri birbirinden ayıran, bir defa oluştuktan sonra kolay kolay değişmeyen, zamanla oluşan ve çoook uzun zaman alan ve Türkiye’de insanlarda pekte bulunmayan örüntüye Kişilik deniyor.

Freud’a göre kişilik 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır.Oysa ki günümüzde 27 – 28 yaşında oturur.Düşünsenizse insan oğlu, lüzumsuz her b*ku erkenden elde etmek için rezillik yaşatırken, 27 – 28 yaşına kadar kişiliğini oturtmamak üzere evrilmiş sanki…Ne rezil bir ırtır bu insanoğlu…

 • Zamanla oluşur.
 • Kararlıdır
  Oturduktan sonra kolay kolay değişmez.
 • Çevreyle ilişki kurmamıza yarar.
 • Benzer duruma benzer tepki vermemize yol açıyor.

Kişilik, bireyleri birbirinden ayırır.

KİŞİLİĞİN BOYUTLARI
Mizaç/HuyKarakterÜslup Ya Da Tarz
Huy, kişiliğin duygusal boyutudur.
Bazı duyguların(içe dönük olmak, dışa dönük olmak ya da olmamak gibi) genetik yatkınlık oldukları bugün bilinmektedir.
Doğuştan yatkınlık olarak gelir.
Kişiliğin sosyal yanıdır.
Toplum kurallandırır.
Kişiliğin değişime en açık boyutudur.Çünkü toplumda değişmektedir.
Kişinin problemlerle başa çıkmasıdır.
Sorun karşısında kimi kişiler duygu odaklı(ben bunu hak etmedim), kimi kişiler problem odaklı(bunu çözerim, bu sorunu çözeceğim) şeklinde tepkiler verir.Burada çok ilginç kişilikler ile karşılaşmak mümkündür.
Huy, mizacın günlük kullanımdaki karşılığı gibidir.
Mizaç ise kişiliğin duygulardan oluşan kısmıdır.Genetik yatkınlıktır.
İçe dönük olmak mizaç, utangaç olmak huydur.Dışa dönük olmak mizaç, girişken olmak huydur.Tepkisel olmak mizaç, sinirli olmak huydur.Tepkisel olmamak mizaç, sakin olmak huydur.

Kişilik gelişimi konusunda en kapsamlı, en baba kuramcı Freud’dur.

Gelişim Psikolojisi ve Gelişim Alanları

Merhaba sevgili dostlarım.Bu yazımızda Gelişim Psikolojisi dersine giriş yapacağız.Program Geliştirme dersini bitirmeden Gelişim Psikolojisine neden giriş yapıyor diye sorabilirsiniz.Lakin ben belirli dersleri paralel götürme tercihini yaptım ve zamanla tüm derslerin konularına bu şekilde değineceğim.Tabi bu yanlış bir yöntem olabilir.Ama nihai amaç Eğitim Bilimleri derslerine çalışmak değil, öğrenmek olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum.Bu yazımızda Gelişim Psikolojisi dersine giriş yaparak, ardından Gelişim Alanlarını özetleyeceğiz.Kolay ve normal bir heyecana sahip bir öğrencinin anlayacağı dilden konuyu burada masaya yatırıp yazımızı sonlandıracağız.
Okumaya devam et