Siyasi Partiler

 • Meclisin içinde ve en az 20 milletvekilinden oluşuyorsa bunun adı Siyasi Gruptur.
 • Meclisin içi olmayıp 30 normal kişinin kurduğunada Siyasi Parti denir.

Kimler Siyasi Parti Üyesi Olamazlar?

 • Hakimler ve savcılar.
 • Sayıştay dahil yüksek yargı mensupları.
 • Devlet memurları.
 • Silahlı kuvvetler mensupları.
 • TC vatandaşı olmayanlar.
 • Ayırt etme yeteneğine sahip olmayanlar.

Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanabilirler.Merkezi başkentte olacak.(Ankara)

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar?

 • Ticari faaliyette bulunamazlar.
 • Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğundan olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.
 • Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz.
 • Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.(Sayıştay‘dan yardım alabilir.)
 • Şuanda siyasi partilerin mali yardım barajı %3’tür.Meclise girme barajı %10.
 • Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 2/3 çoğunluk ile kapatılır.
 • Laiklik karşıtı söylemlerde bulunamaz.

  Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

  Siyasi partilerin kapatılması kararını alan Anayasa Mahkemesi‘dir.

 • Bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan kurucular dahil üyeler, kapatma kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımdan itibaren 5 yıl süreyle başka bir partiye katılamazlar.

Yüksek Seçim Kurulu

 • Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak, seçim sürecinde de seç,ödem sonrada seçimle ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur.
 • Kararları aleyhine başka bir makama başvurulmaz.
 • Millet vekillerinin seçim tutanaklarını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu’dur.
 • 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur.
 • Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanamaz.

Başken Ankara anayasaya 1924’te girdi.

Başkent Ankara ne zaman değişmez hükmü olarak kabul edildi?
1982 Anayasası

Cumhuriyet döneminde ilk kez 1946 yılında yapılan milletvekili seçimlerine birden çok siyasal parti katılmıştır.

Gizli Oy ve Açık Sayım Döküm 1950’de getirildi.

1961 Anayasası İnsan Haklarına dayalıdır.

1982 Anayasası İnsan Haklarına saygılıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir