Cumhuriyetin Temel İlkeleri

 • Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
 • 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının ortak hükmüdür.

Cumhuriyetin Nitelikleri

 1. Atatürk Milliyetçiliği
  • 1921 anayasasında Milli Egemenlik İlkesi gelmiştir.
  • 1924 anayasası da Milli Egemenlik İlkesini aynen benimsemiştir.
  • 1961 anayasası Milli Devlet haline getirdi.
  • 1982 anayasası Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet olarak kabul etti.
  • Subjektiftir.Irkçılığı reddeder.
  • Başlangıç İlkeleri
   • İlk kez başlangıç ilkesi 1961 Anayasasındadır.
   • Başlangıç ilkesine yer veren ilk anayasa 1961.
   • Başlangıç ilkesine dayanan devlet anlayışının değişmez olarak kabul edildiği ilk anayasa 1982.
 2. Laiklik
  • 1937 yılında geldi.
  • Laik devlet anlayışının değişmeyeceğini kabul eden anayasa 1982.
 3. İnsan Haklarına Saygılı Devlet
 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuk Devletidir
  • Bu ilke 1961 anayasasıyla geldi.
  • Ne zaman değişmez hüküm olarak kabul edildi diye sorarsanız eğer 1982.
  • Kanuni Hakim Düşünce
   • Hiç kimse bağlı olduğu mahkeme dışında başka bir mahkemede yargılanamaz.
 5. Sosyal Devlet
  • 1961 anayasasıyla geldi.
  • Değişmez hüküm olarak kabul edildiği tarih 1982 anayasasıdır.

   2014 – 2018 yılları arasında uygulanmakta olan kalkınma planı kaçıncı kalkınma planıdır?
   10. Kalkınma Planı

 6. Demokratik Devlet
  • Seçim İlkeleri
   • Genel Oy
    Server, cinsiyet, eğitim gibi ayrımlar olmaksızın herkes oy kullanabilir.
    Bu ilke 1934 yılında gelmiştir.
   • Seçimlerin Serbestliği
    Baskı yoktur.
   • Eşit Oy
    Herkesin tek oy hakkı vardır.
   • Tek Dereceli Seçim
    Seçtiklerimiz vekil oluyor.
    1946’dan beri uygulanıyor.
   • Gizli Oy
    Oylar gizli kullanılır.
   • Açık Sayım Döküm
    Oylar herkesin göreceği şekilde sayılır.
   • Yargı Denetim ve Gözetim
    Yüksek Seçim Kurulu

    Seçimlerin yargısal gözetim ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilir!

  • Kimler Oy Kullanamaz
   • Silah altında bulunan er ve erbaşlar.
   • Askeri öğrenciler.
   • Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç hapishanede bulunan hükümlüler oy kullanamaz.
   • Tutuklular oy kullanabilir!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir