Merkez Teşkilat(Saray ve Divan-ı Hümayun)

Birun : Dış kısmı
Enderun : İç kısmı
Harem : Kız kısmı
Birun

 • Sarayın dış kısmıdır.
 • Elçiler kabul edilir.
 • Divan-ı Hümayun toplantıları Babüssade kapısında Kubbealtı’nda toplanır.

Divan-ı Hümayun toplantıları 19.YY’da Babüssade kapısında değil, Sadrazam Konağı isimli Babali’de yapılır.

Enderun

 • Sarayın iç kısmıdır.
 • Türk öğrencisi alınmaz.Türk bürokrasisi oluşmaması için Türk öğrencisi alınmaz.
 • Devlet memuru yetişir.
 • 1. Murat tarafından 1363 senesinde Edirne’de kurulmuştur.

Osmanlı devletinin devşirmediği tek millet yahudilerdir.

Harem

 • Sarayın kız kısmıdır.
 • Okul gibidir.Enderun gibidir.
 • Padişah ve ailesinin özel hayatını geçirdiği yerdir.
 • Erkek çocuk doğuran sultana Haseki denir.

Osmanlı devletindeki ilk devşirme Haseki sultan, Orhan beyin eşi Holifera Hatun’dur.Türkçe isim olarak biz ona Nilüfer Hatun diyoruz.

 • Ak Hadım Ağaları : Saray amiridir.
 • Baltacılar : Saray dışında kullanılan müstahemler.
 • Bostancı : Saray kasırlarının bekçileridir.
 • Çakırcılar : Av işlerinden sorumludurlar.
 • Çavuşlar : Padişah yaveridir ve fermanları tebliğ ederler.Tanzimattan sonra Mabeyn Müşiri oldu.
 • Çaşnıgir : Sofra hizmetlerinden sorumludur.
 • Çuhadar : Padişahın giyiminden sorumludur.
 • Dülbentçi : Padişahın iç giyiminden sorumludur.
 • Emir-i Alem : Mehterhanenin en üst amiridir.Aynı zamanda  bayrak, sancak sorumlusudur.
 • Haseki Sultan(Kadın Efendi) : Padişah eşi.
 • Hekimbaşı : Sayıları yirmi civarındadır ve ulema sayılırlardı.
 • Hünker Dairesi : Harem’de padişaha ait kısımdır.
 • Kara Hadım Ağaları : Haremde görevlidiler.
 • Mehteran : Askeri bando takımıdır.
 • Müteferrikalar : Sultanın maiyetinde bulunan memurlardır.
 • Müneccimbaşı : Yıldız ilmini bilen kişilerdir.Takvim tertibinden sorumludurlar.
 • Padişah Hocası : Hünkar hocalarıdır.
 • Peykler : İlk dönemlerde postacı ve muhafızlardır.
 • Rikabdar : Padişahın ayakkabılarından sorumludur.
 • Sır Katibi : Padişahın özel katibidir.
 • Silahtar : Padişahın silahlarından sorumludur.
 • Sim Sakalar : Divan’da hizmet eder ve Hırka-i Saadet Dairesi’nin taşlarını yıkarlar.
 • Şatırlar : Uzak yerlere gönderilen postacılardır.
 • Valide Sultan : Padişah annesidir.
Divan-ı Hümayun

 • Devlet ve millet sorunlarının tartışılıp karara bağlandığı ve en son söz hakkının padişahın olduğu bakanlar kuruludur.
 • Orhan bey kurmuştur.

Divanı 2. Mahmut kaldırıp yerine Heyeti Vükela’yı kurmuştur.

 • Alınan kararlara Hüküm, bu hükümlerin kaydedildiği deftere Mühimme Defteri denir.
 • Bu hükümleri yazıya Tahvil, Rüus, Amedi ve Beylikçi kalemleri geçirir.

2008 yılı itibaren Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Mühimme defteri yazılmaktadır.İsmide Mühimmedir 🙂

 • Dinav-ı Hümayın en son karar organıdır.
 • Alınan kararlar hakkında, dine uygunluğu hakkında ise Şeyhülislam’ın verdiği karara İfta, yayınladığına Fetva denir.
Sadrazam(Vezir-i Azam) – Başbakan

 • Padişahtan sonra en yetkilidir.
 • Padişah mührünü taşır.
 • Serdar-ı Ekrem ünvanıyla ordunun başına geçer.
 • Sadrazamın yerine Sadaret Kaymakamı bakar.
 • Devletlü, fehametlü gibi ünvanlar aldılar.
 • İlk Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa’dır.
Vezir(Kubbealtı) – Bakan

 • Devlet işlerine yardımcı olur.
 • Sayıları artmıştır.Devletin iş yükü ve sınırları artmasından dolayı sayıca artmıştır.
 • İlk vezir Alaaddin Paşa’dır.
Kazasker – Milli Eğitim ve Adalet Bakanı

 • Müderris ve kadı ataması yapar.Taht kadısı hariç.Tarh kadısını padişah atar.
 • Doğuştan Türk ve müslüman olmak zorundadır.
 • Türk olduğu için medrese çıkışlıdır.
 • Divana gelen davalara son şeklini verir.
 • Tuttuğu deftere Ruznamçe denir.
 • Rumeli ve Anadolu’da olmak üzere iki tanedir.
 • Kazaskerlik makamının ilk atamasını yapan 1. Murat’tır.
 • İlk Kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa’dır.
Nişancı

 • Devletin yazışma işlerinden sorumludur.
 • Yazılı belgelere padişahın tuğrasını çeker.
 • Tapu ve Kadastro işlerine bakar.
 • Feth edilen bölgelerin sosyo ekonomik yapısı ve demografik yapısını “Tahrir” Defterine kaydeder.
 • Örfi hukukun temsilcisidir.
 • Tevki, Müftiy-i Kanun, Tuğrai, Mühürdar gibi isimler aldı.
 • İlk nişancı Muhammed Asgarül Cezeri’dir.
Reisü’l Küttab – Hariciye Bakanlığı

 • 17. YY’da Nilancıdan ayrılarak devletin dış yazışmalarından sorumlu hale getirilmiştir.
 • İlk reisülküttap Ömer Avni Efendi’dir.

Divanda toplantı gündemini belirleyen ve sıraya koyan Reisü’l Küttab’dır.

Defterdar – Maliye Bakanı

 • Bütçe yapar.
 • Rumeli ve Anadolu olmak üzere iki tanedir.
 • Paranın değerini korur, Kapıkulu ulufelerini dağıtır.Hazinenin anahtarını taşır.
 • İlk defterdarlık, 1. Murat zamanında kuruldu.

Osmanlı’da ilk bütçe yapan Orhan Bey’dir.

Osmanlı devletinde padişahtan sonra tek ferman çıkarma yetkisi Defterdar’dadır.

Kaptan-ı Derya

 • Kanuni zamanında 16. YY’da divana üye olmuştur.
 • Denizcilik ile ilgili kanunların çıkmasını hızlandırmıştır.
 • Doğal divan üyesi değildir.
 • İlk divan üyesi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır.
Yeniçeri Ağası

 • Rütbesi vezir ise toplantılara katılır.
 • Ordunun durumu hakkında bilgi verir.
 • Fatih ile kaldırılan ağalık makamı Yavuz ile yeniden geldi.Aradaki dönemde makamın adı Sekbanbaşı‘dır.
Şeyhülislam – Müftü

 • Fetva ve İfta verir.
 • Son divana üye olandır.
 • İlmiye sınıfının başkanıdır.

Şeyhülislam protokolde Sadrazam’a denk sayılır.

İstanbul’un İdaresi

 • Veziriazam
  • Merkezin tamamından sorumludur.
  • Bu konu ile ilgili Divan’a bilgi verirlerdi.
 • Yeniçeri Ağası
  • İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
 • Şehremini
  • Şehrin belediye işleriyle ilgilenirdi.
 • Taht Kadısı
  • İstanbul’un adalet ile ilgili işlerinden sorumluydu.
 • Mimarbaşı
  • İmar işlerini düzenler.
 • Muhtesip
  • Çarşı, pazar ve ticaret işlerinden sorumluydu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir