Kurtuluş Savaşı

Doğu Cephesi

 • İlk açılan cephedir.
 • 15. Kolordu Şark Cephesi oldu.
 • Kazım Karabekir, Ermeniler’in anasını ağlattı.
 • Kazım Karabekir, Ermeniler’le Gümrü Barış Antlaşması‘nı imzaladı.

TBMM’nin ilk siyasi başarısı ve ilk imzaladığı antlaşma Gümrü Barış Antlaşması’dır.

TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan’dır.

TBMM’yi tanıyan ilk islam ülkesi Afkanistan’dır.

Gümrü Barış Antlaşması

 • Ermenistan Misak-ı Milliyi tanıyor.
 • 1915 yılında çıkarılan Tehcir Kanunu ile Anadolu’dan göç ettirilmiş olan Ermeniler’den suça karışmamış olanlar tekrar yurda geri dönecek.
 • Doğu cephesi kapanıyor.

İlk defa Türkiye adı Gümrü Barış Antlaşması’nda yer almıştır.

 • Bu antlaşma sonrası Sovyet Rusya Ermenistan’ı ele geçirdi.Haliyle doğu sınırımız Sovyet Rusya oldu.
 • Bu olaydan sonra Gürcistan Batum’u işgal etti.

Batum, Gürcistan’dan Batum Antlaşması‘yla alınmıştır.

 • Ancak bu antlaşmadan üç gün sonra Sovyet Rusya Gürcistan’ı da işgal etti.Batum konusunda da muhattabımız Sovyet Rusya oldu.

Kazım Karabekir’in lakabı “Şark Fatihi“‘dir.

Kazım Karabekir’in, şehit çocuklarına oynattığı müzikal tiyatro Şarkılı İbret‘tir.

Güney Cephesi

 • Pozantı Kongresine Mustafa Kemal katıldı.
 • Adana
  • Yüzbaşı Osman(Tufan Bey)
 • Maraş
  • Sütçü İmam
  • Mehmet Hoca
 • Antep
  • Teymen Said(Şahin Bey)
  • Şehit Kamil(14 yaşında)
 • Urfa
  • Ali Saip Bey

Sakarya Meydan Muharebesi‘nden sonra yapılan Ankara Antlaşmasıyla bu cephe kapanmıştır.

 • 1921 -> GaziAntep
 • 1973 -> KahramanMaraş
 • 1984 -> ŞanlıUrfa

Batı Cephesi

Kuvay-ı Milliye’nin ilk başarısı?Hangi ili kurtarmıştır?
Cevap = Aydın

Kuvay-ı Milliye’nin kaldırılmasına sebep olan Gediz Taarruzu‘dur.

 • Gediz Taarruzu neticesinde Ali Fuat Cebesoy Moskova Büyükelçiliğine atandı.(Moskova Büyükelçiliği açtığımız ilk elçiliktir.)

Türkiye’ye ilk büyük elçiliği Gürcistan açmıştır.

 • Batı cephesi iki bölüme ayrıldı.
  • İsmet İnönü(Yukarı)
  • Refet Bele(Aşağı)

1. İnönü Savaşı

 • Savunma savaşıdır.
 • Yunanlılar’ın İngiltere desteğini kaybetmek istememesi.
 • Düzenli ordunun güçlenmesinin engellenmek istenmesi,
 • Eskişehir ve Ankara’yı alarak milli mücadelenin sona erdirilmek istenmesi,
 • Çerkez Ethem isyanından faydalanmak istenmesi.

1. İnönü Savaşında Çerkez Ethem ve Yunanlılar’a karşı savaştık.

Yunanlılar 1. İnönü Savaşı için Taaruz-i Keşif demişlerdir.

Sonuçları

 • Düzenli ordunun ilk zaferidir.
 • Halkın TBMM’ye olan güveni arttırdı.
 • 1921 Anayasası(Teşkilat-ı Esasiye) kabul edilmiştir.
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
 • Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.
 • Düzenli orduya katılım sayısı artmıştır.
 • Londra Konferansı düzenlendi.
 • İsmet İnönü’nün rütbesi albaylıktan generalliğe yükseltildi.
 • İstiklal Marşı kabul edildi.
  • İstiklal Marşını kim besteledi?
   Ali Rıfat Çağatay(1930’a kadar)
  • İstiklal Marşı’nın günümüzdeki bestesini yapan kimdir?
   Osman Zeki Ünger
  • İstiklal Marşı ilk olarak hangi savaş sırasında okundu?
   2. İnönü Savaşı
  • İstiklal Marşı Türk Ordusuna ithafen yazılmıştır.
  • İstiklal Marşı ilk defa hangi Anayasamızda milli marş olarak kabul edilmiştir?
   1982 Anayasası
  • İstiklal Marşı ilk defa hangi gazete yayınlandı?
   Açıksöz
  • İstiklal Marşı’nın güftesi(beste) kime aittir?
   Mehmet Akif Ersoy

TBMM’yi tanıyan ilk islam ülkesi Afkanistan’dır.

Türkiye’ye gelen ilk yabancı Afgan Kralı Amanullah Han‘dır.

Londra Konferansı 
 • İtalya aracılığıyla Londra Konferansı’na davet edildik.
 • Londra Konferansı’a giden dış işleri bakanı Bekir Sami Bey‘dir.

Katılma Sebebimiz;

 • Barış yanlısı olduğumuzu göstermek.
 • Misak-ı Milli’yi tüm dünyaya duyurmak ve resmen tanınmak.
 • Varlığını kabul ettirmek.

Milli Mücadele döneminde TBMM hükümeti itilaf devletleri tarafından hangi gelişmeyle resmen tanınmıştır?
Cevap = Londra Konferansı

 • Sevr’i değiştirip önümüze sunmak istediler.Lakin biz oralı olmadık.Sonuçsuz kaldı.

Londra Konferansı’na katılan Osmanlı devlet adamı, Sevr’e giden Tevfik Paşa’dır.Söz sırası kendine geldiğinde “Bu milletin gerçek temsilcisi TBMM’dir.” dedi.

Moskova Antlaşması
 • Kars, Ardahan ve Batum(Elviye-i Selase)’den Batum’u Gürcistan’a yani Rusya’ya veriyoruz.

Misak-ı Milli’den ilk defa Moskova Antlaşmasıyla taviz verdik.(Batum)

Türkiye’yi tanıyan ilk büyük Avrupa ülkesi Sovyet Rusya olmuştur.(Moskova Antlaşması)

2. İnönü Savaşı

 • Çok şükür kazandık.
 • Mustafa Kemal “Bu milletin makus tarihini de yendiniz.” sözünü söyledi.

Sonuçları;

 • Fransa TBMM’ye ateşkes teklifinde bulundu.
 • İtalya Anadolu’dan çekilme kararı aldı.
 • Fransa, Zonguldak’tan çekildi.
 • İngiltere Malta’da bulunan 40 Türk’ü serbest bıraktı.

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

 • Afyon, Eskişehir ve Kütahya kaybedildi.
 • Ordu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekildi.

Mustafa Kemal Başkomutan oldu.

Mustafa Kemal hangi gelişme sonrası askerlik mesleğine geri dönmüştür?
Cevap = Kütahya – Eskişehir Muharebeleri(Sakarya Savaşı’ndan önce)

 • Bu savaştan sonra Fransa 2. İnönü’de ki ataşkes teklifini geri çekmiştir.
 • Aynı şekilde İtalya Anadolu’dan çekilmekten vaz geçti.

Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye emirlerini çıkartmıştır.

Mustafa Kemal hangi savaş devam ederken Maarif(Öğretmenler) kongresini toplamıştır?
Cevap = Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

 • Başkomutanlık kanununda yasama ve yürütme yetkisini almıştır.
 • Yargı İstiklal mahkemelerindedir.

Tekalif-i Milliiye emirleri Sakarya Savaşı öncesi ilan edilmiştir.

Tekalif-i Milliye emirlerinden gelen yardımlar hangi savaşlarda kullanılmışlardır?
Cevap = Sakarya – Başkomutanlık

 1. Doğu cephesinde Şark Fatihi olarak anılan komutanımız kim?
  Kazım Karabekir
 2. Ermeniler hangi iki yeri işgal etti diye Kazım Karabekir sefere çıktı?
  Kars – Oltu
 3. Kazım Karabekir’in gençlere müzikal tiyatroyla oynattığı hikayesinin ismi?
  Şarkılı İbret
 4. Doğu cepehsini kapatan antlaşma?
  Gümrü Antlaşması
 5. Batum’u Gürcistan’dan aldığımız antlaşma?
  Batum Antlaşması
 6. Bizi tanıyan ilk devlet?
  Ermenistan
 7. İlk defa Türkiye adı hangi antlaşmada geçti?
  Gümrü Antlaşması
 8. TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasal zaferi?
  Günrü Antlaşması
 9. 1915’te Tehcir Kanunuyla Anadolu dışına çıkarılan Ermeniler’den masum olanların tekrar Anadolu’ya dönmesini sağlayan antlaşma?
  Gümrü Antlaşması
 10. Adana’da Yüzbaşı Osman lakaplı?
  Tufan Bey
 11. Antep’te Teymen Said’in lakabı?
  Şahin Bey
 12. Mustafa Kemal Şahin Beyi çok taktir ettiği için hangi ilden nüfus kağıdını çıkardı?
  Antep – Şahin Bey İlçesi
 13. Antep’in 14 yaşındaki kahramanı?
  Şehit Kemal
 14. Güney Cephesini kapatan antlaşma?
  Ankara Antlaşması
 15. Kuvay-i Milliye’nin ilk başarısı?
  Aydın’ın Yunanlılar’dan alınması
 16. Yunanlılar’ın Taaruz-i Keşif olarak nitelendirdikleri savaş?
  1. İnönü Savaşı
 17. İstiklal Marşını ilk besteleyen?
  Ali Rıfat Çağatay
 18. 1930’dan sonra besteleyen kim?
  Osman Zeki Ünger
 19. İstiklal Marşı’nın güftecisi kim?
  Mehmet Akif Ersoy
 20. İstiklal Marşını TBMM’de kabul edildikten sonra ilk okuyan dönemin MEB bakanı?
  Hamdullah Suphi Tanrıöver
 21. İstiklal Marşı kimin adına yazılmıştır?
  Türk Ordusu
 22. İstiklal Marşı ilk defa hangi Anayasamız’da yer aldı?
  1982 Anayasası
 23. İstiklal Marşı ilk defa hangi gazetede yayınlandı?
  Açıksöz
 24. İtilaf devletleri hangi gelişmeyle TBMM’yi resmen tanıdı?
  Londra Konferansı
 25. Londra Konferansı’na davet eden ülke?
  İtalya
 26. Londra Konferansı’na gönderdiğimiz dışişleri bakanı?
  Bekir Sami Bey
 27. Mustafa Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri döndü?
  Eskişehir – Kütahya Muharebeleri
 28. Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaştan sonra yayınlandı?
  Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Kurtuluş Savaşı” üzerine bir düşünce

 1. Gönül

  ”Antep’in 14 yaşındaki kahramanı?
  Şehit Kemal” bu bilgi yanlıştır Şehit Kamil olarak düzeltiniz lütfen .

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir