Kurtuluş Savaşı Hazırlık(Devam)

Amasya Görüşmeleri

 • Sivas Kongresi’nden sonra Vahdettin tarafından görevinden alınan Damat Ferit yerine gelen Ali Ruza Paşa Hükümeti, Mustafa Kemal ile görüşmesi için bakanı Salih Paşa‘yı Amasya’ya gönderdi.

  Temsil Heyeti’ni Amasya Görüşmeleri ile resmen tanıdı.

  Temsil Heyetini tanıyan ilk İstanbul hükümeti Ali Ruza Paşa Hükümeti’dir.

  Temsil heyetini tanıyan ilk bakanın ismi Salih Paşa’dır.

 • Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararlar;
  • Tüm zararlı cemiyetler kapatılacaktır.
  • Yapılacak olan barış görüşmelerine Temsil Heyeti’nin seçtiği delegeler katılacaktır.
   Daha Sevr yapılmadı.En azından o barış görüşmesine bizimkiler katılacak düşüncesiyle böyle bir karara varıyorlar.
  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti yasal bir dernek sayılacak.Yani tüm faaliyetlerine resmi izin verilecek.
  • Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
   Erzurum Kongresin’de de bu madde vardır.
  • Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’un dışında güvenli bir bölgede açılacak.
   Güvenlik ve alınacak kararların rahatça alınması için.

Osmanlı Mebusan Meclisi Açıldı

 • Mebusan Meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal Erzurum millet vekili olarak seçilecek.
 • Mustafa Kemal, Müdafa-i Hukuk Grubu ile girdi.
 • Mustafa Kemal, Mebusan Meclisine gitmeyecek.Lakin gidecek olanlara;
  • “beni meclis başkanı olarak seçiniz” diyecek.Bunun sebebi meclis başkanı işgal durumunda meclisi istediği yerde toplama hakkına sahiptir.
  • Müdafa-i Hukuk Gurubunu kurun dedi.Bu grup adı yerine Vahdettin isteğiyle Felah-ı Vatan grubu ismini aldı.
 • Giden bu millet vekilleri daha sonra Misak-ı Milli‘yi mebusan meclisine kabul ettirdiler.
 • 30 Ekim 1918(Mondros’un imzalandığı gün) işgale uğrayan tüm topraklar ulusal sınır sayılmıştır.

Misak-ı Milli Kararları

 • Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.
  Erzurum Kongresinin’de ilk kararıdır.
 • Batı Trakya’da bir halk oylaması yapılacak.
 • Arap yarımadasında bir halk oylaması yapılacak.

Erzurum Kongresinde alınan hangi karar Misak-ı Milli’de de aynen kabul edilmiştir?
Cevap = Ulusal sınır içinde vatan bir bütündür.Bölünemez.

 • Elviye-i Selâse(Kars, Ardahan, Batum)’da buradaki Türk nüfusu çok olduğundan halk oylaması yapılacak.
 • Batı Trakya, Arap Yarımadası ve Elviye-i Selâse’de halk oylaması yapılacak.
 • Osmanlının dış borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere eşit şekilde paylaştırılırsa üzerimize düşen borç ödenecek.
 • Siyasi, mali ve adli gelişmenizi sınırlandıran her türlü kısıtlamalar ve sınırlandırmalar kaldırılacak.
  Kapitülasyonların kaldırılacağı ifade edilmiştir.
 • Boğazlar Marmara Denizinin güvenliğini sağladığı taktirde dünya ticaret gemilerine açılacaktır.
 • Bir devlet içindeki Müslüman Türk’e ne kadar hak verirse Türkiye’de o ülkenin vatandaşına aynı hakkı verecektir.

Misak-ı Milli’de, Ulusal Sınırlar, Halk Oylaması, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Azınlık Hakları ve Dış Borçlar görüşülmüştür.

Misak-ı Milli’de Ulusal Egemenlik Yok!!! İlgili herhangi bir şeyde yok.

Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas Kongresinin tamamlanmış hlidir.Mebusan Meclisi’nin aldığı son karardır.

 • Misak-ı Milli kabul edildikten sonra itilaf devletleri delirdi.Ardından Ali Rıza Paşa hükümetini devirdiler.
 • Yerine Salih Paşa Hükümeti‘ni getirdiler.
 • Baktılar bunda da iş yok İngilizler İstanbul’u işgal ettiler.

İstanbul’un işgalini telgrafla Mustafa Kemal’e bildiren kimdir?
Manastırlı Hamdi Bey | Soyadı kanunundan sonra Martonaltı soyadını almıştır.

İngiliz köpekleri İstanbul işgalinde Şehzadebaşı Karakolunda 15 Türk askerini şehit ettiler.

İngilizler Mebusan Meclisini basıylar ve yakaladıkları kırka yakın milletvekilini Malta’ya sürgüne gönderdiler.Bu kırk kişi 2. İnönü Savaşından sonra yapılan bir mütarekeyle geri dönecektirler.

İstanbul’un işgalinden sonra Mustafa Kemal Geyve – Ulukışla Demiryollarını tahrip ettirecektir.

 • Mustafa Kemal, İstanbul’un işgalinden sonra bir genelge yayınlıyor ve genelgede “Artık benim amacım padişahı bu durumdan kurtarmaktır.” diyor.Bu genelge neticesinde Mustafa Kemal saltanat yanlılarını kendine çekti.

Misak-ı Milli kararları hangi kongrelerde alınmıştır?
Erzurum – Sivas Kongreleri

Misak-ı Milli kararları Lozan’da bizim temel hedefimiz olacaktır.(Misak-ı Milli kararları Lozan Barış Antlaşması’nda temel kararlar olmuştur.)

Mustafa Kemal yerine Osmanlı Mebusan Meclisine başkan olarak seçilen Reşat Hikmet Bey‘dir.

Temsil Heyetinin ilk siyasi başarısı, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin düşürülmesidir.Ya da Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıdır.

 1. İlk defa rejimde değişik yapılacağı nerede karar alındı?
  Amasya Genelgesi
 2. Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldığı ilk çalışma?
  Erzurum Kongresi
 3. Mustafa Kemal hangi olaydan sonra askerlik mesleğinden istifa etmiştir?
  Amasya Genelgesi
 4. İrade-i Milliye gazetesi nerede çıkarılmıştır?
  Sivas Kongresi
 5. İrade-i Milliye gazetesi ileride ismini ne olarak değiştirmiştir?
  Hakimiyet-i Milliye
 6. Hakimiyet-i Milliye 1934’ten sonra hangi isimli faaliyetlerine devam etti?
  Ulus
 7. Albayrak gazetesi?
  Yararlı
 8. Tan gazetesi?
  Zararlı
 9. En zararlı gazete?
  Peyam-ı Sabah
 10. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasına yönelik ilk karar nerede alındı?
  Erzurum Kongresi
 11. Amasya Görüşmelerinde İstanbul hükümetini temsil eden paşanın adı?
  Sahil Paşa
 12. Misak-ı Milli kararları alınırken hangi antlaşma yapılıyordu?
  Mondros
 13. Misak-ı Milli’de neye yönelik karar alınmadı?
  Ulusal Egemenlik
 14. Misak-ı Milli kararları yazılırken hangiler esas alındı?
  Erzurum ve Sivas Kongreleri
 15. Misak-ı Milli ileride yapılan hangi antlaşmada temel mütareke konuları edildi?
  Lozan Barış Antlaşması
 16. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı son karar nedir?
  Misak-ı Milli
 17. 16 mart 1920 yılında İstanbul’un resmen işgal edilmesini Mustafa Kemal’e duyuran kim?
  Manastırlı Hamdi Bey

Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığından alınıp Moskova’ya elçi olarak atanacaktır.

Kurtuluş Savaşı Hazırlık(Devam)” üzerine bir düşünce

 1. Zeynep Neslihan

  Sevgili Site Yöneticisi..Hazırlamış olduğunuz siteye gerçekten bayıldım.Şu sınav stresi arasında yüzümü güldürdüğünüz ve faydalı içeriklerle yardımcı olduğunuz için çok çok minnettarım.Herşey için çok teşekkürler:) Yolunuz açık olsun:) Sevgiyle kalın.Güzel günler..

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir