Kültür Medeniyet

Hükümdar

 • Yasakname : Osmanlı padişahları herhangi birşeyi yasaklayabilirler.Bunada yasakname denir.
  Osmanlı devletinde ilk alkol ve tütün yasaklayan ilk padişah I. Ahmet‘tir.
 • Ferman : Herhangi bir konuda emir verir.
 • Adaletname : Herhangi bir bölgedeki haksızlığı giderir.Buna adaletname denir.
 • Kanunname : Herhangi bir konuda kanun çıkarır.
 • Beratname : Memur atama veya görevden alma.
 • Kulluk Hakkı : Devşirme çocuğu öldürür.
 • Müsadere : Devlet, memurunun mallarına el koyar.
  İlk uygulayan Fatih Sultan Mehmet‘tir.Çandarlı Halil’in bütün mallarına el koydurmuştur.
Kasap Cezası : Kayseri ve Afyon’da kasap açtırıp zararına iş yaptırmaktır.
 • Padişahın emirlerine Hatt-ı hümâyun denir ve Ferman ile duyurulur.
 • Hükümdarlık sembollerinde ok ve yay yoktur.Çünkü bu ikisi bağımsızlıktır.
 • Dünya tarihinde ilk sultan ünvanını kullanan Gazneli Mahmut‘tur.
 • Osmanlı tarihinde ilk sultan ünvanını kullanan Orhan Bey‘dir.Kullandığı ünvan ise, Sultanü’l Guzat‘ır.
 • Hüdavendigar, han, padişah I. Murat‘tan itibaren kullanılmaktadır.
 • Osmanlıda şehsadeler 12 yaşında sancaklara gönderilir.Yanlarına lala verilir.Çelebi(bilgili şehsade) ünvanını alırlar.
  Kütahya, Amasya, Çorum, Çankırı, Manisa, Antalya, Sivas ve Trabzon Anadolu’da ki şehzade sancaklarıyken, Kefe Kırım’da bulunan ve Anadolu dışında olan tek şehzade şehridir.
  Rumeli’de şehzade sancağının olmamasında; Savcı Bey İsyanı ve Fetret Devri‘nde Rumeli’de yaşananların etkisi olmuştur.
 • Sancak Sistemi‘ni kaldırıp, Kafes Sistemi‘ni getiren padişah 3. Mehmet‘tir.
 • 1. Ahmet kafes sisteminden gelen ilk padişahtır.
 • 1. Ahmet, Ekber ve Erşad sistemini getirdi.Kanuni Esaside Ekberiyet yani yazılı hale getirildi.
Başkentler

 • Söğüt : Kuruldu.Domaniç yaylağına gitmişlerdir.
 • Karacahisar : Osmanlı devletinin ilk feth ettiği yer.
 • Bilecik
 • Bursa : Orhan bey aldı.
 • İznik : Orhan bey aldı.
 • Edirne : 1. Murat, Sazlı Dere savaşıyla aldı.
 • İstanbul

İstanbul hariç diğer başkentler kuruluş başkentidir.İstanbul yükselme başkenti.

 • İlk saray Orhan bey döneminde Bursa’da Bey Sarayı‘dır.
  Günümüzde yoktur.
  Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yıkılmış olan Bey sarayının aynısı yapılmaktadır.
 • En uzun yönetim sarayı Topkapı’dır.Fatih zamanında yapıldı.
Devlete Verilen İsim

 • Devlet-i Aliyye : Yüce devlet.
 • Devlet-i Muazzama : Büyük devlet.
 • Devlet-i Ebed Müddet : Ebedi devlet.
 • Saltanat-ı Alem Penah : Cihanın saltanat yeri
 • Saltanat-ı Adalet Divanı : Adaletli sultanlık
 • Memalik-i Mahruse : Korunmuş memleket
Sancak Sistemi

 • Başlatan Orhan Gazi
 • Sancak sistemi ile ilk tahta çıkan 1. Murat
 • Sancak sistemini yasallaştıran 2. Mehmet
 • Sancakta yetişerek son tahta çıkan 3. Mehmet
 • Sancağa çıkmadan ilk padişah olan 1. Ahmet
 • Sarayda şehzadelerin yetiştiği mektebe Şehzadegan denir.
 • Kafes sisteminde şehzadelerin kapalı tutuldukları kısma Şimşirlik denir.
 • Osmanlı devletinde padişahlar Eyüp Sultan’da yapılan Cülus Töreni ile tahta çıkmış ve Kılıç Kuşanmışlardır.
 • Cülus Bahşişini ilk kez dağıtan padişah 1. Beyazıt’tır.Bu uygulama 2. Mehmet döneminde kanun haline getirilmiştir.
 • Halife ünvanının ilk kez resmi olarak kullanımı Küçük Kaynarca Antlaşmasıdır.
Taht Veraseti ve Düzenlemeler

 • Osman ve Orhan Beyler Dönemi : Ülke hanedanın ortak malıdır.
 • 1. Murat Dönemi : Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır.
 • 2. Mehmet Dönemi : Ülke hükümdarın malıdır.
 • 1. Ahmet Dönemi : Ekber ve Erşed Usulü ile tahta hanedanın en büyük ve iyi yetişmişinin geçmesi kuralı getirilmiştir.
 • 2. Mahmut Dönemi : Hükümdar yetkileri bir sözleşme ile ilk kez sınırlandırılmıştır.(Sened-i ittifak)
 • Abdülmecid Dönemi : Hükümdarın yetkileri bir kanun ile ilk kez sınırlandırılmıştır.
 • 2. Abdülhamit Dönemi : Hükümdar yetkileri bir anayasa ile ilk kez sınırlandırılmıştır.

Kültür Medeniyet” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir