Atatürk İnkılapları

Siyasi İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması(1 Kasım 1922)

Saltanatın kaldırılmasını DR. Rıza Nur sunmuştur.

Son Halife Vahdettin değildir!!!Son Halife 2. Abdülmecit Efendi‘dir.

Saltanatı kaldırmak bize “Devlet Başkanlığı Sorunu” ve “Rejim Sorununu” çıkartmıştır.

Osmanlı’nın son hükümeti Tevfik Paşa Hükümeti‘dir.

 • Saltanatın kaldırılmasıyla Takvim-i Vekayi son buldu.

Yeni kurulan Türk Devleti hangi yıllar arasında yoğun olarak inkılap yapmıştır?
Cevap = 1923 – 1927

İkinci TBMM
 • Mustafa Kemal Gaziantep’ten milletvekili olarak seçildi.
Halk Fırkası(3 Eylül 1923)

Mustafa Kemal zamanında kendisinin yayınlamış olduğu Dokuz Umde daha sonra Altı Ok’a dönüşmüştür.

Halk Fırkası’nın ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ankara’nın Başkent Oluşu

Gerekçe;

 • Ülkenin kuvvet kaynaklarının gelişmesini sağlamak.
 • Stratejik bölge.
 • Osmanlı devamı izlenimini yok saymak.
Cumhuriyetin İlanı(29 Ekim 1923)
 • Ekim Bunalım‘ı olarakta bilinen hükümet bunalımını atlatmak.
 • Kabine Sistemi‘ne geçildi.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk Başbakan İsmet İnönü‘dür.İlk Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar‘dır.

1921 Anayasasında yapılan ilk değişiklik “Rejimin Adı” dır.

1921 Anayasasında Yapılan 1923 Değişiklikleri
Atatürk Dönemi Meclis Başkanları
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Ali Fethi Okyar
 • Kazım Özalp
 • Mustafa Abdülhalik Renda(Son Meclis Başkanıdır)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre Meclis Başkanlığında bulunan kimdir?
Cevap = Kazım Özalp(1924 -1937)

Atatürk Dönemi Genelkurmay Başkanları
 • Mustafa İsmet İnönü(1920 – 1921)
 • Fevzi Çakmak(1921 – 1944)
Halifeliğin Kaldırılması(3 Mart 1924)
 • Son halife 2. Abdülmecit Bey‘dir.
 • Nedenlerinden biri;
  • İngiliz kadrolarında görevli olan Afgan Ali Ağa Hintli Ağa Han‘ın Türkiye’nin iç işlerine karışıldığını ortaya koyan mektubunun muhalif gazetelerden Tanin‘de yayımlanması.

Halifeliğin kaldırılmasında kanun teklifini sunan kimdir?
Cevap = Şeyh Saffet Efendi

Son Şeyhülislamımız kimdir?
Cevap = Mehmet Nuri Bey

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk diyanet başkanı Rufat Börekçi‘dir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak‘tır.

Hukuki İnkılaplar

1924 Anayasası(20 Nisan 1924)
 • En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır.
 • 1961’e kadar yürürlükte kaldı.

1924 Anayasasında yapılan ilk değişiklik “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin çıkarılmasıdır.Yıl 1928

İlk kadın belediye başkanı Artvin – Yusufeli ilçesinden Sadiye Hanım‘dır.

İlk seçilmiş kadın muhtar Gül Esin‘dir.

İlk atanan kadın muhtar Meliha Manço.(Mustafa Kemal atıyor.)

İlk köylü kadın mebus(milletvekili) Satı Kadın.

Mısır delegesi Sitti Şaravi Atatürk için Ataşark demiştir.

Kanun
 • Borçlar
 • İcra – İflas
 • Medeni
 • Ticaret
İsviçre
 • Ceza
İtalya
Türk Medeni Kanunu
 • İsviçre’den aldık.

Türkiye Cumhuriyetinde vatandaşlık tanımı ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır?
Cevap = 1924 Anayasası

1926 yılında çıkarılan hangi kanuna istinaden Türkiye’de ki azınlıkların Türk vatandaşı olması hızlanmıştır?
Cevap = Medeni Kanun

1926’da çıkarılan Medeni Kanun kadına Siyasal Hak getirdi mi?
Cevap = Hayır

 • Medeni Kanun 2002’ye kadar yürürlükte kaldı.2002’de tekrardan yenilendi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir