Atatürk İlkeleri

 • Atatürk’ün “Benim eserim” dediği Cumhuriyetçilik’tir.
 • Atatürk’ün vazgeçemediğim dediği ilkeler Cumhuriyetçilik – Laiklik’tir.
 • Cumhuriyetçilik ve Halkçılık doğru orantılıdır.

Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası’na göre 1937’de yapılan değişiklikle girmiştir.

Cumhuriyetçilik

 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Erkan-ı Harbiye kapatıldı.
  Genel Kurmay Başkanlığı olarak. değişti.
 • Umumiye Vekaleti(Savaş Bakanlığı)
  Milli Savunma Bakanlığı olarak değişti.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı.
 • Partilerin kurulması.
 • 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi.

Bütün ANAYASALAR Cumhuriyet’e girer.

Atatürk’ün sözünde “Ulus Egemenliği” anahtar sözcüğünü görürsen Cumhuriyetçiliği yapıştır.

Milliyetçilik

Bir kurumun başında, ortasında, sağında veya solunda “TÜRK” kelimesi görürsen Milliyetçilik’tir.

 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Resmi dilin Türkçe olması.
 • Tevhid-i Tedrisat
 • Türk Tarih Kurumu açılması
 • Türk Dil Kurumu açılması
 • Kabotaj Kanunu
 • Yerli tüccarı koruma kanunu
 • Türk parasını koruma kanunu
 • TBMM’nin açılması

Osmanlı devleti ilk Kabotaj hakkını VENEDİK’e vermiştir.Diğer verdikleri; Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya ve Avusturya

Laiklik

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması.
 • Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması.
 • Yeminlerin değiştirilmesi
 • Medeni Kanunun kabulü
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
 • Kılık kıyafet kanunu.
 • Medreselerin kapatılması.

“Akılcılık” ve “Bilimsellik” kelimelerini beraber görüyorsak Laiklik’tir.

“Devletin dini İslam” ibaresinin 1924 Anayasası’nda hangi yılda yapılan değişiklikle çıkarılmıştır?
Cevap = 1928

Halkçılık

 • Cumhuriyetin ilanıdır.
 • Kadınlara siyasal hakların verilmesi.
 • Medeni Kanunun kabulü.
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu.
 • Millet Mektepleri’nin kurulması.
 • Halk Evlerinin açılması.
 • İlköğretimin parasız ve mecburi olması.
 • Soyadı Kanunu
 • Aşar Vergisinin kaldırılması.
 • Toprak Reformu Kanunu
 • TBMM’nin açılması.
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu.

İnkılapçılık

Anahtar sözcükler, “Çağdaşlaşma”, “Batılılaşma”, “Yerine” kelimeleri…

 • Latin harflerinin kabul edilmesi.
 • İstanbul Üniversitesi’nin açılması.
 • Saltanatın kaldırılıp Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

Devletçilik

Ekonomiyle alakalı her şey…
İktisat, maliye, işletme, sermaye, kalkınma

 • Adana – Mersin yolunu Fransız’lar dan almak.
 • İzmir İktisat Kongresi
 • Milli Bankaların kurulması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir