Etiket arşivi: Kültür Boşluğu

Rehberliğin Temelleri

Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe rehberliği en çok etkileyen temellerdir.O yüzden rehberliğin temellerini bunlar oluşturur.

Psikolojik Temelleri(Bireysel Temelleri)
 • Bireysel farklılıkların eğitimdeki önemi
  Bireysel farklılıklar söylemini bize kazandıran Psikolojidir.
 • Duyguların yaşamdaki öneminin fark edilmesi ve ruh sağlığı alanının gelişimi
 • Kişilik ve benlik gelişimine verilen önemin artması
 • Psikometrideki gelişmeler.
  Psikometri : Psikolojinin ölçme araçlarıyla ilgilenen alt dalıdır.

Rehberliğe en fazla katkı sağlayan disiplin Psikolojidir.

Sosyolojik, Toplumsal Temeller
Kültür Boşluğu
Kültür boşluğu, maddi kültürün hızlı bir şekilde ilerleyerek(sanayileşme, bilim, teknoloji vb) manevi kültürün önüne geçmesi, manevi kültürün maddi kültürün gerisinde kalması durumudur.Maddi kültür mavi kültürden daha hızlı gelişiyorsa bu aradaki farka Kültür Boşluğu deniyor.

Yabancılaşma
Toplum, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki gelişmelere, var olan unsurlara karşı bireyde görülen kayıtsızlık, ilgisizlik, umursamazlık halidir.

Bireyin içinde yaşadığı topluma ve toplumdaki gelişmelere yeni durumlara karşı ilgisiz, kayıtsız olmasıdır.

Kuşak Çatışması
Değer yargılarındaki değişmeler sonucu birbirini takip eden kuşaklar arasında yaşanan anlaşmazlıktır.

Birbirini takip eden kuşaklar arasında anlayış farkından gerçekleşen çatışmadır.

Felsefi Temeller
 • Demokratik eğitim anlayışının benimsenmesi
 • Eşit eğitim hakkı, toplu öğretime geçiş, fırsat eşitliği
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmesi
 • Bireylere tanınan seçme özgürlüğü

Anahtar Sözcükler :

 • Çağdaş, demokratik değerler
 • İnsancıl Hümanistik anlayış,
 • Öğrenci merkezli eğitim
 • Fırsat eşitliği
 • Eşit eğitim hakkı
 • Düşünce özgürlüğü
 • Toplu öğretim

gibi genel kavramları görüyorsak aklımıza felsefi temeller gelsin.