Etiket arşivi: Algı

Bilgi İşleme Kuramının Temel Kavramları

Gelen herşeyin atandığı yer duyusal kayıttır.

Bilginin, duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aktarılmasındaki süreçler.

Duyusal Bellekteki İşlemler
DİKKATÖğrenmenin ilk adımıdır.Düşüncenin bir uyarıcıya odaklanması ve yönelimidir.

Duyularımızı bir noktaya odaklamaktır.

ALGIDuyusal bilginin yorumlanması, anlamlandırılmasıdır.

Duyulardan gelen bilginin zihnimiz tarafından yorumlanmasıdır.Örneğin, evli bir erkeğin dırdır eden karısını dinlediği durumunu Gestalt ile bağdaştırıyor.

TANIMAYeni gelen uyarıcıların özelliklerinin uzun süreli bellekteki bilgilerle karşılaştırılması işlemidir.

İnsan zihni tanıdık bilgileri daha hızlı işler.Örnek olarak, İngilizce metin okurken Türkçe karşılığını bildiğimiz kelimeler varsa hooop ha deyince okuyoruz.Çünkü tanıyoruz.Tanımadık yeni bilgiler daha yavaş işlenir.Bilakis tanınmış bilgiler daha hızlı işlenecektir.

Bilginin Kısa Süreli Bellekten Uzun Süreli Belleğe Aktarılmasında Kullanılan Süreçler

KODLAMAUzun süreli bellekte var olan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin eşleştirilerek bilginin bellek sistemine yerleştirilmesidir.

Yeni bilgi ile önceki bilginin ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe aktarılması işlemidir.

Kodlama iki şekilde yapılmaktadır.Ezber ve Anlamlandırma.

AÇIK VE ÖRTÜK TEKRAR(EZBER)Sesli ve zihinde yapılarak bilginin uzun süreli bellekte tutulma olasılığını artırma sürecidir.

Bazı bilgiler çok sık tekrarlanmasıyla uzun süreli belleğe kaydedilir.

ANLAMLANDIRMAYeni gelen bilgi ile var olan bilgiler arasında mümkün olduğu kadar çok bağlantılar oluşturulmasıdır.
Bilginin Anlamlandırılmasını Artıran Ögeler
ÖRGÜTLEMEBilgiyi düzenleme, gruplama, tutarlı yapılar oluşturmadır.Kodlamaya yardım eder.

Kavram haritaları, bilginin sınıflandırılması, gruplandırılması.

EKLEMLEMEYeni bilginin var olan şemaya eklenerek hem yeni bilgiye anlam verilmesi hem de mevcut şemanın anlamının artırılmasıdır.

Anoloji, benzetim dediğimiz olaydır.

Çocuğa hücreleri anlatmak için nar örneği vermek.

Yeni gelen anlamsız bilgiyi, anlaşılması zor bilgiyi tanıdık bildik başka bir bilgiyle eşleştirme durumudur.

ETKİNLİKÖğrenen kişinin öğrenme sürecinde etkin olmasıdır.

Öğrenen kişinin aktif olmasıdır.

Yaparak – Yaşayarak öğrenmektir.

Öğrenen kişinin öğrendiği konunun içinde olmasıdır.

Bilgiyi kendisi işlemesidir.

Bellek Destekleyici İpuçları

YERLEŞİM(Loci)(İmajlar)İyi bilinen mekan ile yeni öğrenilen bilginin eşleştirilmesidir.

Zihinsel yürüyüştür.Anlamsız bilgiyi, hatırlaması, zor, kuru bilgiyi tanıdık kemandaki eşyalarla eşleştirmektir/ilişkilendirmektir.

Örneğin,
“Türkiye’nin en büyük dağları” dediğimizde,
-‘Ağrı Dağı’-> Çalışma Masası,
-‘Cilo Dağı’-> Yatak
-‘Süphan Dağı’-> Sandalye
-‘Kaçkar Dağı’-> Sehpa

ZİNCİRLEME BAĞ YÖNTEMİ(İmajlar)Yeni öğrenilen bilgi ile hikaye oluşturmadır.

Anlamsız kuru bilgileri bir araya getirip anlamlı bir hikaye oluşturmaktır.

Örneğin,
IPED, Koltuk, Kola, Müzik ve Ödevden anlamlı hikaye oluştur.

HİKAYE OLUŞTURMAÖğrenilen kavramla ilgili saçma ve komik hikayeler oluşturmaktır.
AKROSTİŞ/AGRONİM(Baş Harfler Yöntemi)(Sözel Semboller)Öğrenilen kavramların baş harflerinden anlamlı kavram üretmektir.

Akrostiş : Hatırlanması gereken kavramların ilk harflerinde anlamlı bir kelime oluşturmaktır.

Akronim : Belli bir örgüt, kuruluş ya da birliğin adının ilk harflerinden oluşan kısaltmalardır.Tübitak, Pegem, Nato

İMAJLARZihinde öğrenilen konu ya da kavrama ilişkin imgeler oluşturmaktır.
ASKI SÖZCÜK(İmajlar)Öğrenilen kavramın benzeri ile ilgili imgeler oluşturmaktır.

Anlamsız kuru bilgileri sıralı rakamlarla eşleştirmektir.

Mini mini birler, çalışkan ikiler, tembel üçler…….

ANAHTAR SÖZCÜK(Çengel Yöntemi – Kanca Yöntemi)(İmajlar)Yabancı dildeki kelimeleri hatırlayabilmek için Türkçe ses benzeri olan kelimeleri kullanmaktır.

Viegra -> Ne Yaygara
Black -> Kara Black
Listen -> Senin Listen
Midyum -> Orta Boylu Medyum

KAFİYE OLUŞTURMA(Sözel Semboller)Tekerlemeler, deyimler oluşturma…

Katranı kaynatmakla olurmu şeker, cinsine şey ettiğim cinsine çeker….

Biliş

Bilginin duyu organlarından alınması, işlenmesi, uzun süreli belleğe kaydedilmesi, uzun süreli bellekten geri getirilmesi ve dış dünyaya tepki verilmesi sürecidir.Bir öğrencinin bir şeyi öğrenmeye çalışması, zihnimizin öğrenmeye çalışması biliştir.

Üst Biliş

Bireyin nasıl öğrendiğinin, nasıl düşündüğünün farkında olması durumudur.Zihinsel süreçleri hakkında yorum yapabilmesidir.

Düşünmek biliş, nasıl düşündüğünün farkında olmak üst biliştir.

A işleminin B işleminden zor olduğunun farkındayım.Bu nedenle şu kitaba bakmalıyım, üst biliştir.

Gestalt Öğrenme Kuramı

Sevgili okurların dikkatine! Aşağıdaki içerikte dahil sitede bazı içeriklerdeki hakaret, küfür ve argo kelimelere takılmanızı ve bunlara tepki göstermenizi çok normal karşılıyor, sizlere hak veriyorum. Şu ana kadar bariz küfür dışındaki tüm eleştiri ve düşüncelerinizi zerre değiştirmeden yayınlamış bulunmaktayım. Örnek olarak şu anda bulunduğumuz içeriği okurken rahatsız olabileceğiniz, argo diye nitelendirilen satırlarda tepki gösterebilirsiniz. Lakin! yaşadığımız şu dönemde hiç biriniz ne medyadaki ne de başka bir platformdaki var olan “o çok takıldığınız, duyarlılık tasladığınız, hani çakma aydınlık, çakma aydın öğretmen rolü yaptığınız” argo ve terbiyesizlik diye nitelendirdiğiniz şeyler varya ha işte onlara zerresini yapmaktan acizseniz rica ediyorum sitedeki işinize bakın, aksi halde bu platformdan defolun gidin.

Bu site, bir öğretmen tarafından, bu saçma eğitim sistemine, bu saçma eğitim kurumuna, bu saçma düzene ve bilim açısından rafta kalmış bu saçma içeriklere karşı bir isyandır. Mübarek ordu kadar kutsaliyete sahip olan Türk öğretmenlerini, freud ve erikson arasındaki sidik yarışından ibaret olan şu eğitim bilimleri diye nitelendirdikleri saçmmmaa konu ve müfredatla yarışa sokup, at gibi rekabet ettirdikten sonra kendinize saygınız kalıyorsa TEBRİKLER… Kendisine saygısı olan çakma egoist hiç bir amaca hizmet edemeyecek para odaklı öğretmenmiş kafalarının eleştirileri kadar, olayı anlayıp destek veren akıllı insanlar da var… Allah iki taraftanda razı olsun…


Gestalt öğrenme kuramı, bütüncül bir yaklaşımdır.

 • Tümdengelim yöntemini savunur.
 • Alman ekolüdür.

Temsilcileri,

Wertheimer, Koffka ve Köhler

Bu kuramda, “Bütün” kelimesi çok önemlidir.

Bütün onu oluşturan parçalardan çok daha büyük bir anlam ifade eder.Bütün parçalar toplamı değildir.Daha büyük bir anlamdır.Bir insan iki kol iki bacak bir baştan mı ibarettir?Senin için bunların toplamından daha anlamlı değil midir?

YASALARÖZELLİKLERİ
Şekil – Zemin İlişkisiŞekil, o anda dikkat ettiğimiz uyarıcı şeydir.Zemin, o anda dikkat ettiğimiz şey dışındaki herşey.
Yakınlık YasasıBirbirine yakın olan nesneler, şekiller zihnimiz tarafından bir bütün bir grup olarak algılanırlar.

Yakınlık Yasası

Her 3 yuvarlağı bir bütün ve grup olarak görüyorsunuz.

 

Benzerlik YasasıBirbirine benzeyen şekiller, nesneler zihnimiz tarafından bir bütün bir grup olarak algılanır.Benzerlik Yasası
Algıda Tamamlama YasasıZihnimiz eksik olan parçalara dayanamaz.Rahatsız olur.Zihnimizin eksik olan parçaları tamamlama eğilimine algıda tamamlama denir.

Algıda Tamamlama Yasası

Bu gördüğünüz nedir? Kare değil mi? Aslında kare değil, kesikli çizgilerdir…

Algıda Tamamlama Yasası2

Veyahut bu…Bir bir kesik kesik olsa da, bir bacağı olmasa da insana benzetiyorsunuz değil mi?

Basitlik YasasıZihnimizin tek algıladığı şey en basit olanıdır.
Algıda DeğişmezlikBir nesneyi, bir objeyi değişik koşullar altında aynı şekilde algılamaya devam etmektir.

Örneğin, babanızın beyaz gömlek giydiğini gördünüz.Haliyle karanlıkta da gömleği beyaz göreceksiniz.

Algıda SeçicilikAlgıda seçicilik binlerce uyarıcı arasından birisine odaklanmadır.

Örnek olarak, Ankara – Kızılay’da yürürken canavar gibi bir hatun geçerse, milyonlardan ziyade herkes ona odaklanır.

Ya da

Aynı şekilde gene Kızılay’da elinde silahla gezen biri olursa herkes ona bakacaktır.

Algıda Seçiciliği Etkileyen Faktörler

 1. Uyaranın Büyüklüğü : Büyük olan uyarıcılar önce seçilip algılanır.
 2. Hareket eden uyarıcılar önce seçilip algılanır.
 3. Parlak olan uyarıcı önce seçilip algılanır.
 4. Ses olarak şiddeti yüksek olanlar önce seçilip algulanır.
  Buna örnek olarak,
  Otobüste herkes konuşur ama çook yüksek sesle konuşan biri olursa herkes ona bakar ve dikkat eder.
 5. Algılanan kişinin ihtiyacı önemlidir.Eğer açsa yiyecekleri önce görür, sapıtmışsa yerdeki eskort kartlarından başka birşey göremezsin.
 6. Geçmiş yaşantılar.Sürekli ağlayan insanlarla karşılaşmışsanız, onlarda daha çok algılanır.
 7. İnançlar ve tutumlar
AlgıGelen uyarıcıların zihnimiz tarafından yorumlanmasıdır.Yorumlama geçmiş deneyimlere, tecrübelere göre yapılır.Herkesin geçmiş yaşamı farklı olduğundan algısı farklıdır.
PragnanzGestalt’ı tümüyle anlatan, özetleyen kavramdır.Zihnimizin iyi bütün, iyi şekil, tam olma, bütün olma eylemidir.Doğuştan bu yasayla dünyaya geliyoruz.