Öğrenme Stratejileri

Öğrenme stratejilerinden kasıt, öğrencinin tercih ettiği yollardır.

Öğrencinin öğrenmelerini kolaylaştırarak bilginin zihinde kalıcılığını arttırmada kullanılan uygulamalardır.

 1. Dikkat Stratejisi
  Öğretimde yerine getirilmesi gereken ilk iş öğrencinin uygulanacak derse dikkatinin çekilmesidir.Yani öğrencinin dış dünyadan gelen uyarıcıyı kısa süreli belleğe almasını kolaylaştıran uyarıcılardır.
  Örnek;
  Farklı renkte yazmak, altını çizmek, şekil içine alma, yanına sembol koyma ve büyük harfle yazma vs.
 2. Tekrar Stratejisi
  Kısa süreli belleğe kaydettiğimiz bilgilerin, uzun süreli belleğe aktarılması sırasında yapılan etkinliklerdir.”5 Tekrar 1 Öğrenme”
  Örnek;
  Yeniden dinleme, okuma veya yazma, başkasına anlatma, özet çıkarma, anahtar kelimeler çıkarma, soru çözme, temize çekme vs.
 3. Anlamlandırmayı Arttırıcı Strateji
  Öğrencinin yeni öğrendiği konuyu daha önce öğrenilenlerle ilişkilendirerek bilginin uzun süreli bellekte kalıcı bir şekilde yerleşmesine yönelik etkinliklerdir.
  İkiye Ayrılır

  1. Eklemleme
   Yeni konuyla eski konu arasında bağ kurulmasıdır.(Anlamlı Öğrenme)
  2. Örgütleme
   Bilgileri kategorize edip sınıflandırmaktır.
 4. Yürütücü Biliş Stratejisi(Anlamayı İzleme)
  Bireyin kendi öğrenme yollarını gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve kendine uygun uygulamaları geliştirerek öğrenmesini sürdürmesini içerir.
  Öğrenci kendine en uygun öğrenme yolunu keşfeder.Yani nasıl öğrendiğini öğrenip metabilişsel düzeye yükseliyor.
 5. Duyuşsal Stratejiler
  Öğrencinin öğretim sürecinde oluşan duyusal engellerini(anlamıyorum, yapamıyorum) ortadan kaldırmak için düzenlenen etkinliklerdir.
  Öğrenciyi rahatsız eden uyarıcının ortamdan çekilmesi yoluyla öğrencinin tutumlarının pozitif hale gelmesidir.(Olumsuz Pekiştirme)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir