İş Birliğine Dayalı Öğrenme(Kubaşık – Kooperatif Öğrenme)

 • Bireyler arası etkileşimin, öğrenmenin temeli olduğu kabul edilir.
 • Gelişim, çevreyle ve çevredeki diğer insanlarla etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkar.
 • Öğrencilerin ortak bir amaç etrafında küçük gruplar halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmaları sağlanmalıdır.(Akran öğrenme)
 • Gruptaki üyeler, başarı – zeka kişilik özellikleri bakımından heterojen olarak oluşturulur.Liderlik paylaşılmıştır.Heterojen yapıda.Grupları öğretmen kurar ve gruplar 2 ila 6 kişiden oluşur.
 • Bireyin sadece bilişsel gelişimi değil, sosyal ve duyuşsal açıdan gelişimine de önem verilir.
 • Paylaşma ve dayanışma en üst seviyeye çıkarken yarış ve rekabet en alt düzeye iner ve grup içi rekabet olmaz.

İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Temel İlkeleri

 1. Olumlu Bağlılık
  En önemli ilkedir.
  Gruptaki her öğrenci birbirinin öğrenmesinden sorumludur.
  “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için”
 2. Bireysel Sorumluluk
  Gruptaki her üye kendine verilen görevleri yapmaktan sorumludur.
 3. Yüz Yüze Etkileşim
  Gruptaki iletişim destekleyici ve yapıcıdır.
 4. Sosyal Beceriler
  Grup içinde çalıştıkça empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi beceriler gelişir.
 5. Grup Sürecini Değerlendirme
  Grup üyeleri süreç esnasında birbirlerini değerlendirir.(Akran Değerlendirmesi)Yapamayanlara yardım yapmayanlara uyarı verir.
 6. Başarı İçin Eşit Fırsat
  Gruptaki herkes eşit haklara sahiptir.Hatta liderlik görevi bile paylaşılarak yerine getirilir.
 7. Grup Ödülü/Ortak Ürün
  Başarı veya başarısızlık gruba aittir.Grup üyeleri aynı notu alır.
 8. Bireysel Değerlendirilebilirlik
  Öğretmen akran değerlendirmeleri ve kişisel gözlemlerine göre art niyeti önlemek için ve çalışanı desteklemek adına bireysel değerlendirmeyi devreye sokar.

6 ve 7. ilkeleri başarılı öğrencilerin heveslerinin kırılmasına neden olabilir.

İş Birliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri

1-) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği

 1. Grup üyeleri birlikte çalışıp, birlikteyken öğrenir.
 2. Grup üyeleri bireysel olarak sınava girer.
 3. Aritmatik ortalama, grup ortalaması notu alınır.
GençayMuiddinŞerafettin
Aldıkları not3050100
Art Ort606060

2-) Ayrılıp Birleştirme Tekniği(Jiqsaw)

En güçlü tekniktir.

 • Konu bölümlere ayrılır, her bölüm için bir uzman görevlendirilir.
 • Her gruptan aynı bölüm uzmanları bir araya gelerek uzman grupları oluşturur.Uzman gruplar konuyu derinlemesine öğrenir ve uzmanlaşır.
 • Her uzman kendi grubuna geri dönüp, grup arkadaşlarının öğrenmesinden sorulu olur.
 • Gruplar tüm bölümlerden sınav olur.
 • Öğrenciler hem bireysel hem de grup olarak değerlendirilir.

Ayrılıp Birleştirme Tekniği

3-) Takım Destekli Bireyselleştirme

Eş vardır.Eşler birbirinden sorumludur.

 • Grup heterojendir.
 • Her öğrenci kendi seçeceği bir arkadaşıyla çalışır.(Eş seçimi) Eş olan öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını, ödevlerini ve test kağıtlarını değerlendirir.
 • Öğretmen süreci kontrol eder, daha çok matematik öğretiminde kullanılır(Akran eğitimi)
 • Her hafta durum değerlendirilir.

4-) Takım – Oyun – Turnuva

Her hafta gruptan bir kişinin katıldığı turnuvalar düzenlenir.Grup üyeleri o hafta kendilerini temsil edecek arkadaşlarını hazırlarlar.Her öğrencinin aldığı puan, toplam takım puanına eklenir ve puana göre gruba ödül verilir.

Takım Oyun Turnuva

5-) Karşılıklı Sorgulama Tekniği

Soruları öğrenci hazırlar.

Öğretmen konuyu sunduktan sonra sınıfı heterojen gruplara ayırır.Her grup konuyla ilgili açık uçlu sorular hazırlar, birbirlerine sorar ve cevap verirler.Öğretmen de öğrencilere soru hazırlarken soru kökleri ile ipuçları verir.Son olarak verilen cevaplar tüm sınıfta tartışılır.

Karşılıklı Sorgulama Tekniği

6-) Düşün – Eşleş – Paylaş

Açık uçlu konu üzerinde, öğrenciler önce bireysel olarak yoğunlaşır ve konu ayrıntılarıyla irdelenir.Daha sonra öğrenciler eşleşerek konuyu irdeler.Son olarak ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur ve sınıfça paylaşılır.

7-) Birlikte Öğrenme

Homojen grup var.

Aynı yetenekte, cinsiyet ve başarı farklı olabilir.

 • Amaç, öğrencilerin yetenekli – güçlü oldukları yönleri tespit edip geliştirmektir.
 • Ekipte herkes aynı notu alır.

😎 Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim

Bilgi düzeyinde soru yazmak gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir