Hukuk Kuralları Müeyyideleri(Yaptırımlar)

 • Ceza
 • Cebri İcra
 • Tazminat
 • Hükümsüzlük
 • İptal

Tazminat ceza değil, bir yaptırımdır.

Ceza

Anahtar sözcük = Suç

Kanunda suç olarak tanımlanan eylemler karşılığında uygulanan maddi yaptırım türüdür.

Hapis CezalarıAdli Para Cezası

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda(TCK) düzenlenen ceza türleri arasında yer almaz?

 1. Süreli Hapis Cezası
 2. Müebbet Hapis Cezası
 3. Ağırlaştırılmış Müebbet
 4. Disiplin Cezası
 5. Adli Para Cezası

Aşağıdakilerden hangisi ceza türleri arasında yer almaz?

 1. Disiplin Cezaları
 2. Adli Para Cezası
 3. Süreli Hapis Cezası
 4. Tazminat Cezası
 5. Müebbet Hapis Cezası

Cebri İcra

Anahtar sözcük = Zor

Devlet zoruyla kurallara uyma.

Nafaka yükümlülüğüne uymamanın yaptırımı nedir?
Cebri İcra

Tazminat

Anahtar sözcük = Zarar

Herhangi bir sebeple bir başkasına maddi ya da manevi zarar verildiyse zararı gidermekle yükümlüdür.

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat

Hükümsüzlük

Anahtar sözcük = Yokluk

Yapılan bir işlemin hukuken  ön gördüğü şekilde yapılmaması ya da işlem içerisinde hukukun aradığı şartların bazılarının eksik olması durumunda işlemin geçersiz sayılmasıdır.

 1. Yokluk
  Yapılan işlem hukukun öngördüğü hiçbir şartı taşımaması neticesinde hukuken hiç yapılmamış sayılmasıdır.Örnek olarak,
  Resmi evlendirme memuru huzurunda yapılmayan evliliktir.

  Eğer resmiyette yoksa, yokluktur.

 2. Butlan(Sakatlık)
  Yapılan hukuki bir işlemin eksik ya da yanlış yapılmasından dolayı işlemin kısmen veya tamamen geçersiz sayılmasıdır.

  • Mutlak Butlan
   Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde ortaya çıkması ve tamamının geçersiz kılınması.Örneğin,
   Ben amcamla evleniyorsam bu mutlak butlandır. 🙂
  • Nisbi Butlan
   Yapılan hukuki bir işlemin yan unsurunda ortaya çıkan sakatlıktan dolayı bir kısmının geçersiz kılınmasıdır.İşlemi yapanın, yapan tarafın başvurusu ile mümkün olabilecek hükümsüzlük türüdür.Örneğin,
   Sözleşmenin bazı maddelerinin hükümsüz kılınması.
  • Tek Taraflı Bağlamazlık
   Veli ya da vasinin onayı olmadan yapılan hukuki işlemdir.

İptal

Yapışan bir idari işlemin hukuka aykırılık gerekçesi ile mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır.

Örnek olarak,
Hukuka aykırı bir şekilde üniversiteden atılan bir öğrencinin mahkeme kararı ile okula geri alınması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir