Aylık arşivler: Mayıs 2015

Küreselleşen Dünya

 • Gorbaçov, SSCB dağılmaması için GLASNOST‘u ve PERESTROYKA‘yı açıkladı.
 • Dünya Vatandaşı” ödülünün 2004 sahibi olan ve dünyayı nükleer savaşın eşiğinden döndüren Stanislav Petrov‘dur.
 • Kadife Devrimi ile Çekoslavakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak iki ayrıldı.
 • Şangay Beşlisi‘ne en son katılan Özbekistan‘dır.
 • Azerbaycan devletinin kurucusu?
  Ebulfez Elçibey
 • Türk – Azeri ilişkilerinde “Biz bir millet, iki devletiz” sözlerini Haydar Aliyev söylemiştir.
 • Kazakistan’ın kurucusu Nursultan Nazarbayev‘dir.
 • Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vaz geçen ülke Kazakistan‘dır.
 • Lale Devrimi Kırgızistan’da yaşanmıştır.
 • Türkmenistan’ın kurucusu Saparmurat Niyazov‘dur.
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşmayla ismini Avrupa Birliği olarak değiştirmiştir?
  Maastricht Antlaşması
 • Türkiye Maastricht Kriterlerini yakalamıştır.Kopenhag Kriterlerini yakalayamamıştır.
 • Maastricht Kriterleri, detaylı ekonomik bilgi verir.
 • Kopenhag Kriterleri, iyi niyet varsa, yüzeysel ekonomik bilgi veriyorsadır.
 • Türkiye’nin AB ile ilişkileri 12 Eylül 1963 Ankara Antlaşması ile başlamıştır.
 • Yugoslavya’nın parçalanmasıyla hangi devletler ortaya çıkmıştır?
  • Skıvebya
  • Hırvatistan
  • Bosna – Hersek
  • Karadağ
  • Sırbistan
  • Makedonya
 • Yugoslavya’dan ayrılan ilk ülke Slovenya’dır.
 • Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri Srebrenica‘da çok büyük katliam yaptı.
 • Bosnada’ki Srebrenica belgeselini anlatan belgesen Mavi Kelebek‘tir.
 • Bosna – Hersek’in Bilge Lider lakaplı ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç‘tir.
 • İlk ateist devlet Arnavutluk’tur.
 • Arnavutluğa ateistliği getiren Enver Hoca‘dır.
 • Filistin’in İsrail’e karşı başlattığı ayaklanmaya İntifada denir.
 • Ortadoğu’da su sorununa neden olan nehirler?
  • Dicle
  • Fırat
  • Asi
  • Şeria
  • Nil
 • Arap Baharı‘nın başladığı ilk ülke Tunus’tur.
 • Türkiye’nin Kore’den sonra ilk asker gönderdiği ülke Somali’dir.
 • Küresel ısınmaya karşı alınan bir önlem Kyoto Protokolü‘dür.
 1. SSCB Lideri Garboçav’un ekonomiyi düzeltmek amacıyla ilan ettiği politikanın adı?
  PERESTROYKA
 2. Bilge Lider lakaplı Bosna – Hersek’in Cumhurbaşkanı?
  Aliye İzzet Begoviç
 3. “Biz bir millet, iki devletiz” diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın adı?
  Haydar Aliyev
 4. Dünya’da ilk defa gönüllü olarak nükleer deposundan vaz geçen ülke?
  Kazakistan
 5. Azerbaycan devletinin kurucusu?
  Ebulfeyz Elçibey
 6. Ünlü Kırgız yazarın adı?
  Cengiz Aytmatov
 7. Şangay Beşlisi’ne katılan son ülke?
  Özbekistan
 8. Türkiye’de ki ilk cep telefonu görüşmesi kimle kimin arasındadır?
  Süleyman Demirel – Tansu Çiller

Yumuşama Dönemi – Türkiye

Türk – Yunan İlişkileri

 1. Kıbrıs Meselesi

  • Adayı Yunanistan’a bağlama fikrine Enosis denir.
  • Bunu gerçekleştirecek Rum gizli örgütüne EOKA denir.
  • Türkler Kıbrıs’ta tedhiş hareketine devam eden EOKA’ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT)‘yi kurdu.
  • Yunanlılar’ın Patris Gazetesi‘nde yayınlanan bir habere göre, Türk halkının ani bir şekilde yok edilerek ve adanın Kıbrıs’a bağlanacağı Akritos Planı ortaya çıktı.
 2. Ege Adaları

  • Ege adalarında sorun olan en büyük ada Limni Adası‘dır.
  • Kara sularının 12 mile çıkarılması kanunu
   • Yunanistan 6 milden 12 mile çıkarma kararı almıştır.
   • Türkiye 6 milin üzerine savaş nedeni saymıştır.

Ermeni – Türk İlişkileri

 • Asala‘nın ilk eylemi yaptığı yer?
  Los Angeles

 • 1982 Anayasası‘nı hazırlayan komisyon başkanı Prof. Orhan Aldıkaç‘tır.
 • 1982 darbesinden sonra yapılan genel seçimlerde tek başına iktidar olan parti Anavatan Partisi‘dir.
 • Necip Fazıl tüm şiirlerini Çile adlı kitabında topladı.
 • Metin Erksan‘ın yönetmenliğinde ki Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali‘nde Altın Ayı Ödülünü kazandı.
 1. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında hükümet ortağı olan siyasi lider kim?(Başbakan Yardımcısı)
  Erbakan
 2. 1983 seçimlerinde hangi parti iktidara geldi?
  Anavatan Partisi(Turgut Özal)
 3. Yunanistan hangi adayı silahsızlandırıp NATO’ya vermek istedi?
  Limni Adası
 4. ASALA ilk eylemini nerede yaptı?
  Los Angeles
 5. Bir gecede bütün Türkler’in öldürülerek adaya sahip olunması ne planıydı?
  Akritas Planı
 6. Kıbrıs Adasını Yunanistan’a bağlama fikrine ne denir?
  ENOSİS
 7. İzmir ve çevresini Yunanistan’a bağlama fikrine ne denir?
  Megali İdea
 8. Çile adlı kitap kime aittir?
  Necip Fazıl

Yumuşama Dönemi

Yumuşama Dönemi’ni başlatan liderler John Kenedy ve Nikita Kruşçev‘dir.

Ping – Pong Diplomasi‘si hangi iki ülke arasında yumuşamaya sebep olmuştur?
Cevap = ABD ile ÇİN

1979 yılında Viyana’da ABD ve SSCB arasında imzalanan SALT-II Antlaşmasının uygulanmamasının temel sebebi?
Cevap = SSCB’nin Afkanistan’ı işgali


Yumuşama Dönemine geçilmesinde önemli olanlar;

 1. John Kenedy ve Nikita Kruşçev‘ görüşmesi başlattı.
 2. SALT – I ve SALT – II antlaşmaları.
 3. Ping – Pong diplomasisi.
 4. Helsinki Nihai Senedi

Küba Buhranı

 • ABD ile SSCB arasında füze muhabbetidir.

Vietnam Savaşı

 • Muhammed Ali‘nin sözü “Bana Vietkonglar birşey yapmadı ki gidip onlarla savaşayım.”

Amerika’nın Vietnam’dan çıkmasına Nixon Doktrini denir.

Keşmir Meselesi

Keşmir Meselesi Taşkent Deklarasyon‘u sayesinde kapanmıştır.


Bağlantısızlar Hareketini kuran lider ülkeler Hindistan, Mısır ve Yugoslavya‘dır.

Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı‘yla kurulmuştur.

Arap – İsrail Savaşı

 • Mısır
 • Ürdün
 • Suriye
 • Irak
 • Lübnan
 • İsrail

1956 Mısır – İsrail savaşının temel sebebi nedir?
Cevap = Mısır’ın Süveyş Kanalını millikleştirmesi


Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ) başında Yaser Arafat vardır.

Suriye’nin günümüzde bile İsrail tarafından işgale uğradığı toprakları?
Cevap = Golan Tepeleridir.

Mısır ile İsrail arasında yapılan antlaşmanın ismi?
Cevap = Camp David Anlaşması

Mekik Diplomasisi hangi iki ülkeyi barıştırma amacına sahiptir?
Cevap = Mısır – İsrail

İslam Konferansı Örgütü

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın(İİT) Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan sonra ki başkanı Suudi Arabistan’lı İyad Medeni‘dir.

Uluslararası Politikada Petrolün Yeri

OPEC(Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)

Kurucuları;

 • Suudi Arabistan
 • Irak
 • Kuvveyt
 • İran
 • Venezuella

Merkezi Viyana’dadır.

OAPEC(Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı)

İran – Irak Savaşı

 • İran’ı Ruslar, Irak’ı ABD destekledi.

Yumuşama Döneminde Dünya

 • 1964 Tokyo Olimpiyatları canlı televizyonda yayınlandı.

Bilim ve Teknolojide Gelişmeler

 • Yuri Gagarin uzaya çıktı.

Amerika’nın uzayı ele geçirme projesine Yıldız Savaşları denir.

İnternet’in ilk adı Arpanet‘tir.

Kültürel Hayat

 • Akdeniz Oyunları ilk defa Türkiye İzmir’de düzenlendi.(6. Akdeniz Oyunları)(İlki Mısır İskenderiye’de düzenlenmişti.)
 1. Yumuşama dönemini başlatan olay?
  John Kenedy ve Nikita Kruşçev görüşmeleri.
 2. Ping – Pong Diplomasisi hangi iki ülkeyi yakınlaştırmaya yöneliktir?
  ABD – Çin
 3. Mekik Diplomasisi hangi iki ülkeyi yakınlaştırmaya yöneliktir?
  Mısır – İsrail
 4. Mısır, İsrail’i hangi antlaşmayla resmi olarak tanımıştır?
  Camp David Anlaşması
 5. OPEK kurucu üyeleri?
  • Suudi Arabistan
  • Irak
  • Kuvveyt
  • İran
  • Venezüella
 6. İslam Konferansı Örgütü’nün 2005’ten 2014’e kadar genel sekreterliğini kim yapmıştır?
  Ekmeleddin İhsanoğlu
 7. Avrupalı devletler ABD ile SSCB’yi masaya oturtup hangi senedi imzalattılar?
  Helsinki Nihai Senedi
 8. Bağlantısızlar hareketinin öncüsü 3 devlet hangisidir?
  Hindistan – Mısır – Yugoslavya
 9. Arapların İsrail ve ABD’ye karşı petrolü şantaj aracı olarak kullandıkları yıl?
  1967
 10. Hindistan ile Pakistan arasında günümüze kadar devam eden sorunun adı?
  Keşmir Sorunu
 11. SALT 2 Antlaşması neden uygulanamadı?
  SSCB Afkanistanı işgal etti
 12. İran – Irak Savaşı sırasında yaşanan skandalın adı?
  İrangate
 13. İnternetin ilk ismi?
  Arpanet
 14. Dünyada ilk canlı yayının yapıldığı yer?
  1964 Tokyo Olimpiyatları
 15. Irak, İran ile zararlarını telafi etmek amacıyla nereye saldırmıştır?
  Kuvveyt
 16. Sovyet Rusya’nın komünizmi yaymak amacıyla Arap ülkelerinde kurduğu partinin kısa adı?
  Baas
 17. İslam Konferansı Örgütü ismini ne olarak değiştirdi?
  İslam İşbirliği Teşkilatı
 18. FKÖ(Filistin Kurtuluş Örgütü) başındaki adam kimdir?
  Yaser Arafat

Soğuk Savaş Dönemi

Doğu Bloğu Gelişmeler

Kore, Yalta Konferansı‘nda alınan bir kararla 38. Enlem sınır olmak kaydıyla Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı.

Sovyet Rusya’nın destek verdiği Mao Zedong 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti‘ni kurdu.

Küba’da ise Fidel Castro, Batista‘ya karşı verdiği uzun mücadelelerden sonra kendi hükümetini kurdu.ABD desteklemedi.

 • Rusya’nın yanında olan devletler;
  • Çin
  • Demokratik Almanya
  • Kuzey Kore
  • Küba
Tüm komünist partilerin liderleri birleşerek Kominform‘u kurdular.Siyasi bir kuruluştur.(1947)(Cominform)
Tüm komünist ülkeler 1949 yılında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla Comecon(Komekon) kurdular.Ekonomik bir kuruluştur.
Tüm komünist ülkeler arasında kurulan askeri pakt Varşova Paktı‘dır.(1955)Askeri bir kuruluştur.

Kominform’dan ilk çıkarılan ülke Yugoslavya‘dır.

Macaristan’da Rusya’ya isyan eden İmre Nagi‘dir.

Çekoslavakya’da İnsancıl Kominizm Hareketini başlatan Aleksander Dubcek‘tir.

Batı Bloğu Gelişmeler

Truman Doktrini

Harry Truman, Avrupa’da eskiden etkin bir devlet olan İngiltere’nin yerini ABD’ye bıraktığını söyledi.

Monreo Doktrini yerine gelmiştir.

Siyasi olaydır.
Marshall Planı(Dış Yardım Kanunu)

Türkiye ve Yunanistan’da bulunmaktadır.

Ekonomik plandır.
NATO Kuruluşu

Askeri

Askeridir.

Avrupa Konseyinin Kuruluşu

 • Türkiye Cumhuriyet’i Avrupa Konseyine üyedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu

 • Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Antlaşması‘yla kurulmuştur.

Paylaşılamayan Orta Doğu

 • Balfour Deklarasyonu, Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulacak ve bölgeye Yahudi göçüne izin verilecek.
 • İsrail’i;
  • İlk tanıyan devlet?
   ABD
  • İlk tanıyan müslüman devlet?
   Türkiye
  • İlk tanıyan arap ülkesi?
   Mısır

Uzak Doğuda Çatışma

Kore Savaşı

Kore’ye gönderdiğimiz General Tuğgeneral Tahsin Yazıcı‘dır.

 • ASEAN SEATO ABD tarafından kurulmuştur.

Türkiye

Balkan Paktı’nın Kurulması

 • Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

Demokratik Parti‘nin başa geçmesine Beyaz Devrim denir.

Sosyal ve Kültürel Hayat

 • Jazz, Rock and Roll Türkiye’de yayıldı.
Soğuk Savaş Döneminde Dünya

 • İlk bilgisayar üretildi.
 • İlk bilgisayarın adı ENİAC‘tır.

Akdeniz Oyunları ilk defa Mısır – İskenderiye kentinde yapılmaya başlandı.

 1. Kominform Doğu bloğunda mı, Batı bloğunda mı?
  Doğu Bloğu
 2. Kominform’dan ilk çıkarılan ülke?
  Yugoslavya
 3. Komekon(Comecon) hangi tür bir iş birliğidir?
  Ekonomik
 4. Varşova Paktı nasıl bir iş birliğidir?
  Askeri
 5. Pakistan’ın kurucusu kim?
  Muhammed Ali Cinnah
 6. Mahatma Gandhi‘nin ünlü yürüyüşünün adı?
  Tuz Yürüyüşü
 7. Pakistan ve Hindistan arasında günümüzde devam eden sorunun adı?
  Keşmir Sorunu
 8. İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi?
  Mısır
 9. İsrail’i tanıyan ilk ülke?
  ABD
 10. İsrail’i tanıyan ilk müslüman ülke?
  Türkiye
 11. SEATO ve ASEAN hangi devlet tarafından kuruldu?
  ABD
 12. Rock and Roll başlatan adam kim?
  Elvis Presley
 13. Beyaz Devrim nedir?
  CHP sonu, Demokrat Parti dönemine girişe denir.
 14. Demokrat Partiden ayrılarak Millet Partisi‘ni kuran kimdir?
  Fevzi Çakmak
 15. Kore savaşına giden askerimizin komutanı?
  Tuğgeneral Tahsin Yazıcı
 16. Avrupa Konseyine Türkiye üye mi değil mi?
  Üye
 17. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşmayla kuruldu?
  Roma Antlaşması
 18. Avrupa Birliğinin ilk adı?
  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
 19. Balkan Paktı’nın üyeleri?
  Türkiye – Yunatistan – Yugoslavya
 20. İlk ilgisayarın adı?
  ENİAC
 21. İlk defa uzaya gönderilen uydunun adı?
  Sputnik
 22. Monreo Doktrininin yerine gelen?
  Truman Doktrini
 23. Çin Halk Cumhuriyetini kuran lider?
  Mao Zedong
 24. Küba’da hala yaşayan lider?
  Fidel Castro
 25. İnsancıl Komünizmi başlatan?
  Alexsander Dubçek
 26. Alexsander Dubçek hangi ülkede İnsancıl Komünizm’i başlattı.
  Çekoslavakya
 27. İmre Nagi nerede ayaklandı?
  Macaristan

2. Dünya Savaşı

Savaş Öncesi Gelişmeler

 1. Japonya
  • Asya, asyalılarındır.
  • İşgal ettiği yerler; Çin, Mançurya
 2. İtalya
  • Etkili olduğu yerler; Arnavutluk, Fivme, Korfu Adası
  • Habeşistan‘ı işgal etti.
 3. Almanya
  • İşgalleri;Saar, Danzing, Re,
  • Avusturya Devletiyle birleşti.
  • Çekoslavakya’da ki Südetler bölgesini işgal etti.
  • İngiltere bu Alman saldırılarına karşı Yatıştırma Politikası öne sürüyor.(Münih Konferansı)
  • Münih Konferansı’nda sonuç alınamadı.
  • Bunun sonucunda Almanya – Çekoslavakya’yı tam olarak işgal etti.
MihverMüttefik
 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
 • İngiltere
 • Fransa
 • SSCB
 • ABD
 • 2. Dünya savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başladı.
 • Almanya ile SSCB Polonya’nın ortasında buluştu.İki taraf Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.

Avrupa’da Savaş

Almanya

 • Danimarka, Norveç, Fransa(Magino Hattı), Yunanistan
 • Almanya – Türkiye Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.

Almanlar’ın Fransa’yı işgal ettikten sonra kendine bağlı kurduğu hükümetin adı Vichy Hükümeti‘dir.

Almanya’nın, İngiltere’ye yaptığı uçak harekatının adı Kartal Harekatı‘dır.

SSCB’nin Alman Ordusunu durdurduğu yere Sen Petersburg/Stalingrad denir.

Almanlar’ın Ruslar’a düzenlediği harekata Barbarossa Harekatı denir.

Kuzey Afrika’da Savaş

 • İngiltere, İtalya’ya karşı kazandı.

Asya ve Pasifikte Savaş

ABD ile İngiltere arasında savaş zamanında, yenenlerin yenilenlerden toprak almaması, savaş tazminatı almaması için Atlantik Bildirisi‘ni yayınladı.

Atlantik Bildirisi, Wilson İlkeleri’ne benzer.

Japonya Pearl Harbor‘da ABD’ye saldırınca ABD savaşa girdi.

Pasifik Savaşı

 • Mercan Savaşı
 • Leyte Savaşı
 • Midway Savaşı

üçünüde ABD kazandı.

Fransa’yı kurtarmak için Almanya’ya yapılan çıkarma Normandiya Çıkarması’dır.Generali Dwight Eisenhower’dır.

Atom bombasını atan uçağın adı Enola Gay‘dir.

Casablanca Konferansı

 • Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim alınması kararı alınmıştır.

Yalta Konferansı

 • Yenen devletlerin, yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartlarının belirlenmesi amacıyla Yalta Konferansı toplandı.

Birlişmiş Milletler‘in, Yalta Konferansı’nda kurulması kararı alındı.

Birleşmiş Milletler, San Fransisco Konferansı‘nda kuruldu.Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletleri’in kurucu üyesidir.San Fransisco Konferansına katılmıştır.

Postdam Konferansı

 • Müttefik devletlerin kendi aralarında son kez toplandıkları Postdam Konferansı’dır.

2. Dünya Savaşı Sonuçları

 • Milletler Cemiyeti yetkilerini San Fransisko Konferansıyla toplanan Birleşmiş Milletlere devretti.
 • İlk atom bombası kullanıldı.
 • IMF ve Dünya Bankası kuruldu.
 • 60 milyon insan öldü.En fazla insan kaybına uğrayan devlet Rusya’dır.
 • Nünnberg’de Savaş Suçluları Mahkemesi kuruldu.
 • 9 Aralık soykırım suçlarının önlenmesi.
 • 10 Aralık 1948, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler tarafından yayınlandı.
 • 2. Dünya savaşından sonra Hindistan, Endonezya, İsrail ve Pakistan kurulmuştur.

Chirchill ile İsmet İnönü arasındaki görüşmeler Adana Görüşmeleri‘dir.

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkisi

Karaborsacılığı engellemek için Milli Korunma Kanunu çıkarıldı.

Milli Korunma Kanunu ile Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu kuruldu.


Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya savaşında kendisine kaynak yaratmak amacıyla

 1. Varlık Vergisi
 2. Toprak Mahsulleri Vergisi

almıştır.

 • İkinci 5 Yıllık Kalkınma Planı uygulandı.
 • Köy Enstitüleri kuruldu.Bu kurumların açılması için Hasan Ali Yücel mücadele etti.

Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet AndayGarip Akım” ı başlattılar.

 • Ankara radyosu açılmıştır.
 1. Mançurya hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
  Japonya
 2. Habeşistan kim tarafından işgal edildi?
  İtalya
 3. Yatıştırma Politikası doğrultusunda hangi konferans düzenlendi?
  Münih Konferansı
 4. Almanya’nın Polonya işgalini anlatan, 9 dalda Oscar alan filimin adı?
  Piyanist
 5. Almanya, Fransa’yı işgal ettikten sonra kendine bağlı hangi hükümeti kurdu?
  Vichy Hükümeti
 6. Almanlar’ın Ruslar’ın üzerine düzenlemiş olduğu kara harekatının adı?
  Barbarossa Harekatı
 7. Almanlar’ın İngiltere üzerine hava harekatının adı?
  Kartal Harekatı
 8. Japonya ABD’nin hangi üssüne saldırarak ABD’yi savaşa soktu?
  Pearl Harbur
 9. Almanya hangi ülkeyle birlikte Polonya’yı işgal etti?
  SSCB
 10. Birleşmiş Milletler hangi konferansta kuruldu?
  San Fransisco Konferansı
 11. Birleşmiş Milletlerin kurulma karar hangi konferansta alındı?
  Yalta Konferansı
 12. Savaş esnasında Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim alınması hangi konferansta kararlaştırıldı?
  Casablanca Konferansı
 13. Fransızlar’ın Almanlar’a karşı kurduğu ünlü savunma hattının adı?
  Magino Hattı
 14. Türkiye’nin savaş sırasında ekonomisini düzeltmek için aldığı iki verginin adı?
  Varlık Vergisi | Toprak Mahsulleri Vergisi
 15. Köy Enstitülerinin kurulmasında hangi dönemin milli eğitim bakanı ön ayak oldu?
  Hasan Ali Yücel
 16. İngiltere ve ABD arasında savaş esnasında imzalanıp yayınlanan bildiri?
  Atlantik Bildirisi
 17. 2. Dünya savaşından sonra soğuk savaşı başlatan iki devlet?
  Rusya – ABD
 18. İsmet İnönü ile Churcill arasında yapılan görüşmenin ado?
  Adana Görüşmeleri
 19. İsmet İnönü’nün davet edildiği konferansın adı?
  Kahire Konferansı
 20. 2. Dünya savaşı sonrasında müttefik devletlerin en son yaptıkları konferans?
  Postdam Konferansı
 21. Almanya savaş öncesinde hangi devletle birleştiğini açıkladı?
  Avusturya
 22. Savaş Suçluları Mahkemesi Almanya’nın hangi şehrinde kuruldu?
  Nünberg
 23. 10 Aralık 1948 neyin tarihi?
  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınladı.
 24. İkiz Kardeşler olarak nitelendirilen iki kuruluş?
  IMF – Dünya Bankası

20. Yüzyılın Başlarında Dünya

1. Dünya Savaşı

Paris Barış Konferansı

 • ABD isteğiyle Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
 • ABD, Monroe Doktrini yayınladı.(Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.)
  ABD, Avrupa birbirine karışmayacak.

Savaş sonunda yapılan antlaşmalar

AlmanyaVersay
AvusturyaSen Jermen
BulgaristanNöyyi
MacaristanTriyanon
OsmanlıSevr
Ortak Yönleri

 • Bütün devletler toprak kaybetti.
 • Bütün devletlere ekonomik ve askeri sınırlılıklar getirildi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB), Orta Asya’da ki Türk Devlet ve Toplulukları

Çarlık Rusya’nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarın açtığı meclisin ismi DUMA‘dır.

 • Vladimir Lenin ihtilali yaptı.
 • Kızılordu ile Beyazordu savaşıp 13 milyon insan ölüyor.
 • Kızılordu kazanıyor.
 • Lenin devlet başkanı oluyor.
 • Devlet başkanı Vladimir Lenin ekonominin güçlenmesi amacıyla Novaya Ekonomiçeskaya Politika(N.E.P) adı verilen yeni ekonomik politikasını ilan etti.Bunun sayesinde;
  • Tarım ürünlerine el konulmaktan vaz geçildi.
  • Çiftçiye, esnafa ve tüccara kolaylık sağlandı.
  • Küçük sanayiciye destek verildi.
  • Yabancı sermayenin ülkeye girişi sağlandı.
 • Lenin 1924’te öldü.Yerine Josef Stalin geçti
 • Josef Stalin, Lenin’in halka verdiklerini geri aldı.

Rusya’nın Orta Asya İstilası

 • 20. YY başlarından itibaren Çarlık yönetiminin baskılarına maruz kalan Türkler ve diğer uluslar 1905 yılında Rusya’ya karşı ayaklandılar.

Özellikle Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı önderliğinde 1905 yılında Rusya Müslümanları 1. Kongresi düzenlendi.

Duma meclisine gönderilen ilk Türk müslüman Zeki Velidi Togan‘dır.

 • Rusya Özbekistan’ın Hokand bölgesini işgal etti.Türkler bu gelişmeden sonra Türkistan’da Milli İstiklal Ayaklanması(Basmacı Hareketi) başlattı.
 • Enver Paşa, Azeriler’in Korbaşı olmuştur.
 • Milli İstiklal Ayaklanması(Basmacı Harekatı)’nın dört adamı;
  • Yusuf Akçura
  • İsmail Gaspıralı
  • Zeki Velidi Togan
  • Enver Paşa

Türkler arasında birlik ve beraberliğin bozulması amacıyla boy duygusunu güden politika Asabiyet Politikası‘dır.

Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

 1. İngiltere ve Orta Doğu
  • Arabistan Yarımadası
   • Aramco adlı petrol şirketine Suudi Arabistan petrol ayrıcalığı vererek ABD’nin etkisini arttırıyor.
  • Filistin
   • İngiltere bölgeyi ele geçirdi ve dışişleri bakanı Balfeour Yahudileri çağırdı.Balfour Deklarasyonu (1917)
 2. Japonya

  Güçlü ordusu olan, zengin bir ülke hedefini gerçekleştiren Japon imparatoru kimdir?
  Cevap = İmparator Mutsuhito(Mitsubişi 🙂 )

  İmparator Mutsuhito’nun bu yaptıklarına ne denir?
  Cevap = Meiji Restorasyonu

1929 Dünya Ekonomik Krizi(Kara Perşembe)

Türkiye “Malımı sattığım devletten mal alırım” prensibini hayata geçirdi.Buna Kliring Sistemi denir.

 • Amerika’da ortaya çıktı.
 • Başkanı Hover.
 • En az etkilenen devlet, Sovyet Rusya’dır.
 • Biz önlem olarak devletçiliğe geçtik.Kliring Sistemi’ni hayata geçirdik.

Uluslararası barışı korumak amacıyla bir araya gelen Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Polonya, Fransa ve Çekoslavakya arasında 1925 yılında Locarno Antlaşması imzalandı.

Savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayılması Briand-Kellog Paktı ile olmuştur.Sonradan bu pakta bizde üye oluyoruz.

Penisilin’i keşfeden kimdir?
Cevap = Alexander Flening

İki savaş arasında

 • Radyo
 • Elektrik(Tarsus – Mersin)
 • Sinema
 • Uçak
 • Gökdelen
 • İzafiyet Teorisi
 • Penisilin
 • BCG Aşısı(Verem Aşısı)
 • Organ nakli

İki savaş arasında Avrupa ve dünyayı özetleyen 1929 Buhranını anlatan John Steinbeck‘in eseri Gazap Üzümleri‘dir.

 1. Duma nedir?
  Rus Meclisi
 2. Lenin’in ekonomi politikasının kısaltılmış adı?
  N.E.P
 3. Japonya’ya çağ atlatan imparator?
  İmparator Mutsuhito
 4. İtalya’da faşist partiye gönül verenlerin isimleri?
  Kara Gömlekliler
 5. Malımı sattığım devletten mal alırım prensibinin adı?
  Kliring Sistemi
 6. 1929 Dünya Ekonomik Krizini anlatan John Steinbeck’in ünlü eseri?
  Gazap Üzümleri
 7. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin diğer adı?
  Kara Perşembe
 8. Hitlerin yayılmacı politikasının adı?
  Hayat Sahası
 9. Adolf Hitler’in gizli örgütü?
  Gestapo

Cumhuriyet Dönemi Kültür Medeniyet

Devlet Yönetimi

 • Mustafa Kemal genelge ve kongrelerde;
  • Demokratik temsil,
  • Demokratik meşrutiyet,
  • Hukuki kurallara saygılı olmaya özen gösterdi.
 • Mustafa Kemal’e göre vatandaşın tanımı;
  • Çağa uygun davranışlar gösteren,
  • Kalkınma yolunda birlikte ilerleyen,
  • Hür bakış açısına sahip olan.

   Vatandaşlık kavramı ilk defa 1924 Anayasasında yer almıştır.

Mimari

 • Mimar Kemalettin
  • 20 liranın arkasındadır.
  • Gazi Üniversitesi rektörlüğünü yapmıştır.
 • Emin Onat ve Orhan Ada
  • Bu ikisi Anıtkabir‘i yapmıştır.

Müzik

 • Darülelhan, Konservatuar
 • Darülbedayi, Tiyatro
 • Musiki Muallim Mektebi açıldı.(Paul Hindemint rapor yazdı.)

Musiki Muallim Mektebi’nin açılmasında verdiği raporlar etkili olan bilim insanı?
Cevap ? Paul Hindemint

Türk Beşleri

 • Cemal Reşit Bey
  • 10. Yıl marşının bestecisi,
  • Klasik Batı müziği
  • Lüküs hayat bestecisi
 • Adnan Saygun
  • İlk opera açtı.

Heykel

 • İlk Atatürk heykeli İstanbul’da açıldı.
 • İlk heykel yapan Heinrich Krippel‘dir.(Ulus Zafer Anıtı, Samsun Atatürk Anıtı)

Ulus Zafer Anıtı ve Samsun Atatürk Anıtını yapan Avusturyalı sanatçı kimdir?
Cevap = Heinrich Krippel

 • Taksim Cumhuriyet Anıtı‘nı Pietro Canonica yapmıştır.

Sosyal Hayat

 • İlk nüfus sayımı 1927’de yapıldı.13 milyon çıktık.
 • Göçmenlere vize muafiyeti getirildi.
 • Doğumu engelleyecek araç ve ilaçlar yasaklandı.
 • Çok çocuklu ailelere hazineden tarla yardımı yapıldı.
 • Altı çocuğu olanlara vergi muafiyeti getirildi.

Kadınlarda İlkler

Belediye BaşkanıSadiye Hanım
Muhtar(Seçilmiş)Gül Esin(Aydın)
Köylü Mebus KadınSatı Kadın
MühendisSabiha Rıfat
İnşaat MühendisiSabiha Güreyman
Kadın Doğum UzmanıPakize İzzet Tarzı
Milli SporcuLeyla Asım Turgut
RalliciAzize Hanım
Savaş FotoğrafçısıSemiha Es
Dünya GüzeliKeriman Halis Ece

Eğitim

 • Türk Tarih Kurumu‘nun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu‘dur.
 • Türk Dil Kurumu‘nun ilk başkanı Samih Rıfat Yalnızgil‘dir.

Öğrenci Andı‘nı Dr. Reşit Galip yazmıştır.

Resim

 • İbrahim Çallı(Zeybekler Tablosu)
  • Cumhuriyet döneminin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçıdır.

Edebiyat

 • Halide Edip Adıvar
  • Milli Mücadele üzerine yazılan ilk roman Ataşten Gömlek‘tir.
  • Orduda geçirdiği yıllarını anlattığı eseri Türk’ün Ateşle İmtihanı‘dır.
 • Kazım Karabekir
  • Müzikal olan bu oyunu şehit çocuklarına oynatmıştır.Şarkılı İbret

Atatürk’ün Yazdığı Eserler

 • Geometri
 • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
  • Ders kitabıdır.
  • Tevfik Bıyıklıoğlu ve Afet İnan bu kitap için Mustafa Kemal’e yardımcı oldular.
 • Cumalı Ordugahı
 • Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
 • Nutuk
  • CHP’nin ikinci kongresinde okundu.
  • “19 Mayıs’ta Samsun’a çıktım” diye başlar.
  • Gençliğe Hitabe ile sona erer.
  • Geliri Türk Hava Kurumu‘na bırakılmıştır.
  • 1919 – 1927 yılları arasını anlatır.
  • Arap harfleriyle basılmıştır.
  • Nutuk’ta Şeyh Sait isyanı(1924), Harf İnkılabı(1928) geçer ama CHP’nin kurulması ve Menemen Olayı geçmez.
  • Genelgeler, Kongreler, Serv geçer.
  • İzmir Suikastı geçer.
  • Kabotaj Kanunu geçer.

Nutukta en çok ismi geçen Yahya Kaptan‘dır.

Atatürk’ün üdşünce yapısını geliştiren hayatını etkileyen dört şehir
Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya‘dır.

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri ŞAM 5. Ordu’dur.

Atatürk’ün en son ölen manevi evladı Ülkü Adatepe‘dir.

 • Atatürk’ün manevi evlatları;
  • Rukiye
  • Zeynep
  • Zehra
  • Abdurrahim Tunçak
  • Sabiha Gökçen
  • Afet İnan
  • Ülkü Adatepe
  • Sığırtmaç Mustafa

Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı Unesco tarafından Atatürk yılı ilan edilmiştir.

Mustafa Kemal’in öldüğü gün TBMM başkanı Mustafa Abdülhalik Renda‘dır.

 • Atatürk döneminde en çok hükümet kuran İsmet İnönü‘dür.
 • En uzun meclis başkanlığında kalan ise Kazım Özalp‘tir.
  • Atatürk’ün hastalığına ilk teşhisi Yalova’da Nihat Reşat Belger koydu.Kesin tanıyı Dr. Neşet Ömer İrdelp koymuştur.
 1. Ülkemizde heykel çalışmalarını ilk yapan Avusturyalı sanatçı?
  Heinrich Krippel
 2. Ülkemizde Musıki Muallim Mektebi’nin açılması amacıyla rapor yazan kimdir?
  Paul Hindemint
 3. Ülkemizde ilk kadın muhtar kimdir?
  Gül Esin
 4. Ülkemizdeki ilk kadın doğum uzmanı?
  Pakize İzzet Tarzı
 5. İlk milli yüzücü?
  Leyla Asım Turgut
 6. İlk rallici?
  Azize Hanım
 7. İlk mühendis?
  Sabiha Rıfat
 8. İlk inşaat mühendisi?
  Sabiha Güreyman
 9. İlk dünya güzeli?
  Keriman Halis Ece
 10. Türk Tarih Kurumunun ilk genel başkanı?
  Tevfik Bıyıklıoğlu
 11. Türk Dil Kurumunun ilk genel başkanı?
  Samih Rıfat Yalnızgil
 12. Atatürk öldüğünde TBMM başkanı kimdir?
  Abdülhalik Renda
 13. Atatürk’ün manevi evlatlarından en son vefat eden kim?
  Ülkü Adatepe
 14. Atatürk’ü etkileyen dört şehir?
  Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya
 15. Anıtkabir’in mimarları kimdir?
  Emin Onat – Orhan Ada
 16. Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Rektörlük Binasını yapan?
  Mimar Kemalettin
 17. Mustafa Kemal’in nüfusu arttırmak için yaptığı çalışmalar?
  • Göçmenlere vize muafiyeti getirdi.
  • Doğumu engelleyecek araç ve ilaçları yasakladı.
  • Çok çocuklu ailelere hazineden tarla yardımı yapıldı.
  • Altı çocuğu olanlara vergi muafiyeti getirdi.
 18. Atatürk’ün hastalığına Yalova’da ilk teşhisi koyan doktor?
  Nihat Reşat Belger
 19. Atatürk’ün hastalığına kesin tanıyı koyan doktor?
  Dr. Neşet Ömer İrdelp

Atatürk İnkılapları(Devam 2)

Kültürel

Türk Beşleri
 • Cemal Reşit Bey
  • Onuncu Yıl Marşı,
  • Lüküs Hayat,
  • Deli Dolu Opereti gibi ünlü eserlerin yapımcısıdır.
  • Çok sesli müziğe büyük katkısı olmuştur.

   10. yıl Marşını yazanlar

   • Faruk Nafiz Çamlıbel
   • Behçet Kemal Çağlar

   Besteleyen Cemal Reşit Bey’dir.

 • Ahmet Adnan Saygun
  • İlk Türk operasının bestecisidir.
  • Yunus Emre Oratoryosu en önemli yapıtıdır.
  • İlk kez devlet sanatçısı ünvanı alan Türk sanatçısıdır.
 • Necil Kazım Akses
  • Ankara Kalesi, Minyatürler, Konçerto başlıca yapıtları arasındadır.
  • Ankara Devlet Konservatuarı’nın kurulmasında rol almış, 1948’de bu kurumun müdürlüğünü yapmış, iki kere Ankara Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
  • 1971 yılında devlet sanatçısı ünvanı almıştır.
Mimari
 • Mimar Kemalettin
  • Ankara Palas
  • Gazi Öğretmen Okulu
 • Emin Onat | Orhan Ada
  • Anıtkabir
 • Darülelhan, Konservatuar ve Darülbedayi, Tiyatroya çeviriliyor.
 • Heinrich Krippel
  • En çok heykel yapan adamdır.

Ekonomi İnkılapları

İzmir İktisat Kongresi(17 Şubat – 4 Mart 1923)
 • Lozan Konferansı devam ederken toplanmıştır.

İzmir İktisat Kongresinin başkanlığını kim yaptı?
Cevap = Kazım Karabekir

Tarım Alanında Gelişmeler
 • 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası İş Bankası‘dır.İlk Genel Müdürü Celal Bayar‘dır.Osmanlı’dan kalma İtibar-i Milli Bankası ile birleşmiştir.

1930 yılında Merkez Bankası kurulmuştur.

İlk uluslararası fuarımız İzmir’de açılmıştır.

1925 yılında açılan Sanayi ve Maadin Bankası 1933’te neye dönüştürülmüştür?
Cevap = Sümerbank

1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu neden uygulanamamıştır?
Cevap = Halkın elinde yeterli semayenin bulunmaması. |1929 Dünya Ekonomik Krizinin Çıkması

İkinci Beş yıllık Sanayi Planının uygulanamamasının temel sebebi 2. Dünya Savaşının çıkmasıdır.

 1. Aşar Vergisinin kaldırılması hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 2. Saltanatın kaldırılması hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Laiklik
 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Laiklik – Milliyetçilik – Halkçılık
 4. Soyadı Kanunu hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 5. Kabotaj Kanunu hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Milliyetçilik
 6. İzmir İktisat Kongresinden sonra alınan Misadı İktisadi kararları hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Devletçilik
 7. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Halkçılık
 8. Halifeliğin kaldırılması hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Halkçılık – Laiklik
 9. İlköğretimin parasız olması hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 10. 1936 senesinde MEB Bakanı Saffet Arıkan önderliğinde köy öğretmenleri yetiştirmek amacıyla hangi kurslar açılmıştır?
  Köy Eğitmen Kursları(Köy Öğretmen Okulu)
 11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası hangisidir?
  İş Bankası
 12. Atatürk döneminde açılan Denizbank kamu bankası mıdır?Özel banka mıdır?
  Kamu
 13. Türkiye İş Bankası, kurulduğunda Osmanlı devletinden kalan hangi bankayla birleşmiştir?
  İtibar-i Milli Bankası
 14. Fisko Birlik ilk olarak hangi ilimizde açılmıştır?
  Giresun
 15. Dil Bayramı ülkemizde hangi yıldan itibaren kutlanmaya başlanmıştır?
  1929
 16. İzmir İktisat Kongresinin kongre başkanı kimdir?
  Kazım Karabekir
 17. Kazım Karabekir’in diğer adı nedir?
  Şark Fatihi
 18. Kazım Karabekir’in şehit çocukları ve yetim kalan çocuklar için oluşturduğu tiyatro oyunu nedir?
  Şarkılı İbret
 19. Eğitimle öğretimin birleştirilmesi hakkındaki kanun nedir?
  Tevhid-i Tedrisat
 20. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı hangi kanunla belirtilmiştir?
  Tevhid-i Tedrisat
 21. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan kongrenin adı?
  İzmir İktisat Kongresi
 22. İzmir İktisad Kongresinde alınan kararlara ne isim verilir?
  Misak- İktisadi
 23. Son Halifemiz kimdir?
  2. Abdülmecit Efendi
 24. Halifeliğin kaldırılması hakkında TBMM’ine teklifte bulunan kimdir?
  Şeyh Saffet
 25. T.C’nin hangi kanunu çıkartması papalık ve Fransa’yla ilişkilerin tekrar gerilmesine sebep olmuştur?
  Tevhid-i Tedrisat
 26. Temsil şubesi, spor şubesi, folklor şubesi gibi şubeleri olan ve Türk insanının kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kuruluş nedir?
  Halkevi
 27. Halkevlerinin ilk yurt dışındaki şubesi hangi şehirdedir?
  Londra
 28. Halkevlerinin yayınladığı derginin adı nedir?
  Ülkü
 29. Halkevleri neyden dönüşerek halk evleri oldu?
  Türk Ocakları
 30. 1935 yılında Darülfünun kapatılıp İstanbul Üniversitesi açılırken hangi bilim adamı rapor vermiştir?
  Albert Malche Raporu
 31. 10. Yıl marşının bestekarı kim?
  Cemal Reşit Bey
 32. Ülkemizde ilk operayı kuran kim?
  Ahmet Adnan Saygun
 33. Teşvik-i Sanayi kanununun uygulanamamasının birinci sebebi 1929 Dünya Ekonomik Krizi’dir.2. sebebi nedir?
  Sermaye Yokluğu
 34. Ankara Hukuk Mektebi kaç senesinde açıldı?
  1925
 35. Şapka Kanunu kaç senesinde yayınlandı?
  1925
 36. Medeni kanun?
  1926
 37. 1924 anayasasında yapılan ilk değişiklik nedir?
  “Devletin dini İslam’dır” ibaresi kalktı.
 38. 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik?
  Rejim Cumhuriyet olmuştur.
 39. 1921 Anayasası laik mi?
  Değil
 40. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanımız kimdir?
  Ali Fethi Okyar
 41. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk genel kurmay başkanı kimdir?
  Fevzi Çakmak
 42. Atatürk döneminde en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan kimdir?
  1924 – 37 Arası Kazım Özalp
 43. İlk Diyanetişleri Başkanı?
  Rıfat Börekçi
 44. İlk kadın muhtar?
  Gül Esin
 45. İlk kadın belediye başkanı?
  Sadiye Hanım
 46. İlk köylü mebus kadın kimdir?
  Satı Kadın
 47. Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
  İsviçre
 48. Borçlar, İcra ve İflas kanunları kimden alınmıştır?
  İsviçre
 49. Medeni Kanunla hangi kurumun yetkileri kısıtlanmıştır?
  Patrikhane
 50. 1935 yılında çıkarılan tatiller ve milli bayramlar hakkındaki kanunla dil bayramı bu bayramların arasında mıdır?
  Hayır
 51. Atatürk’e Atatürk soy ismini öneren dönemin Konya Millet vekili kimdir?
  Ülkü Onat
 52. Tebhid-i Tedrisatın zorunlu sonucu nedir?
  Medreselerin Kapatılması
 53. Doğudaki medreseler hangi olaydan sonra tamamen kapandı?
  Şeyh Sait İsyanı
 54. Harf inkılabı okuma yazma öğrenilmesi amacıyla neler açıldı?
  Millet Mektepleri
 55. Atatürk hangi kurumun baş öğretmenidir?
  Millet Mektepleri
 56. Osmanlı devletinden kalan Darülelhan neye dönüştürülmüştür?
  Konservatuar
 57. Ülkemizde ilk kazı nerede yapılmıştır?
  Ankara – Ahlatlıbel
 58. Gazi Eğitim Enstitüsünü yapan mimar?
  Mimar Kemalettin
 59. Ülkemizde ilk heykel çalışmalarını yapan Avusturyalı heykel traş kimdir?
  Heinrich Krippel
 60. Anıtkabir’i yapan iki mimar kimdir?
  Emin Onat – Orhan Arda
 61. Aşar vergisinin kaldırılması ilk defa nerede gündeme geldi?
  İzmir İktisat Kongresi

Atatürk İnkılapları(Devam 1)

Toplumsal İnkılaplar

Şapka Kanunu
 • Kastamonu’da yapıldı.(İnebolu)
 • Picardie Manevraları‘na katılan Mustafa Kemal ile festen dolayı alay edilmişti.
Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması
 • Miladi 1926
 • Şapka 1925
 • Tekke 1925
 • Saltanatın Kaldırılması 1922

Harf sayısı yılı tamamlar.

Türkiye Cumhuriyetinde 1935 yılında çıkarılan kanunla hangi günler bayram ilan edildi?

 • 19 Mayıs
 • 23 Nisan
 • 30 Ağustos
 • Bahar Bayramı(1 Mayıs İşçi Bayramı)
 • Hürriyet Bayramı
 • Yılbaşı
 • 29 Ekim

1924 yılında çıkarılan bir kanunla tüm tatiller Cuma’ya alındı.

1935’te ise Cuma’dan Pazar’a alındı.

Soyadı Kanunu(21 Haziran 1934)

Atatürk soyismini bulan ve kanun teklifini öneren Naim Hazım Ülkü Onat‘tır.

26 Kasım 1934‘te ünvan ve lakaplar yasaklanıyor.

Soyadı kanunu “Eşitlik” kavramını aklımıza getiriyor.

Kılık Kıyafet Kanunu(3 Aralık 1934)

Eğitim ve Kültür İnkılapları

Telif ve Tercüme Heyeti(1921 – 1926)
 • Kurtuluş savaşı döneminde oluşturulmuştur.
Heyet-i Milliyeler(1923 – 1926)
 • Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin eğitim politikalarının belirlendiği, eğitim meselelerinin, fikirlerinin ve düşüncelerinin tartışılıp karar bağlandığı toplantılar yapmıştır.
 • Üç defa toplanmıştır.
 • Mustafa Kemal toplantılara katılmıştır.
1. Maarif Kongresi(15 – 16 Temmuz 1921)
 • Eskişehir – Kütahya muharebeleri sırasında Ankara’da toplanmıştır.

Muallimler Birliği toplanmıştır.Mustafa Kemal açılış konuşmasını yapmıştır.

1. Maarif Kongresi hangi savaş sırasında ilan edilmiştir?
Cevap = Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu(3 Mart 1924)
 • Halifeliğin kaldırıldığı gün kabul edilmiştir.
 • Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Tevhid-i Tedrisat’ın zorunlu sonucu “Medreselerin Kapatılması”dır.Yerlerine İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip okulları açılmıştır.

Tabancı okullar sorunu hangi kanunun çıkmasıyla gündeme gelmiştir?
Cevap = Tevhid-i Tedrisat

Medreselerin Kapatılması(11 Mart 1924)
 • Şeyh Sait isyanına destek verdiği gerekçesiyle kapatılmıştır.
 • Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Teşkilatı Kanunu(2 Mart 1926)

Dönemin Milli Eğitim Bakanı(MEB) Mustafa Necati Bey ilk ve orta öğretimin esaslarını belirleyen bu kanunu çıkarmıştır.

 • Talim Terbiye Kurulu açılmıştır.
Harf Devrimi(1 Kasım 1928)

Bizden önce hangi devlet latin harflerini getirdi?
Cevap = Azerbaycan

Millet Mektepleri Talimatnamesi(24 Kasım 1928)
 • Örgün eğitim yaşı geçmiş olan vatandaşlara yeni harfleri öğretmek amacı ile açılmıştır.

Mustafa Kemal nerenin baş öğretmeni olarak seçilmiştir?
Cevap = Millet Mektepleri

Harf devrimi sonrası milletin okuma öğrenebilmesi amacıyla kurulan kuruluş Millet Mektepleri’dir.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti(Türk Tarih Kurumu)(15 Nisan 1931)
 • 1930 Türk Tarihi Ana Hatları eseri yayınlanıyor.
 • 1931 Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruluyor.

1933 yılında Ankara’da ilk arkeolojik kazı olarak Ahlatlıbel Kazısı yapılmıştır.

Türk tarih kurumunun 1937 yılından itibaren süreli olarak çıkarttığı yayın Belleten‘dir.

Mustafa Kemal’in ölmeden önce okuduğu son eser Belleten Dergisi‘dir.

Halk Evleri(19 Şubat 1932)
 • Türk Ocakları‘nın kapatılmasıyla oluşmuştur.

1912’de kurulan Türk Ocaklarının yerine Halkevleri açılmıştır.

 • Londra’da bile açılmıştır.
 • Yayın organı Ülkü Dergisidir.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti(Türk Dil Kurumu)(12 Temmuz 1932)
 • Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu’ndan önce kurulmuştur.

Ülkemizde dil bayramı hangi yıldan itibaren kutlanmaya başlamıştır?
Cevap = 1929(Dil Bayramı)

Divan-ı Lügati’t Türk, Türk Dil Kurumu’nın yaptığı çalışmalar sonucunda Türkçe’ye çevrilmiştir.

Üniversite Reformu(1933)
 • Darülfünun kapatılıp İstanbul Üniversitesi açılıyor.
 • İstanbul Üniversitesinin ilk rektörü Neşet Ömer İrdelp‘tir.Mustafa Kemal’in Siroz teşhisini koyan ilk doktordur.
 • 1936 senesinde köy öğretmeni yetiştirmek için Saffet Arıkan‘ın teşvikiyle Köy Eğitmen Kursları(Köy Öğretmen Okulu) açılmıştır.

Atatürk İnkılapları

Siyasi İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması(1 Kasım 1922)

Saltanatın kaldırılmasını DR. Rıza Nur sunmuştur.

Son Halife Vahdettin değildir!!!Son Halife 2. Abdülmecit Efendi‘dir.

Saltanatı kaldırmak bize “Devlet Başkanlığı Sorunu” ve “Rejim Sorununu” çıkartmıştır.

Osmanlı’nın son hükümeti Tevfik Paşa Hükümeti‘dir.

 • Saltanatın kaldırılmasıyla Takvim-i Vekayi son buldu.

Yeni kurulan Türk Devleti hangi yıllar arasında yoğun olarak inkılap yapmıştır?
Cevap = 1923 – 1927

İkinci TBMM
 • Mustafa Kemal Gaziantep’ten milletvekili olarak seçildi.
Halk Fırkası(3 Eylül 1923)

Mustafa Kemal zamanında kendisinin yayınlamış olduğu Dokuz Umde daha sonra Altı Ok’a dönüşmüştür.

Halk Fırkası’nın ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ankara’nın Başkent Oluşu

Gerekçe;

 • Ülkenin kuvvet kaynaklarının gelişmesini sağlamak.
 • Stratejik bölge.
 • Osmanlı devamı izlenimini yok saymak.
Cumhuriyetin İlanı(29 Ekim 1923)
 • Ekim Bunalım‘ı olarakta bilinen hükümet bunalımını atlatmak.
 • Kabine Sistemi‘ne geçildi.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk Başbakan İsmet İnönü‘dür.İlk Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar‘dır.

1921 Anayasasında yapılan ilk değişiklik “Rejimin Adı” dır.

1921 Anayasasında Yapılan 1923 Değişiklikleri
Atatürk Dönemi Meclis Başkanları
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Ali Fethi Okyar
 • Kazım Özalp
 • Mustafa Abdülhalik Renda(Son Meclis Başkanıdır)

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre Meclis Başkanlığında bulunan kimdir?
Cevap = Kazım Özalp(1924 -1937)

Atatürk Dönemi Genelkurmay Başkanları
 • Mustafa İsmet İnönü(1920 – 1921)
 • Fevzi Çakmak(1921 – 1944)
Halifeliğin Kaldırılması(3 Mart 1924)
 • Son halife 2. Abdülmecit Bey‘dir.
 • Nedenlerinden biri;
  • İngiliz kadrolarında görevli olan Afgan Ali Ağa Hintli Ağa Han‘ın Türkiye’nin iç işlerine karışıldığını ortaya koyan mektubunun muhalif gazetelerden Tanin‘de yayımlanması.

Halifeliğin kaldırılmasında kanun teklifini sunan kimdir?
Cevap = Şeyh Saffet Efendi

Son Şeyhülislamımız kimdir?
Cevap = Mehmet Nuri Bey

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk diyanet başkanı Rufat Börekçi‘dir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak‘tır.

Hukuki İnkılaplar

1924 Anayasası(20 Nisan 1924)
 • En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır.
 • 1961’e kadar yürürlükte kaldı.

1924 Anayasasında yapılan ilk değişiklik “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin çıkarılmasıdır.Yıl 1928

İlk kadın belediye başkanı Artvin – Yusufeli ilçesinden Sadiye Hanım‘dır.

İlk seçilmiş kadın muhtar Gül Esin‘dir.

İlk atanan kadın muhtar Meliha Manço.(Mustafa Kemal atıyor.)

İlk köylü kadın mebus(milletvekili) Satı Kadın.

Mısır delegesi Sitti Şaravi Atatürk için Ataşark demiştir.

Kanun
 • Borçlar
 • İcra – İflas
 • Medeni
 • Ticaret
İsviçre
 • Ceza
İtalya
Türk Medeni Kanunu
 • İsviçre’den aldık.

Türkiye Cumhuriyetinde vatandaşlık tanımı ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır?
Cevap = 1924 Anayasası

1926 yılında çıkarılan hangi kanuna istinaden Türkiye’de ki azınlıkların Türk vatandaşı olması hızlanmıştır?
Cevap = Medeni Kanun

1926’da çıkarılan Medeni Kanun kadına Siyasal Hak getirdi mi?
Cevap = Hayır

 • Medeni Kanun 2002’ye kadar yürürlükte kaldı.2002’de tekrardan yenilendi.