Temel Hak ve Ödevler

Kişinin Hak ve Ödevleri

 • Kişilik haklarıyla aynı şey değildir.
 • Devlet kişi haklarına kafasına göre müdahale edemiyor.
 • Devlet kafasına göre müdahale edemediğinden dolayı Negatif Statü Hakları denir.
 • Devlet kafasına göre müdahale edemediğinden dolayı bir adıda Koruyucu Haklar‘dır.
Verilen ifadede

 • dokunulmazlığı
 • özgürlüğü
 • hürriyeti

görüyorsanız kişi hakkıdır.

“Basın araçlarının korunması kişinin hak ve ödevleridir.” buraya girer.İstisnadır.

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevleri

 • Devlet müdahale edebiliyor.Devlet benim için birşeyler sağlıyor.
 • Devlet müdahale edebildiği için, bana birşeyler sağlayabildiği için Pozitif Statü Hakları denir.
 • Devletten eğitim hakkı, sağlık hakkı isteme hakkım olduğu için bir diğer adıda İsteme Hakkı‘dır.
Verilen ifadede

 • … korunması

diyorsa Sosyal ve Ekonomik haktır.

“Çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü” buraya girer.İstisnadır.

Siyasi Hak ve Ödevler

 • Örneğin devlette öğretmen olmayı istemem benim siyasi hakkımdır.
 • Aktif Statü Hakları
 • Katılma Hakları

Kişi Hak ve Ödevleri

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler

Siyasi Hak ve Ödevler

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünme kanaat hürriyeti
 • Zorla çalıştırma yasağı
 • Haberleşme hürriyeti
 • Ispat hakkı
 • Konut dokunulmazlığı
 • Dernek kurma hürriyeti
 • Kanuni hakim güvencesi
 • Mülkiyet hakkı
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Düzeltme ve cevap hakkı
 • Kanuni akım güvencesi
 • Basın hürriyeti
 • Müşkiyet Hakkı
 • Konut hakkı
 • Kamulaştırma
 • Toprak mülkiyeti
 • Sendika kurma
 • Grev ve Lokavt hakkı.
 • Kıyılardan yararlanma
 • Çalışma ve sözleşme özgürlüğü
 • Dinlenme hakkı
 • Eğitim ve öğrenme hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Toplu iş sözleşme hakkı
 • Ücrette adaletin sağlanması
 • Sanat ve sanatçının korunması
 • Devletleştirme ve özelleştirme
 • Çalışma ve sözleşme özgürlüğü
 • Eğitim ve öğrenme hakkı
 • Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
 • Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının korunması
 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Vergi ödevi
 • Dilekçe hakkı
 • Bilgi isteme hakkı

İlk Kamu Baş Deneticisi kimdir?
Cevap = Mehmet Nihat Ömeroğlu

Kamu Baş Denetcisi nereye bağlıdır?
Cevap = Mesliş Başkanlığına bağlı ve 4 yıl görev yapar.

  Anayasa’da hem hak hem ödev olarak düzenlenen haklar;

 • Eğitim ve öğretim hakkı
 • Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 • Vatan hizmeti

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

 • Sınırlama ancak kanunla yapılabilir.
 • Kanun hükmünde kararname ile temel hak ve hürriyetler sınırlandırılabilir.
 • Olağan kanun hükmünde kararnameyle sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir.
 • Olağanüstü kanun hükmünde kararnameyle sosyal, ekonomik ve kişi hakları düzenlenebilir.
 • Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir