Soğuk Savaş Dönemi

Doğu Bloğu Gelişmeler

Kore, Yalta Konferansı‘nda alınan bir kararla 38. Enlem sınır olmak kaydıyla Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı.

Sovyet Rusya’nın destek verdiği Mao Zedong 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti‘ni kurdu.

Küba’da ise Fidel Castro, Batista‘ya karşı verdiği uzun mücadelelerden sonra kendi hükümetini kurdu.ABD desteklemedi.

 • Rusya’nın yanında olan devletler;
  • Çin
  • Demokratik Almanya
  • Kuzey Kore
  • Küba
Tüm komünist partilerin liderleri birleşerek Kominform‘u kurdular.Siyasi bir kuruluştur.(1947)(Cominform)
Tüm komünist ülkeler 1949 yılında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla Comecon(Komekon) kurdular.Ekonomik bir kuruluştur.
Tüm komünist ülkeler arasında kurulan askeri pakt Varşova Paktı‘dır.(1955)Askeri bir kuruluştur.

Kominform’dan ilk çıkarılan ülke Yugoslavya‘dır.

Macaristan’da Rusya’ya isyan eden İmre Nagi‘dir.

Çekoslavakya’da İnsancıl Kominizm Hareketini başlatan Aleksander Dubcek‘tir.

Batı Bloğu Gelişmeler

Truman Doktrini

Harry Truman, Avrupa’da eskiden etkin bir devlet olan İngiltere’nin yerini ABD’ye bıraktığını söyledi.

Monreo Doktrini yerine gelmiştir.

Siyasi olaydır.
Marshall Planı(Dış Yardım Kanunu)

Türkiye ve Yunanistan’da bulunmaktadır.

Ekonomik plandır.
NATO Kuruluşu

Askeri

Askeridir.

Avrupa Konseyinin Kuruluşu

 • Türkiye Cumhuriyet’i Avrupa Konseyine üyedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu

 • Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Antlaşması‘yla kurulmuştur.

Paylaşılamayan Orta Doğu

 • Balfour Deklarasyonu, Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulacak ve bölgeye Yahudi göçüne izin verilecek.
 • İsrail’i;
  • İlk tanıyan devlet?
   ABD
  • İlk tanıyan müslüman devlet?
   Türkiye
  • İlk tanıyan arap ülkesi?
   Mısır

Uzak Doğuda Çatışma

Kore Savaşı

Kore’ye gönderdiğimiz General Tuğgeneral Tahsin Yazıcı‘dır.

 • ASEAN SEATO ABD tarafından kurulmuştur.

Türkiye

Balkan Paktı’nın Kurulması

 • Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

Demokratik Parti‘nin başa geçmesine Beyaz Devrim denir.

Sosyal ve Kültürel Hayat

 • Jazz, Rock and Roll Türkiye’de yayıldı.
Soğuk Savaş Döneminde Dünya

 • İlk bilgisayar üretildi.
 • İlk bilgisayarın adı ENİAC‘tır.

Akdeniz Oyunları ilk defa Mısır – İskenderiye kentinde yapılmaya başlandı.

 1. Kominform Doğu bloğunda mı, Batı bloğunda mı?
  Doğu Bloğu
 2. Kominform’dan ilk çıkarılan ülke?
  Yugoslavya
 3. Komekon(Comecon) hangi tür bir iş birliğidir?
  Ekonomik
 4. Varşova Paktı nasıl bir iş birliğidir?
  Askeri
 5. Pakistan’ın kurucusu kim?
  Muhammed Ali Cinnah
 6. Mahatma Gandhi‘nin ünlü yürüyüşünün adı?
  Tuz Yürüyüşü
 7. Pakistan ve Hindistan arasında günümüzde devam eden sorunun adı?
  Keşmir Sorunu
 8. İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi?
  Mısır
 9. İsrail’i tanıyan ilk ülke?
  ABD
 10. İsrail’i tanıyan ilk müslüman ülke?
  Türkiye
 11. SEATO ve ASEAN hangi devlet tarafından kuruldu?
  ABD
 12. Rock and Roll başlatan adam kim?
  Elvis Presley
 13. Beyaz Devrim nedir?
  CHP sonu, Demokrat Parti dönemine girişe denir.
 14. Demokrat Partiden ayrılarak Millet Partisi‘ni kuran kimdir?
  Fevzi Çakmak
 15. Kore savaşına giden askerimizin komutanı?
  Tuğgeneral Tahsin Yazıcı
 16. Avrupa Konseyine Türkiye üye mi değil mi?
  Üye
 17. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşmayla kuruldu?
  Roma Antlaşması
 18. Avrupa Birliğinin ilk adı?
  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
 19. Balkan Paktı’nın üyeleri?
  Türkiye – Yunatistan – Yugoslavya
 20. İlk ilgisayarın adı?
  ENİAC
 21. İlk defa uzaya gönderilen uydunun adı?
  Sputnik
 22. Monreo Doktrininin yerine gelen?
  Truman Doktrini
 23. Çin Halk Cumhuriyetini kuran lider?
  Mao Zedong
 24. Küba’da hala yaşayan lider?
  Fidel Castro
 25. İnsancıl Komünizmi başlatan?
  Alexsander Dubçek
 26. Alexsander Dubçek hangi ülkede İnsancıl Komünizm’i başlattı.
  Çekoslavakya
 27. İmre Nagi nerede ayaklandı?
  Macaristan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir