Osmanlı Bilim İnsanları ve Padişah Mahlasları

Padişah MahlaslarıÖnemli Notlar
 • Fatih = Avni
 • Kanuni = Muhibbi, Acizi
 • 2. Murad = Muradi
 • 2. Beyazit = Adni, Sofi
 • 1. Ahmet = Bahti
 • 2. Osman = Farisi
 • 3. Ahmet = Necib
 • 3. Selim = İlhami
 • 2. Mahmud = Adli
 • Süleyman Çelebi’nin Mevlid eseri ünlüdür.
 • Cevdet Paşa, Dil ve Edebiyat Akademisi açmıştır.
 • Baki’nin Kanuni Mersiyesi eseri ünlüdür.
 • Osmanlı tarihi ile ilgili ilk manzum eseri Ahmedi yazmıştır.(İskendername)
 • Ahmedi’nin Yusuf ile Züleyha eseri ünlüdür.
Şiir yazanların oluşturduğu sınıfa Şüera denir.
Bilim ve Düşünce Hayatı

 • Kadızade-i Rumi
  • Fatih zamanında yaşamış Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in hocalığını yapmıştır.
  • Astronomi ve matematik ile uğraşmıştır.
 • Molla Fenari
  • 2. Murat zamanında yaşamıştır.
  • Osmanlı devletinin ilk Şeyhülislamıdır.
  • “Aynü’l Ayan” eseri önemlidir.
 • Ali Kuşçu
  • Fatih zamanında yaşamış, Ayasofya medresesi müderrisliği yapmıştır.
  • Akkoyunlularda elçi iken Osmanlıya gelmiş, astronomi ve matematik ile ilgilenmiştir.
  • Risale-i Muhammediye” ve “Resale-i Fi’l Heye” eserleri önemlidir.
 • Altuncuzade
  • Fatih zamanında yaşamış idrar yollarına yönelik çalışmalar yapan bilim adamıdır.
  • Üroloji ve idrar yolları üzerine çalışmalar yapmıştır.
 • Sabuncuoğlu Şerafettin
  • Fatih zamanında yaşamış Osmanlının ilk cerrahıdır.
  • Kitabü’l Cerrahiyetü’l Haniyye“, “Mücerrebname” ve “Cerrahname-i İlhani” adlı tıp eserleriyler ünlenmiştir.
  • Kitabü’l Cerrahiyetü’l Haniyye adlı eserini Fatih’e sunmuştur.
  • Deneyleri kendi üstünde yapmıştır.
 • Akşemseddin
  • Fatihin hocasıdır.
  • Mikroplarla uğraşmıştır.
 • Piri Reis
  • Kanuni zamanında yaşamıştır.
  • Kitabü’l Bahriye” adlı eserinde Amerikanın keşfi ve dünya haritasından bahsetmiştir.
 • Seydi Ali Reis
  • Kanuni zamanında yaşamıştır.
  • Miratü’l Memalik(Hint Deniz Seferi sırasında yazmıştır.)” ve “Kitabü’l Muhil(Yön Kitabı)” eserleri vardır.
 • Ebu Suud Efendi
  • Kanuni zamanında yaşamıştır.
  • Ünlü fıkıhçıdır.(İslam hukuku üzerine)
  • Kanunname” ve “Duaname” eserleri ünlüdür.
 • Takiyüddin Mehmet
  • 3. Murat zamanında yaşamıştır.
  • Osmanlı devleti ilk Rasathanesini(Gözlemevi) açmıştır.
  • Dönemin şeyhülislamı Feyzullah Efendi tarafından yıkılmıştır.
 • Evliya Çelebi
  • 17. YY’da yaşamıştır.
  • Seyehatname” adlı eseri ile ünlenmiştir.
  • Kütahya’dan yola çıkıyor.
 • Katip Çelebi(Hacı Kalfa)
  • 17. YY’da yaşamıştır.
  • Keşfü’z Zünnun(Bibliyografi)” ve “Cihannüma” adlı eserleri vardır.
  • Devletin durumu hakkında Risale yapmıştır.
 • Lagari Hasan Çelebi
  • 4. Murat zamanında yaşamıştır.
  • İnsanlık tarihinin ilk roketle uçan insanıdır.
 • Hazerfan Ahmet Çelebi
  • Kendi geliştirdiği kanatlarla uçmayı başarabilen ilk insan.
 • Koçi Bey
  • 4. Murat zamanında yaşamış, yapılacak ıslathatları belirlemek amacıyla rapor yazmıştır.
 • Humbaracı Ahmet Paşa
  • 1. Mahmut zamanında yaşamış Osmanlı devletine gelen ilk batılı teknik uzmandır.
  • Topçu ocağını ıslah etmiştir.
 • Naima
  • 18. YY’da yaşamıştır.
  • İlk resmi tarihçidir.
  • Vakanüvist
  • Bundan öncesi Şehname’dir.Naima ile tarihçilere Vakanüvist denmeye başlanmıştır.
 • Ahmet Cevdet Paşa
  • 19. YY’da yaşamış batılı bir devlet adamıdır.
  • Ayrıca, “Kısası Enbiyo(Peygamberin Hayatı)” ve “Tarihi Cevdet” adında kitap yazmıştır.Abdülmecide sunmuştur.

Koçi Bey ve Katip Çelebi devlete rapor yani Risale sunanlardır.

Ek olarak

 • Hilali Ahmer = Kızılay = Osmanlıda açıldı.
 • Hilali Ahdar = Yeşilay = Osmanlıda açıldı.
 • Hamidiye Etfal = Çocuk hastanesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir