Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması

 • Osmanlı Devleti’nden Rauf Orbay, İtilaf Devletlerinden Amiral Calthorpe.
 • Antlaşmanın Maddeleri;
  • 7. Madde = Bu madde ile Anadolu işgale açık hale gelmiştir.
   İtilaf devletleri güvenliklerini tehtit eden herhangi bir stratejik noktayı karışıklık çıkması durumunda işgal edecektir.
  • 24. Madde
   Vilâyat-ı Sitte(Van, Erzurum, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) da bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecek.
 • Megalı Armenia devleti yani Büyük Ermenistan devleti kurulması amaçlanmıştır.
 • Osmanlı ordusu terhis edilecek.
 • Kazım Karabekir, Refet Bele(Konya 10. Ordu Müfettişi) ve Ali Fuat Cebesoy ordularını terhis etmediler.
 • İtilaf devletleri elindeki esirleri serbest bırakmayacak.Osmanlı serbest bırakacak.(Uluslar arası eşitlik ilkesine ters bir madde)
 • Osmanlı’nın içindeki ittifak devletlerine ait tüm subay ve diplomatlar sınır dışı edilecek.(Osmanlı devleti siyasi olarak yalnız bulunmak ve yapacakları katliamları dünyanın duymasını engellemek.)

Mondrostan Sonra Başlayan İşgaller

 • İlk işgale uğrayan Osmanlı toprağı Musul‘dur.(İngiltere)
 • İlk işgale uğrayan Anadolu toprağı Hatay‘dır.(Fransa)
 • İlk defa Kuva-yi Milliye ruhu Hatay – Dörtyol‘dadır.
 • İzmir’in işgali
  • Hasan Tahsin(Osman Newruz Bey)
  • İzmir’in işgali ilk defa Havza‘da protesto edildi.

AMİRAL BRİSTOL RAPORU
Türkler’in İzmir’in işgali hakkında haklı olduğunu, Yunanlılar’ın Türkler’den az olduğunu belirtiyor.

Yararlı Cemiyetler

 • İzmir Müdafaa-i Hukuk
 • Reddi İlhak
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk(Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk)
  • En etkili cemiyettir.
  • Albayrak, Hadisat ve Fransızca Le Pays gazeteleri çıkarılmıştır.
  • Erzurum kongresinin toplanmasında etkilidir.
  • Merkezi İstanbul’dur.
 • Klikyalılar
  • İstanbul’da kuruldu.
  • Mustafa Kemal’in katılmış olduğu son kongre olan Pozantı Kongresi bu cemiyet tarafından düzenlenmiştir.
 • Milli Kongre
  • Doktor Esat Bey. “Kuva-yi Milliye”den bahseden ilk kişidir.
 • Trakya Paşaeli
  • Trakya Cumhuriyeti‘ni kurmayı amaçladılar.
  • Lüleburgaz ve Edirne Kongrelerini düzenleyecek.
  • Yeni Edirne ve Ahali gazetesini çıkaracak.
 • Milli Karakol(Mim – Mim)
  • İstanbul’dan Anadolu’ya silah sevkiyatı yaptı.
  • Kurmuş oldukları silahlı kuvvetlere Zabıtan denilmiştir.
 • Anadolu Kadınları
  • Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulmuştur.
 • Vahdet-i Milliye
  • Tüm cemiyetlerin birleştirilmesi fikrini savundu.

İlk yararlı cemiyet KARS İSLAM ŞURASI‘dır.

Zararlı Cemiyetler

 • Mavri Mira
  • Rum izcilik, göçmenler komisyonu destek verdi.
  • Rum nüfusunu arttırmak için çalışmıştır.
 • Kardos (Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu)
 • Etnik-i Eterya
  • Filik-i Eterya cemiyetinin ismi değişmiş halidir.
 • Pontus Rum
 • Hınçak ve Taşnak
  • Zafen Efendi tarafından Ermeni Devleti kurmayı amaçladı.
 • Alyans İsrailiti(Maccabi)
  • Kudüs’te İsrail Devleti kurmayı amaçladı.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 • Wilson İlkeleri
  • Halide Edip Adıvar, İsmet İnönü
 • İngiliz Muhipleri
  • Kurucusu Sait Molla
  • Padişah Vahdettin, Damat Ferit, İçişleri Bakanı Ali Kemal
 • Sulh Selameti Osmani
 • Teali İslam
 • Kürt Teali
 • Hürriyet ve İtilaf
  • Milli Mücadeleyi gereksiz görüyor.
  • Alemdar, Peyam-ı Sabah gazeteleri çıkarmıştır.
 1. Wilson İlkeleri kararıyla kurulan devlet?
  Polonya
 2. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanlarından olup, Amerika’nın kıtasında yalnız kaldığını söyleyen doktrinin adı?
  Monroe Doktrini
 3. 1. Dünya Savaşından sonra Almanya’nın imzalamış olduğu barış antlaşmasının adı?
  Versay
 4. İlk yararlı cemiyetimiz?
  Kars İslam Şurası
 5. Hadisat, Albayrak ve Le Pays çıkaran cemiyet?
  Doğu Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk
 6. Bütün cemiyetlerin birleşmesini savunan cemiyet?
  Vahdet-i Milliye
 7. Karagün anlamına gelen ve Megali İdea’yı gerçekleştirmeyi düşünen cemiyet?
  Mavri Mira
 8. Yunanistan’ın İzmir’i ilhak ederek kurmak istediği projenin adı?
  Megali İdea
 9. İşgalleri sadece basın yoluyla protesto eden, eline silah almayan cemiyet?
  Milli Kongre

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir