Atatürk İnkılapları(Devam 1)

Toplumsal İnkılaplar

Şapka Kanunu
 • Kastamonu’da yapıldı.(İnebolu)
 • Picardie Manevraları‘na katılan Mustafa Kemal ile festen dolayı alay edilmişti.
Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması
 • Miladi 1926
 • Şapka 1925
 • Tekke 1925
 • Saltanatın Kaldırılması 1922

Harf sayısı yılı tamamlar.

Türkiye Cumhuriyetinde 1935 yılında çıkarılan kanunla hangi günler bayram ilan edildi?

 • 19 Mayıs
 • 23 Nisan
 • 30 Ağustos
 • Bahar Bayramı(1 Mayıs İşçi Bayramı)
 • Hürriyet Bayramı
 • Yılbaşı
 • 29 Ekim

1924 yılında çıkarılan bir kanunla tüm tatiller Cuma’ya alındı.

1935’te ise Cuma’dan Pazar’a alındı.

Soyadı Kanunu(21 Haziran 1934)

Atatürk soyismini bulan ve kanun teklifini öneren Naim Hazım Ülkü Onat‘tır.

26 Kasım 1934‘te ünvan ve lakaplar yasaklanıyor.

Soyadı kanunu “Eşitlik” kavramını aklımıza getiriyor.

Kılık Kıyafet Kanunu(3 Aralık 1934)

Eğitim ve Kültür İnkılapları

Telif ve Tercüme Heyeti(1921 – 1926)
 • Kurtuluş savaşı döneminde oluşturulmuştur.
Heyet-i Milliyeler(1923 – 1926)
 • Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin eğitim politikalarının belirlendiği, eğitim meselelerinin, fikirlerinin ve düşüncelerinin tartışılıp karar bağlandığı toplantılar yapmıştır.
 • Üç defa toplanmıştır.
 • Mustafa Kemal toplantılara katılmıştır.
1. Maarif Kongresi(15 – 16 Temmuz 1921)
 • Eskişehir – Kütahya muharebeleri sırasında Ankara’da toplanmıştır.

Muallimler Birliği toplanmıştır.Mustafa Kemal açılış konuşmasını yapmıştır.

1. Maarif Kongresi hangi savaş sırasında ilan edilmiştir?
Cevap = Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu(3 Mart 1924)
 • Halifeliğin kaldırıldığı gün kabul edilmiştir.
 • Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Tevhid-i Tedrisat’ın zorunlu sonucu “Medreselerin Kapatılması”dır.Yerlerine İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip okulları açılmıştır.

Tabancı okullar sorunu hangi kanunun çıkmasıyla gündeme gelmiştir?
Cevap = Tevhid-i Tedrisat

Medreselerin Kapatılması(11 Mart 1924)
 • Şeyh Sait isyanına destek verdiği gerekçesiyle kapatılmıştır.
 • Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Nazırı Vasıf Çınar sunmuştur.

Maarif Teşkilatı Kanunu(2 Mart 1926)

Dönemin Milli Eğitim Bakanı(MEB) Mustafa Necati Bey ilk ve orta öğretimin esaslarını belirleyen bu kanunu çıkarmıştır.

 • Talim Terbiye Kurulu açılmıştır.
Harf Devrimi(1 Kasım 1928)

Bizden önce hangi devlet latin harflerini getirdi?
Cevap = Azerbaycan

Millet Mektepleri Talimatnamesi(24 Kasım 1928)
 • Örgün eğitim yaşı geçmiş olan vatandaşlara yeni harfleri öğretmek amacı ile açılmıştır.

Mustafa Kemal nerenin baş öğretmeni olarak seçilmiştir?
Cevap = Millet Mektepleri

Harf devrimi sonrası milletin okuma öğrenebilmesi amacıyla kurulan kuruluş Millet Mektepleri’dir.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti(Türk Tarih Kurumu)(15 Nisan 1931)
 • 1930 Türk Tarihi Ana Hatları eseri yayınlanıyor.
 • 1931 Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruluyor.

1933 yılında Ankara’da ilk arkeolojik kazı olarak Ahlatlıbel Kazısı yapılmıştır.

Türk tarih kurumunun 1937 yılından itibaren süreli olarak çıkarttığı yayın Belleten‘dir.

Mustafa Kemal’in ölmeden önce okuduğu son eser Belleten Dergisi‘dir.

Halk Evleri(19 Şubat 1932)
 • Türk Ocakları‘nın kapatılmasıyla oluşmuştur.

1912’de kurulan Türk Ocaklarının yerine Halkevleri açılmıştır.

 • Londra’da bile açılmıştır.
 • Yayın organı Ülkü Dergisidir.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti(Türk Dil Kurumu)(12 Temmuz 1932)
 • Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu’ndan önce kurulmuştur.

Ülkemizde dil bayramı hangi yıldan itibaren kutlanmaya başlamıştır?
Cevap = 1929(Dil Bayramı)

Divan-ı Lügati’t Türk, Türk Dil Kurumu’nın yaptığı çalışmalar sonucunda Türkçe’ye çevrilmiştir.

Üniversite Reformu(1933)
 • Darülfünun kapatılıp İstanbul Üniversitesi açılıyor.
 • İstanbul Üniversitesinin ilk rektörü Neşet Ömer İrdelp‘tir.Mustafa Kemal’in Siroz teşhisini koyan ilk doktordur.
 • 1936 senesinde köy öğretmeni yetiştirmek için Saffet Arıkan‘ın teşvikiyle Köy Eğitmen Kursları(Köy Öğretmen Okulu) açılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir