Atatürk İnkılapları(Devam 2)

Kültürel

Türk Beşleri
 • Cemal Reşit Bey
  • Onuncu Yıl Marşı,
  • Lüküs Hayat,
  • Deli Dolu Opereti gibi ünlü eserlerin yapımcısıdır.
  • Çok sesli müziğe büyük katkısı olmuştur.

   10. yıl Marşını yazanlar

   • Faruk Nafiz Çamlıbel
   • Behçet Kemal Çağlar

   Besteleyen Cemal Reşit Bey’dir.

 • Ahmet Adnan Saygun
  • İlk Türk operasının bestecisidir.
  • Yunus Emre Oratoryosu en önemli yapıtıdır.
  • İlk kez devlet sanatçısı ünvanı alan Türk sanatçısıdır.
 • Necil Kazım Akses
  • Ankara Kalesi, Minyatürler, Konçerto başlıca yapıtları arasındadır.
  • Ankara Devlet Konservatuarı’nın kurulmasında rol almış, 1948’de bu kurumun müdürlüğünü yapmış, iki kere Ankara Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
  • 1971 yılında devlet sanatçısı ünvanı almıştır.
Mimari
 • Mimar Kemalettin
  • Ankara Palas
  • Gazi Öğretmen Okulu
 • Emin Onat | Orhan Ada
  • Anıtkabir
 • Darülelhan, Konservatuar ve Darülbedayi, Tiyatroya çeviriliyor.
 • Heinrich Krippel
  • En çok heykel yapan adamdır.

Ekonomi İnkılapları

İzmir İktisat Kongresi(17 Şubat – 4 Mart 1923)
 • Lozan Konferansı devam ederken toplanmıştır.

İzmir İktisat Kongresinin başkanlığını kim yaptı?
Cevap = Kazım Karabekir

Tarım Alanında Gelişmeler
 • 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası İş Bankası‘dır.İlk Genel Müdürü Celal Bayar‘dır.Osmanlı’dan kalma İtibar-i Milli Bankası ile birleşmiştir.

1930 yılında Merkez Bankası kurulmuştur.

İlk uluslararası fuarımız İzmir’de açılmıştır.

1925 yılında açılan Sanayi ve Maadin Bankası 1933’te neye dönüştürülmüştür?
Cevap = Sümerbank

1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu neden uygulanamamıştır?
Cevap = Halkın elinde yeterli semayenin bulunmaması. |1929 Dünya Ekonomik Krizinin Çıkması

İkinci Beş yıllık Sanayi Planının uygulanamamasının temel sebebi 2. Dünya Savaşının çıkmasıdır.

 1. Aşar Vergisinin kaldırılması hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 2. Saltanatın kaldırılması hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Laiklik
 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Laiklik – Milliyetçilik – Halkçılık
 4. Soyadı Kanunu hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 5. Kabotaj Kanunu hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Milliyetçilik
 6. İzmir İktisat Kongresinden sonra alınan Misadı İktisadi kararları hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Devletçilik
 7. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Halkçılık
 8. Halifeliğin kaldırılması hangi ilkeleri ilgilendirir?
  Cumhuriyetçilik – Halkçılık – Laiklik
 9. İlköğretimin parasız olması hangi ilkeyi ilgilendirir?
  Halkçılık
 10. 1936 senesinde MEB Bakanı Saffet Arıkan önderliğinde köy öğretmenleri yetiştirmek amacıyla hangi kurslar açılmıştır?
  Köy Eğitmen Kursları(Köy Öğretmen Okulu)
 11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası hangisidir?
  İş Bankası
 12. Atatürk döneminde açılan Denizbank kamu bankası mıdır?Özel banka mıdır?
  Kamu
 13. Türkiye İş Bankası, kurulduğunda Osmanlı devletinden kalan hangi bankayla birleşmiştir?
  İtibar-i Milli Bankası
 14. Fisko Birlik ilk olarak hangi ilimizde açılmıştır?
  Giresun
 15. Dil Bayramı ülkemizde hangi yıldan itibaren kutlanmaya başlanmıştır?
  1929
 16. İzmir İktisat Kongresinin kongre başkanı kimdir?
  Kazım Karabekir
 17. Kazım Karabekir’in diğer adı nedir?
  Şark Fatihi
 18. Kazım Karabekir’in şehit çocukları ve yetim kalan çocuklar için oluşturduğu tiyatro oyunu nedir?
  Şarkılı İbret
 19. Eğitimle öğretimin birleştirilmesi hakkındaki kanun nedir?
  Tevhid-i Tedrisat
 20. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı hangi kanunla belirtilmiştir?
  Tevhid-i Tedrisat
 21. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan kongrenin adı?
  İzmir İktisat Kongresi
 22. İzmir İktisad Kongresinde alınan kararlara ne isim verilir?
  Misak- İktisadi
 23. Son Halifemiz kimdir?
  2. Abdülmecit Efendi
 24. Halifeliğin kaldırılması hakkında TBMM’ine teklifte bulunan kimdir?
  Şeyh Saffet
 25. T.C’nin hangi kanunu çıkartması papalık ve Fransa’yla ilişkilerin tekrar gerilmesine sebep olmuştur?
  Tevhid-i Tedrisat
 26. Temsil şubesi, spor şubesi, folklor şubesi gibi şubeleri olan ve Türk insanının kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kuruluş nedir?
  Halkevi
 27. Halkevlerinin ilk yurt dışındaki şubesi hangi şehirdedir?
  Londra
 28. Halkevlerinin yayınladığı derginin adı nedir?
  Ülkü
 29. Halkevleri neyden dönüşerek halk evleri oldu?
  Türk Ocakları
 30. 1935 yılında Darülfünun kapatılıp İstanbul Üniversitesi açılırken hangi bilim adamı rapor vermiştir?
  Albert Malche Raporu
 31. 10. Yıl marşının bestekarı kim?
  Cemal Reşit Bey
 32. Ülkemizde ilk operayı kuran kim?
  Ahmet Adnan Saygun
 33. Teşvik-i Sanayi kanununun uygulanamamasının birinci sebebi 1929 Dünya Ekonomik Krizi’dir.2. sebebi nedir?
  Sermaye Yokluğu
 34. Ankara Hukuk Mektebi kaç senesinde açıldı?
  1925
 35. Şapka Kanunu kaç senesinde yayınlandı?
  1925
 36. Medeni kanun?
  1926
 37. 1924 anayasasında yapılan ilk değişiklik nedir?
  “Devletin dini İslam’dır” ibaresi kalktı.
 38. 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik?
  Rejim Cumhuriyet olmuştur.
 39. 1921 Anayasası laik mi?
  Değil
 40. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanımız kimdir?
  Ali Fethi Okyar
 41. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk genel kurmay başkanı kimdir?
  Fevzi Çakmak
 42. Atatürk döneminde en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan kimdir?
  1924 – 37 Arası Kazım Özalp
 43. İlk Diyanetişleri Başkanı?
  Rıfat Börekçi
 44. İlk kadın muhtar?
  Gül Esin
 45. İlk kadın belediye başkanı?
  Sadiye Hanım
 46. İlk köylü mebus kadın kimdir?
  Satı Kadın
 47. Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
  İsviçre
 48. Borçlar, İcra ve İflas kanunları kimden alınmıştır?
  İsviçre
 49. Medeni Kanunla hangi kurumun yetkileri kısıtlanmıştır?
  Patrikhane
 50. 1935 yılında çıkarılan tatiller ve milli bayramlar hakkındaki kanunla dil bayramı bu bayramların arasında mıdır?
  Hayır
 51. Atatürk’e Atatürk soy ismini öneren dönemin Konya Millet vekili kimdir?
  Ülkü Onat
 52. Tebhid-i Tedrisatın zorunlu sonucu nedir?
  Medreselerin Kapatılması
 53. Doğudaki medreseler hangi olaydan sonra tamamen kapandı?
  Şeyh Sait İsyanı
 54. Harf inkılabı okuma yazma öğrenilmesi amacıyla neler açıldı?
  Millet Mektepleri
 55. Atatürk hangi kurumun baş öğretmenidir?
  Millet Mektepleri
 56. Osmanlı devletinden kalan Darülelhan neye dönüştürülmüştür?
  Konservatuar
 57. Ülkemizde ilk kazı nerede yapılmıştır?
  Ankara – Ahlatlıbel
 58. Gazi Eğitim Enstitüsünü yapan mimar?
  Mimar Kemalettin
 59. Ülkemizde ilk heykel çalışmalarını yapan Avusturyalı heykel traş kimdir?
  Heinrich Krippel
 60. Anıtkabir’i yapan iki mimar kimdir?
  Emin Onat – Orhan Arda
 61. Aşar vergisinin kaldırılması ilk defa nerede gündeme geldi?
  İzmir İktisat Kongresi

Atatürk İnkılapları(Devam 2)” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir