20. Yüzyılın Başlarında Dünya

1. Dünya Savaşı

Paris Barış Konferansı

 • ABD isteğiyle Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
 • ABD, Monroe Doktrini yayınladı.(Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.)
  ABD, Avrupa birbirine karışmayacak.

Savaş sonunda yapılan antlaşmalar

AlmanyaVersay
AvusturyaSen Jermen
BulgaristanNöyyi
MacaristanTriyanon
OsmanlıSevr
Ortak Yönleri

 • Bütün devletler toprak kaybetti.
 • Bütün devletlere ekonomik ve askeri sınırlılıklar getirildi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB), Orta Asya’da ki Türk Devlet ve Toplulukları

Çarlık Rusya’nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarın açtığı meclisin ismi DUMA‘dır.

 • Vladimir Lenin ihtilali yaptı.
 • Kızılordu ile Beyazordu savaşıp 13 milyon insan ölüyor.
 • Kızılordu kazanıyor.
 • Lenin devlet başkanı oluyor.
 • Devlet başkanı Vladimir Lenin ekonominin güçlenmesi amacıyla Novaya Ekonomiçeskaya Politika(N.E.P) adı verilen yeni ekonomik politikasını ilan etti.Bunun sayesinde;
  • Tarım ürünlerine el konulmaktan vaz geçildi.
  • Çiftçiye, esnafa ve tüccara kolaylık sağlandı.
  • Küçük sanayiciye destek verildi.
  • Yabancı sermayenin ülkeye girişi sağlandı.
 • Lenin 1924’te öldü.Yerine Josef Stalin geçti
 • Josef Stalin, Lenin’in halka verdiklerini geri aldı.

Rusya’nın Orta Asya İstilası

 • 20. YY başlarından itibaren Çarlık yönetiminin baskılarına maruz kalan Türkler ve diğer uluslar 1905 yılında Rusya’ya karşı ayaklandılar.

Özellikle Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı önderliğinde 1905 yılında Rusya Müslümanları 1. Kongresi düzenlendi.

Duma meclisine gönderilen ilk Türk müslüman Zeki Velidi Togan‘dır.

 • Rusya Özbekistan’ın Hokand bölgesini işgal etti.Türkler bu gelişmeden sonra Türkistan’da Milli İstiklal Ayaklanması(Basmacı Hareketi) başlattı.
 • Enver Paşa, Azeriler’in Korbaşı olmuştur.
 • Milli İstiklal Ayaklanması(Basmacı Harekatı)’nın dört adamı;
  • Yusuf Akçura
  • İsmail Gaspıralı
  • Zeki Velidi Togan
  • Enver Paşa

Türkler arasında birlik ve beraberliğin bozulması amacıyla boy duygusunu güden politika Asabiyet Politikası‘dır.

Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

 1. İngiltere ve Orta Doğu
  • Arabistan Yarımadası
   • Aramco adlı petrol şirketine Suudi Arabistan petrol ayrıcalığı vererek ABD’nin etkisini arttırıyor.
  • Filistin
   • İngiltere bölgeyi ele geçirdi ve dışişleri bakanı Balfeour Yahudileri çağırdı.Balfour Deklarasyonu (1917)
 2. Japonya

  Güçlü ordusu olan, zengin bir ülke hedefini gerçekleştiren Japon imparatoru kimdir?
  Cevap = İmparator Mutsuhito(Mitsubişi 🙂 )

  İmparator Mutsuhito’nun bu yaptıklarına ne denir?
  Cevap = Meiji Restorasyonu

1929 Dünya Ekonomik Krizi(Kara Perşembe)

Türkiye “Malımı sattığım devletten mal alırım” prensibini hayata geçirdi.Buna Kliring Sistemi denir.

 • Amerika’da ortaya çıktı.
 • Başkanı Hover.
 • En az etkilenen devlet, Sovyet Rusya’dır.
 • Biz önlem olarak devletçiliğe geçtik.Kliring Sistemi’ni hayata geçirdik.

Uluslararası barışı korumak amacıyla bir araya gelen Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Polonya, Fransa ve Çekoslavakya arasında 1925 yılında Locarno Antlaşması imzalandı.

Savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayılması Briand-Kellog Paktı ile olmuştur.Sonradan bu pakta bizde üye oluyoruz.

Penisilin’i keşfeden kimdir?
Cevap = Alexander Flening

İki savaş arasında

 • Radyo
 • Elektrik(Tarsus – Mersin)
 • Sinema
 • Uçak
 • Gökdelen
 • İzafiyet Teorisi
 • Penisilin
 • BCG Aşısı(Verem Aşısı)
 • Organ nakli

İki savaş arasında Avrupa ve dünyayı özetleyen 1929 Buhranını anlatan John Steinbeck‘in eseri Gazap Üzümleri‘dir.

 1. Duma nedir?
  Rus Meclisi
 2. Lenin’in ekonomi politikasının kısaltılmış adı?
  N.E.P
 3. Japonya’ya çağ atlatan imparator?
  İmparator Mutsuhito
 4. İtalya’da faşist partiye gönül verenlerin isimleri?
  Kara Gömlekliler
 5. Malımı sattığım devletten mal alırım prensibinin adı?
  Kliring Sistemi
 6. 1929 Dünya Ekonomik Krizini anlatan John Steinbeck’in ünlü eseri?
  Gazap Üzümleri
 7. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin diğer adı?
  Kara Perşembe
 8. Hitlerin yayılmacı politikasının adı?
  Hayat Sahası
 9. Adolf Hitler’in gizli örgütü?
  Gestapo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir