2. Dünya Savaşı

Savaş Öncesi Gelişmeler

 1. Japonya
  • Asya, asyalılarındır.
  • İşgal ettiği yerler; Çin, Mançurya
 2. İtalya
  • Etkili olduğu yerler; Arnavutluk, Fivme, Korfu Adası
  • Habeşistan‘ı işgal etti.
 3. Almanya
  • İşgalleri;Saar, Danzing, Re,
  • Avusturya Devletiyle birleşti.
  • Çekoslavakya’da ki Südetler bölgesini işgal etti.
  • İngiltere bu Alman saldırılarına karşı Yatıştırma Politikası öne sürüyor.(Münih Konferansı)
  • Münih Konferansı’nda sonuç alınamadı.
  • Bunun sonucunda Almanya – Çekoslavakya’yı tam olarak işgal etti.
MihverMüttefik
 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
 • İngiltere
 • Fransa
 • SSCB
 • ABD
 • 2. Dünya savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başladı.
 • Almanya ile SSCB Polonya’nın ortasında buluştu.İki taraf Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.

Avrupa’da Savaş

Almanya

 • Danimarka, Norveç, Fransa(Magino Hattı), Yunanistan
 • Almanya – Türkiye Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.

Almanlar’ın Fransa’yı işgal ettikten sonra kendine bağlı kurduğu hükümetin adı Vichy Hükümeti‘dir.

Almanya’nın, İngiltere’ye yaptığı uçak harekatının adı Kartal Harekatı‘dır.

SSCB’nin Alman Ordusunu durdurduğu yere Sen Petersburg/Stalingrad denir.

Almanlar’ın Ruslar’a düzenlediği harekata Barbarossa Harekatı denir.

Kuzey Afrika’da Savaş

 • İngiltere, İtalya’ya karşı kazandı.

Asya ve Pasifikte Savaş

ABD ile İngiltere arasında savaş zamanında, yenenlerin yenilenlerden toprak almaması, savaş tazminatı almaması için Atlantik Bildirisi‘ni yayınladı.

Atlantik Bildirisi, Wilson İlkeleri’ne benzer.

Japonya Pearl Harbor‘da ABD’ye saldırınca ABD savaşa girdi.

Pasifik Savaşı

 • Mercan Savaşı
 • Leyte Savaşı
 • Midway Savaşı

üçünüde ABD kazandı.

Fransa’yı kurtarmak için Almanya’ya yapılan çıkarma Normandiya Çıkarması’dır.Generali Dwight Eisenhower’dır.

Atom bombasını atan uçağın adı Enola Gay‘dir.

Casablanca Konferansı

 • Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim alınması kararı alınmıştır.

Yalta Konferansı

 • Yenen devletlerin, yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartlarının belirlenmesi amacıyla Yalta Konferansı toplandı.

Birlişmiş Milletler‘in, Yalta Konferansı’nda kurulması kararı alındı.

Birleşmiş Milletler, San Fransisco Konferansı‘nda kuruldu.Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletleri’in kurucu üyesidir.San Fransisco Konferansına katılmıştır.

Postdam Konferansı

 • Müttefik devletlerin kendi aralarında son kez toplandıkları Postdam Konferansı’dır.

2. Dünya Savaşı Sonuçları

 • Milletler Cemiyeti yetkilerini San Fransisko Konferansıyla toplanan Birleşmiş Milletlere devretti.
 • İlk atom bombası kullanıldı.
 • IMF ve Dünya Bankası kuruldu.
 • 60 milyon insan öldü.En fazla insan kaybına uğrayan devlet Rusya’dır.
 • Nünnberg’de Savaş Suçluları Mahkemesi kuruldu.
 • 9 Aralık soykırım suçlarının önlenmesi.
 • 10 Aralık 1948, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler tarafından yayınlandı.
 • 2. Dünya savaşından sonra Hindistan, Endonezya, İsrail ve Pakistan kurulmuştur.

Chirchill ile İsmet İnönü arasındaki görüşmeler Adana Görüşmeleri‘dir.

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkisi

Karaborsacılığı engellemek için Milli Korunma Kanunu çıkarıldı.

Milli Korunma Kanunu ile Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu kuruldu.


Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya savaşında kendisine kaynak yaratmak amacıyla

 1. Varlık Vergisi
 2. Toprak Mahsulleri Vergisi

almıştır.

 • İkinci 5 Yıllık Kalkınma Planı uygulandı.
 • Köy Enstitüleri kuruldu.Bu kurumların açılması için Hasan Ali Yücel mücadele etti.

Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet AndayGarip Akım” ı başlattılar.

 • Ankara radyosu açılmıştır.
 1. Mançurya hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
  Japonya
 2. Habeşistan kim tarafından işgal edildi?
  İtalya
 3. Yatıştırma Politikası doğrultusunda hangi konferans düzenlendi?
  Münih Konferansı
 4. Almanya’nın Polonya işgalini anlatan, 9 dalda Oscar alan filimin adı?
  Piyanist
 5. Almanya, Fransa’yı işgal ettikten sonra kendine bağlı hangi hükümeti kurdu?
  Vichy Hükümeti
 6. Almanlar’ın Ruslar’ın üzerine düzenlemiş olduğu kara harekatının adı?
  Barbarossa Harekatı
 7. Almanlar’ın İngiltere üzerine hava harekatının adı?
  Kartal Harekatı
 8. Japonya ABD’nin hangi üssüne saldırarak ABD’yi savaşa soktu?
  Pearl Harbur
 9. Almanya hangi ülkeyle birlikte Polonya’yı işgal etti?
  SSCB
 10. Birleşmiş Milletler hangi konferansta kuruldu?
  San Fransisco Konferansı
 11. Birleşmiş Milletlerin kurulma karar hangi konferansta alındı?
  Yalta Konferansı
 12. Savaş esnasında Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim alınması hangi konferansta kararlaştırıldı?
  Casablanca Konferansı
 13. Fransızlar’ın Almanlar’a karşı kurduğu ünlü savunma hattının adı?
  Magino Hattı
 14. Türkiye’nin savaş sırasında ekonomisini düzeltmek için aldığı iki verginin adı?
  Varlık Vergisi | Toprak Mahsulleri Vergisi
 15. Köy Enstitülerinin kurulmasında hangi dönemin milli eğitim bakanı ön ayak oldu?
  Hasan Ali Yücel
 16. İngiltere ve ABD arasında savaş esnasında imzalanıp yayınlanan bildiri?
  Atlantik Bildirisi
 17. 2. Dünya savaşından sonra soğuk savaşı başlatan iki devlet?
  Rusya – ABD
 18. İsmet İnönü ile Churcill arasında yapılan görüşmenin ado?
  Adana Görüşmeleri
 19. İsmet İnönü’nün davet edildiği konferansın adı?
  Kahire Konferansı
 20. 2. Dünya savaşı sonrasında müttefik devletlerin en son yaptıkları konferans?
  Postdam Konferansı
 21. Almanya savaş öncesinde hangi devletle birleştiğini açıkladı?
  Avusturya
 22. Savaş Suçluları Mahkemesi Almanya’nın hangi şehrinde kuruldu?
  Nünberg
 23. 10 Aralık 1948 neyin tarihi?
  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınladı.
 24. İkiz Kardeşler olarak nitelendirilen iki kuruluş?
  IMF – Dünya Bankası

2. Dünya Savaşı” üzerine 5 düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir