Etiket arşivi: Telaffuz Edilebilirlik

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenenle İlgili Faktörler Öğretim Yöntemiyle İlgili Faktörler Öğrenen Malzemesiyle İlgili Faktörler
Türe Özgü Hazır Oluş Konunun Yapısı Algısal Ayırt Edilebilirlik
Olgunlaşma Öğrenmeye Ayrılan Zaman Anlamsal Çağrışım
Genel Uyarılmışlık Hali Etkin Katılım Kavramsal Gruplandırma
Kaygı Sonuçlar Hakkında Bilgi Telaffuz Edilebilirlik
Güdülenme
Dikkat
Öğrenmenin Transferi