Etiket arşivi: Sağlık Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

1. Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerin çeşitli sağlık problemleri yaşamaması amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları, bu amaçla yapılan tarama ve kontroller, karşılaşılan çeşitli sağlık problemlerini tedavi etmeye yönelik uygulamaları içerir.

 • Kontroller, taramalar, aşılar yapma
 • Bilgilendirme yapma
 • Tedavi yapma

Dikkat!!!
Sağlık hizmetleri okullarda daha çok önleyici kapsamda verilir.

2. Sosyal Yardım Hizmetleri
Öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik burs – kredi hizmetleri ile barınma, beslenme, ulaşım, yarı zamanlı çalışma gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yapılan yardımları içerir.

 • Burs
 • Kredi
 • Barınma
 • Beslenme
 • Ulaşım
 • Ek iş, ek görev
3. Rehberlik Hizmetleri
Bireyi tanıma, psikolojik danışma, oryantasyon, bilgi toplama ve yayma, yöneltme – yerleştirme, izleme, sevk, araştırma – değerlendirme, müşavirlik, çevre ve veli ile ilişkiler, program hazırlama ve geliştirme hizmetlerini içeren ve bireyin kendisini gerçekleştirmesi amacıyla yürütülen yardım hizmetidir.

Doğrudan HizmetlerDolaylı Hizmetler
 • Bireyi Tanıma
 • Psikolojik Danışma
 • Oryantasyon
 • Bilgi Toplama ve Yayma
 • Yöneltme – Yerleştirme
 • İzleme
 • Sevk(Refere)
 • Araştırma – Değerlendirme
 • Müşavirlik(Konsültasyon)
 • Çevre ve veli ile ilişki
 • Program Hazırlama ve Geliştirme

Dikkat!!!
Rehberlik Hizmetleri, Yönetim ve Öğretim için yapılan bir hizmet değildir.

4. Sosyal – Kültürel Hizmetler
 Öğrencilerin boş zamanlarını etkili değerlendirebilmesi, rahatlaması, kendisini geliştirebilmesi amacıyla yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri içerir.

 • Eğitsel Kulüpler
 • Sanatsal
 • Sosyal
 • Sportif

Boş zamanları değerlendirmeye yöneliktir.

5. Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri
Özel Eğitim : Akranlarına göre öğrenme güçlüğü çeken, herhangi bir engele sahip bireylere yönelik çalışmalar ile üstün zekalı veya üstün yetenekli bireylere yönelik uygulamaları içerir.

Burada üstün zekalı veya üstün yetenekliden kasıt “Ayrıcalık” söz konusudur.

Yani Özel Eğitim ya yetersiz öğrenciye ya da ayrıcalıklı öğrenciye verilir.

Özel Yetiştirme : Özel bir becerisi olan bireylerin bu niteliklerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, sınavlara hazırlık amacıyla düzenlenen kurslar, etütler ile başarısızlığı gidermeye yönelik yetiştirme hizmetlerini içerir.

6. Kayıt – Kabul Hizmetleri
 Öğrencilerin okula kabulü, kayıt işlemlerinin yapılması, devam ve başarı durumlarının takip edilmesi ile ilgili uygulamaları içerir.