Etiket arşivi: Öz Değerlendirme

Çağdaş Ölçme Araçları

Tamamlayıcı, Süreç Temelli, Tümel, Otantik, Uzlaştırıcı, Eklektik yaklaşım…

Portfolyo(Öğrenci Ürün/Seçki/Gelişim Dosyası)

Belli bir dönemde(1 yıl/1 dönem) yapılan öğrenci çalışmalarının toplandığı dosyadır.

Amaç, süreçteki gelişimi belgelerle izlemektir.

Faydaları;

 1. Öğrencilerin çok yönlü gelişimini(Psikomotor, Duyuşsal, Bilişsel) sağlar.
 2. Gelecekteki öğretmenlere ve kurumlara öğrenci hakkında bilgi sağlar.Yani Arşiv niteliği vardır.
 3. Değerlendirme sürecinde öğretmene alternatif sağlar.
 4. Otantik değerlendirmeyi sağlar.Otantikten kasıt, yaşama yakın veya günlük hayattan beceridir.
 5. Öğretmen + Öğrenci + Veli değerlendirme sürecine dahildir.
 6. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.

Dezavantajları;

 1. Öğrenme eksikliği belirlenemez.
 2. Rekabet yoktur.Başarı karşılaştırması yoktur.
 3. Bireysel ölçüt geliştirmek zordur.Çünkü gerekli.En önemli sınırlılığıdır.
 4. Puanlama güvenirliği düşüktür.
 5. Maliyetli ve zaman alıcıdır.Kullanışlı değil.

Performans Değerlendirme(Performans Görevi)

Öğrenciye bir performans görevi verilir.Hem süreç hemde sonuçtaki ürün değerlendirilir.

Amaç, anında dönüt düzeltme vermektir.

Faydaları;

 1. Daha çok psikomotor beceri ölçülür.Tabi ki de bilişsel ve duyuşsalda ölçülür.
 2. Yaparak – Yaşayarak öğrenmeyi sağlar.Aktif öğrenmeyi sağlar.
 3. Otantik değerlendirmeyi sağlar.
 4. Üst düzey düşünme becerisi geliştirir.
 5. Hem grupla hemde bireysel değerlendirilebilir.

Portfolyo’da yapamadığımız öğrenme eksikliğini burada belirleyebiliriz.

Dezavantajları;

 1. Puanlama güvenirliği düşüktür.

Bir yerde performans değerlendirmesi(görevi) varsa bunun puanlama güvenirliğini arttırmak için yanında Rubrik(Dereceli Puanlama) anahtarı verilmelidir.Zaten Rubrik kullanmıyorsa bu performans görevinin puanlama güvenirliği kesinlikle düşüktür.

Bir soruda performans görevi diyebilmek için bu süreçte öğrencilerin şu yaptıklarına dikkat çekmek gerekir.

Öğrencilerin; Uygulamalar, İncelemeler ya da Araştırmalar yaptığını söylüyorsa performans değerlendirmedir.

Öz Değerlendirme

Amaç, öğrenci kendi çalışmalarını değerlendirsin.Öğrenci kendi güçlü ve zayıf yanlarını görsün ve kendini tanısın.

Metabilişsel düşünmeyi sağlar.

Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.

Değerlendirme kültürünü oluşturur.

Puanlama güvenirliği düşüktür.

Akran Değerlendirme

Birbirinin yaptıkları çalışmaları değerlendirmek.

Amaç, olumlu ve yapıcı eleştiri yapmayı geliştirme ve eleştiriye açık olma.

Demokrasi bilinci gelişmiştir.

Değerlendirme kültürünü oluşturur.

Puanlama güvenirliği düşüktür.

Düşünme Becerileri

1-) Yaratıcı Düşünme

 • Farklı düşün, özgün ol.
 • Başkası gibi olma, orjinal ol.
 • Cesur ol, düşünülmeyini düşün.

Anahtar Kelimeler
“Farklı”, “Özgün”, “Orjinal”, “Cesur”

Sentezleme
Öğrenci farklı parçaları birleştirip özgün bir bütün oluşturur.
Eklemleme
Yeni konuyla eski konu arasında bağ kurma.
Anlamlı Öğrenme(Semantik Öğrenme)
Öğrenci anlamlı öğrenmeye orjinal şekilde ulaşmak için eskiyle yeni arasında özgün bir bağlantı kurar.
İmgeleme
Öğrenci gerçekleşme yüzdesi yüksek olan özgün hipotezler kurar.

Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler

 1. Algısal Etkenler
  Duyu organlarının sınırlılığı
  Görme duyusu çalışmayan birinin görsel yaratıcılığı sınırlı olur.
 2. Kültürel Etkenler
  Toplumsal değerle ters düşme, sosyal yapıya, kültüre uymayan düşüncelere, bilgilere “ön yargıyla yaklaşmayı içerir.”
  Süperego ya da mahalle baskısı
 3. Duyuşsal Etkenler
  Duygularımız.Duygu ve hisler problemin çözümünü olumsuz etkiler.
  Karamsar, kötümser, depresyon ve panik olan durumlar yaratıcılığı sınırlandırır.
 4. İşleve Takılma
  Nesneyi asıl bilinen işlevinin dışında kullanamamadır.
  Sobayı sadece ısınma göreviyle kullanmak yaratıcılığı sınırlandırır.
 5. Zihinsel Kurulum
  Problemin çözümü için bilinen yol ve yöntemin dışına çıkamamadır.
  Benim adım hıdır elimden gelen budur.

2-) Eleştirel Düşünme

 • Ön yargıdan uzak dur.
 • Her türlü düşünceyi dinle, oku.
 • Fakat kabul etmeden önce şüpheyle yaklaş.
 • Argüman iste ya da topla.
 • Kanıta dayalı karar alma.

Anahtar Kelimeler
“Ön Yargıdan Uzak”, “Düşünceyi Dinle”, “Düşünceyi Oku”, “Şüphe”, “Argüman”, “Kanıt”, “Karar Alma”

3-) Yansıtıcı Düşünme

 • Düşün ve plan yap.
 • Planı uygula.(Hayata geçir, aktar)
 • Yaptıklarını değerlendir.
 • Değerlendirmeden ders çıkar.
 • Sorumluluğu üstlen.
 • Öz eleştiri yap.

Anahtar Kelimeler
“Uygula”, “Yansıt”, “Ders Çıkar”, “Sorumluluk”

Micro öğretimin temel amaçlarından birisi yansıtıcı öğretmen yetiştirmektir.

4-) Lateral(Yanal) Düşünme – Iraksak Düşünme

 • Tek yönlü(yakınsak) düşünmekten uzaklaş.
 • Konuyu objektif, olumlu, olumsuz, duygusal, yaratıcı, değerlendirici açılardan düşün.

Altı Şapka Düşünme!!!

5-) Analitik(Analiz Edici) Düşünme

Bütün – Parça (Tümdengelim)

6-) Metabilişsel Düşünme(Üst Bilişsel Düşünme)

 • Eksik ve güçlü yönlerini bil.
 • Kendini iyi tanı, tanıt.
 • Öz Saygın,
 • Öz Kapasiten,
 • Öz Denetimin,
 • Öz Güvenin,
 • Öz Bilincin,
 • Öz Yeterliliğin,
 • Öz Düzenleme Kapasiten,
 • Öz Değerlendirmen yüksek olsun.

Uyarı 1

Metabiliş yansıtıcı düşünmenin üst versiyonudur.Soruda metabiliş yoksa yansıtıcı düşünmeyi yapıştıracaksın.

Uyarı 2

Çoklu zekada içsel zekaya, öğrenme stratejilerinde yürütücü biliş stratejisine uygundur.

7-) Özenli Düşünme(Empatik, Güzel Düşünme)

 • İnce fikirli ol, zarif düşün.
 • Karşındakinin duygularını anla ve önemse.

😎 Yakınsak Düşünme

Tek yönlü düşünmek.Tek doğrudan yola çıkıyor.

Yaratıcı bir hayal gücüne gerek yoktur.

9-) Bilimsel Düşünme

 • Akılcı hipotezler üret ve bunları ıspatla.

10-) Soyutlama

 • Ana fikri düşünme.
 • Kıssanın içindeki hisseyi bul.

11-) Güdümlü Düşünce

Bu kötü bir düşüncedir

 • Otoritenin düşündüğü gibi düşünüp onun ardından yol almak.
 • Çağdaş düşünme biçimlerinde terstir.

Öğretmen güdümlü düşünmeye yol açmamak için sınıfta konuyla ilgili fikir beyan eden son kişi olmalıdır.