Etiket arşivi: Kavramın Uygulanması

3E Modeli – Öğrenme Halkası(Karplus – Piaget)

Piaget’in zihinsel gelişim teorisi üzerine geliştirilmiştir.

“Denge” – “Dengesizlik” – “Yeniden Denge” üzerine inşa edilmiştir.

Öğrenme Halkası - 3E Modeli

Adı üzerinde ‘Öğrenme Halkası’

Denge İnceleme
5E modelindeki girme ve keşfetme basamaklarını kapsar.
Dengesizlik Kavram Tanımı
5E modelindeki açıklama/anlamlandırma basamağını kapsar.
Yeniden Dengeleme Kavramın Uygulanması
5E modelindeki derinleştirme ve değerlendirme basamaklarını kapsar.