Etiket arşivi: Açıklama

Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)

Öğrencilerin anlama, kavrama düzeylerini geliştirmek için uygulanır.

Tahmin Aşaması
Öğrenci dersin giriş bölümünde konu hakkındaki ön görüşlerini vardama raporu olarak yazar.
Gözlem Aşaması
Öğrenci dersin gelişme bölümünde konuyla ilgili gözlem yapıp gözlem raporu yazar.
Açıklama Aşaması
Öğrenci dersin sonuç bölümünde tahminleriyle gözlemlerini kıyaslayarak sonuç raporu yazar.

Kavram Öğretim Teknikleri

 1. Balık Kılçığı(Neden-Sonuç Diyagramı)
 2. Kavram Haritaları(NOVAK)
 3. Zihin Haritası(Beynin İsveç Çakısı)
 4. Kavram Ağları(Semantik Ağ)
 5. Yapılandırılmış Grid
 6. Vee Diyagramı(Gowin)
 7. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
 8. Kavramsal Değişim Metinleri
 9. Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)
 10. Kelime İlişkilendirme(Kavramsal Çağrışım)
 11. Kavram Çarkı Diyagramı
 12. Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)
 13. Anlam Çözümleme Tablosu(Kavram Karşılaştırma Tablosu)
 14. Çalışma Yaprakları(Çoklu Zeka Uygulaması)
 15. Tekzip(Çürütme Metinleri)

5E ve 7E Modeli(R. Bybee)

 • Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulama alanıdır.
 • Temelinde, Piaget’nin öğrenmeyi denge, dengesizlik, yeniden denge şeklinde açıklaması üzerine kurulmuştur.
 • Daha çok fen eğitiminde kullanılır.

Bu model kullanıldığında;

 • Kavramsal gelişimlerinin arttığı
 • Kavramsal yanılgılarının giderildiği
 • Kavramsal kalıcılığın sağlandığı
 • Derse pozitif tutum geliştirildiği
 • Bilimsel süreç becerilerinin geliştiği
 • Muhakeme yeteneğinin arttığı görülür.

5E Modeli

Denge1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
Dengesizlik3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
Yeniden Dengeleme4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.

7E Modeli

1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.İlişkilendirme
Öğrenci edindiği bilgiyi farklı disiplinlerle ve gerçek hayatla ilişkilendirip sağlamlaştırma.
6.Fikir Alış Verişi
Öğrenciler birbirleriyle bilgilerini paylaşarak öğrenmenin kapsamını genişletir.
7.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.