Seminer

  • Yükseköğretimde, lisansüstü eğitimde daha çok kullanılır.
  • Seminer, bilimsel bir değer taşımalıdır.
  • Konu belirlenir, araştırma yapılır.Bilgiler raporlaştırılarak sunum haline getirilir ve sahne sunumuyla bilgiler kitleye aktarılır.En sonda seminer konusu tartışmaya açılır.

Öğrencilere araştırma görevi verilir.Öğrenciler araştırmaları teze dönüştürür ve uzman kişilerin önünde tezini sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir