Yumuşama Dönemi

Yumuşama Dönemi’ni başlatan liderler John Kenedy ve Nikita Kruşçev‘dir.

Ping – Pong Diplomasi‘si hangi iki ülke arasında yumuşamaya sebep olmuştur?
Cevap = ABD ile ÇİN

1979 yılında Viyana’da ABD ve SSCB arasında imzalanan SALT-II Antlaşmasının uygulanmamasının temel sebebi?
Cevap = SSCB’nin Afkanistan’ı işgali


Yumuşama Dönemine geçilmesinde önemli olanlar;

 1. John Kenedy ve Nikita Kruşçev‘ görüşmesi başlattı.
 2. SALT – I ve SALT – II antlaşmaları.
 3. Ping – Pong diplomasisi.
 4. Helsinki Nihai Senedi

Küba Buhranı

 • ABD ile SSCB arasında füze muhabbetidir.

Vietnam Savaşı

 • Muhammed Ali‘nin sözü “Bana Vietkonglar birşey yapmadı ki gidip onlarla savaşayım.”

Amerika’nın Vietnam’dan çıkmasına Nixon Doktrini denir.

Keşmir Meselesi

Keşmir Meselesi Taşkent Deklarasyon‘u sayesinde kapanmıştır.


Bağlantısızlar Hareketini kuran lider ülkeler Hindistan, Mısır ve Yugoslavya‘dır.

Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı‘yla kurulmuştur.

Arap – İsrail Savaşı

 • Mısır
 • Ürdün
 • Suriye
 • Irak
 • Lübnan
 • İsrail

1956 Mısır – İsrail savaşının temel sebebi nedir?
Cevap = Mısır’ın Süveyş Kanalını millikleştirmesi


Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ) başında Yaser Arafat vardır.

Suriye’nin günümüzde bile İsrail tarafından işgale uğradığı toprakları?
Cevap = Golan Tepeleridir.

Mısır ile İsrail arasında yapılan antlaşmanın ismi?
Cevap = Camp David Anlaşması

Mekik Diplomasisi hangi iki ülkeyi barıştırma amacına sahiptir?
Cevap = Mısır – İsrail

İslam Konferansı Örgütü

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın(İİT) Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan sonra ki başkanı Suudi Arabistan’lı İyad Medeni‘dir.

Uluslararası Politikada Petrolün Yeri

OPEC(Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı)

Kurucuları;

 • Suudi Arabistan
 • Irak
 • Kuvveyt
 • İran
 • Venezuella

Merkezi Viyana’dadır.

OAPEC(Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı)

İran – Irak Savaşı

 • İran’ı Ruslar, Irak’ı ABD destekledi.

Yumuşama Döneminde Dünya

 • 1964 Tokyo Olimpiyatları canlı televizyonda yayınlandı.

Bilim ve Teknolojide Gelişmeler

 • Yuri Gagarin uzaya çıktı.

Amerika’nın uzayı ele geçirme projesine Yıldız Savaşları denir.

İnternet’in ilk adı Arpanet‘tir.

Kültürel Hayat

 • Akdeniz Oyunları ilk defa Türkiye İzmir’de düzenlendi.(6. Akdeniz Oyunları)(İlki Mısır İskenderiye’de düzenlenmişti.)
 1. Yumuşama dönemini başlatan olay?
  John Kenedy ve Nikita Kruşçev görüşmeleri.
 2. Ping – Pong Diplomasisi hangi iki ülkeyi yakınlaştırmaya yöneliktir?
  ABD – Çin
 3. Mekik Diplomasisi hangi iki ülkeyi yakınlaştırmaya yöneliktir?
  Mısır – İsrail
 4. Mısır, İsrail’i hangi antlaşmayla resmi olarak tanımıştır?
  Camp David Anlaşması
 5. OPEK kurucu üyeleri?
  • Suudi Arabistan
  • Irak
  • Kuvveyt
  • İran
  • Venezüella
 6. İslam Konferansı Örgütü’nün 2005’ten 2014’e kadar genel sekreterliğini kim yapmıştır?
  Ekmeleddin İhsanoğlu
 7. Avrupalı devletler ABD ile SSCB’yi masaya oturtup hangi senedi imzalattılar?
  Helsinki Nihai Senedi
 8. Bağlantısızlar hareketinin öncüsü 3 devlet hangisidir?
  Hindistan – Mısır – Yugoslavya
 9. Arapların İsrail ve ABD’ye karşı petrolü şantaj aracı olarak kullandıkları yıl?
  1967
 10. Hindistan ile Pakistan arasında günümüze kadar devam eden sorunun adı?
  Keşmir Sorunu
 11. SALT 2 Antlaşması neden uygulanamadı?
  SSCB Afkanistanı işgal etti
 12. İran – Irak Savaşı sırasında yaşanan skandalın adı?
  İrangate
 13. İnternetin ilk ismi?
  Arpanet
 14. Dünyada ilk canlı yayının yapıldığı yer?
  1964 Tokyo Olimpiyatları
 15. Irak, İran ile zararlarını telafi etmek amacıyla nereye saldırmıştır?
  Kuvveyt
 16. Sovyet Rusya’nın komünizmi yaymak amacıyla Arap ülkelerinde kurduğu partinin kısa adı?
  Baas
 17. İslam Konferansı Örgütü ismini ne olarak değiştirdi?
  İslam İşbirliği Teşkilatı
 18. FKÖ(Filistin Kurtuluş Örgütü) başındaki adam kimdir?
  Yaser Arafat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir