Türk – İslam Devletleri Kültür ve Medeniyet

 • Emevilerin, arap olmayan müslümanı 2. sınıf müslüman görme politikası Mevali Politikası‘dır.
 • Kağıdın ilk defa Çin dışında Semerkant’ta üretimine başlandı.İleride Semerkant Medresesi‘nin açılmasını sağladı.
 • İlk müslüman Türk boyu Karluklular‘dır.
 • İlk müslüman Türk devleti İtil Bulgarları‘dır.
 • İlk Orta Asya müslüman Türk devleti Karahanlılar‘dır.

İslamiyeti resmi bir din olarak kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları‘dır.

İslamiyeti resmi bir din haline getiren ilk büyük Türk İslam Devleti Karahanlılar‘dır.

Karahanlılar

 • Kurucusu Bilge Kül Kadir Han‘dır.
 • Satuk Buğra Han(Abdülkerim) zamanında islamiyete girdi.
 • Türk tarihinde ilk defa Ribat adı verilen kervansarayları kurdu.
 • Ribat’ı, kervansaraydan ayıran özellikler;
  • Ribat’ta, din adamları bulunmasıdır.
  • Ribat, gazilerin sığındığı yerlerdir.
  • Ribat, yolların güvenliğinin sağlanmasıdır.

Türk tarihinde ilk defa Posta Teşkilatı Göktürkler‘dedir.

Türk tarihinde ilk defa düzenli(sistemli) Posta Teşkilatı Karahanlılar‘dadır.

İlk Türk İslam Medresesi Tamgaç Buğra Han zamanında yapılan Semerkant Medresesi‘dir.

Dünyanın ilk burslu öğrenciliğik sistemini Karahanlılar başlattılar.

İlk Türk – İslam hastanesi olan Bimarhane yaptılar.

İlk Gulam Sistemi‘ni yaptılar.

İlk Türk – İslam eserini verdiler.(Kutadgu Bilig)

Gazneliler

 • Afganistan’ın Gazne kendinde kuruldu.
 • Kurulduğu yerden ismini almıştır.
 • En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut‘tur.
 • Gazneli Mahmut ilk Sultan ünvanı verilen yöneticidir.
 • Hindistan’a 16 sefer yapmıştır.(Eskiden 17 idi ama yeni güncelleştirmeler eşliğinde sefer sayısı 16 kararı alınmış, o 1 adet gidişide seyehat amaçlı olarak nitelendirilmiştir.)
 • Biruni(El Üstad), Gazneli Mahmut ile Hindistan seferlerine katılmıştır.
 • Gazneli Mahmut, Biruni hakkında “Sarayımın en kıymetli hazinesi” diye nitelendirmiştir.

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

Tolunoğulları

 • Mısırda kurulan ilk Türk – İslam devletidir.

Abbasilerde bir vali görevindeyken bağımsızlıklarını ilan eden ufak devletçiklere Tevaihi Mülük denir.

İhşitler(Akşitler)

 • Fatimiler tarafından yıkılmıştır.
 • Hicaz bölgesine egemen olmuşlardır.
 • Akşitler ünvanını Er Razi Billah(Vallah Billah 🙂 ) vermiştir.

Eyyubiler

 • Kudüsü haçlılardan almıştır.
 • Kumanlar(Kıpçaklar) Eyyubilere yardım etmiştir.

Memlükler

 • Veraset sistemi tek değişik olan Türk devletidir.
 • Dünya tarihinde Moğolları yenen ilk ve son Türk devletidir.

İslamiyetin koruyuculuğu Gazneliler tarafından başlatılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti

 • Türk tarihinde son kez ikili teşkilatı uyguladılar.

Anadolu’da yurt bulmak amaçlı ilk keşif hareketini yapan Selçuklular’dır.

Bizansta yetişen özel askere Şovalye denir.

 • İlk Türk – İslam – Bizans savaşı olan Pasinler Savaşı‘nı kazandılar.
 • Bağdat seferine çıkan Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğulları‘nı yıktı.
 • Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı Tuğrul Bey’e verildi.
 • Sultan Alparslan, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Ani şehrini alarak halifeden Ebul Feth(Fetihlerin Babası) ünvanını almıştır.
 • Sultan Arpaslan ile Romen Diyojen arasında Malazgirt Savaşı kazanıldı.

Danişmentliler

 • Sivas ve Tokat çevresinde kuruldu.
 • Kayseri Ulu Camii
 • Yağıbasan Medresesi(Anadolu’da kurulan ilk medresedir.)
 • Çukur Medresesi
 • Anadolu Selçuklu Devletini en çok uğraştıran devlettir.

Saltuklular

 • Erzurum ve çevresi
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk devletidir.
 • Mama Hatun Türbesi
 • Tepsi Minare
 • Üç Kümbetler
 • Kale Camii

Mengücekler

 • Erzincan ve Divriği çevresinde.
 • Divriği Ulu Camii ve Külliyesi(Unesco tarafından korunmaktadır.)

1929, 1921 ve 1939 Erzincan’da bulunan depremler yüzünden günümüze eserlerinin çoğu gelmeyen Türk İslam Devleti Mengücek’tir.

Mengücek Şahı Davut Şah zamanında Erzincan sarayında bilime hizmet eden ünlü top alimi Muvaffakuddin Abdüllatif‘tir.

Artuklular

 • Mardin, Diyarbakır, Batman

Bu dönemde Robotik ve Sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri(Robotların Babası) yaşamıştır.

Çaka Beyliği

 • İzmir ve çevresi.
 • İlk Türk denizcisidir.

Anadolu’da denizciliğin öncüsü olan ilk Türk devleti Anadolu Selçuklu Devleti‘dir.

Türk – İslam Devletleri Kültür ve Medeniyet” üzerine 9 düşünce

 1. Devran

  Siteni son ana kadar takip ediyorum, Allah razı olsun.
  Sanırım tarih için Ramazan Yetgin Hocayı dinledin:)

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir