Tarih 50 Yeni Bilgi(8)

 1. Kırım Savaşı‘nın çıkmasında;
  • Kutsal Yerler
  • Boğazlar
  • Macar Mültecileri
   etkili olmuştur.
 2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerine yardımcı olmak, yeni teklifler getirmek, memurların terfi ve yargılanmalarıyla uğraşmak üzere 2. Mahmud zamanında açılan kurum Dar-ı Şura-ı Bab-ı Ali‘dir.
 3. Mehmet Akif‘in, Safahat eserinin bölümleri;
  • Hakkın Sesleri
  • Gölgeler
  • Hatıralar
  • Fatih Kürsüsünde
 4. Chester Projesi, Demiryolu ve Liman alanlarında yapım taahhüt etmektedir.
 5. 15’ler Olayı, Mustafa Suphi‘nin öldürülmesidir.
 6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın öğretmeni Refet Angın‘dır.
 7. İslam’a inanan ilk Moğol topluluğu Altın Orda Devleti‘dir.
 8. Gazneli Hükümdarı Sebük Tigin‘in çocuklarının iyi birer idareci olması için kaleme aldırttığı ahlak kitabına Pendname denir.
 9. Otlukbeli Savaşı, Erzincan’da yapılmıştır.
 10. Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği, Tahtgah-ı Kadim olarak bilinen sancak Amasya Sancağı‘dır.
 11. Cerre Çıkma“, Osmanlı Devletinde Medrese öğrencisinin eğitimini ifade eder.
 12. 1890 yılında ilk Ermeni isyanı Erzurum’da çıkmıştır.
 13. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi hakkında “Tarihin ender ve büyük bir eser olarak kaydedeceğini” söylemiştir.
 14. Sakarya Savaşı‘nda;
  • Beylikköprü
  • Duatepe
  • Kartaltepe
   muharebeleri yaşanmıştır.
 15. Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarından biri olan Üstteğmen Mehmet Sait, Şahin Bey‘dir.
 16. Ardahan, Artvin ve Batum’u ele geçiren Gürcülerin, geri adım atmasına neden olan askeri faaliyet Posof Harekatı‘dır.
 17. Arif Oruç, Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Partisini İstanbul’da kurmuştur.
 18. Kore Savaşı‘nın diğer adı Han-Guk Savaşı‘dır.
 19. Çin ile Şantan adı verilen Tohum Savaşları yapan Türk Devleti Göktürk Hakanlığı‘dır.
 20. Büyük Selçuklu Devleti‘nin ilk medresesi Nişabur Medresesi‘dir.
 21. Türk – İslam devletlerinde vezirlerin kullandığı unvanlar;
  • Yuğruş
  • Hace-i Buzurg
  • Sahib-i Divan-ı Devlet
 22. Muallim-i Salis(Üçüncü Öğretmen) olarak bilinen bilim adamı İbn Sina‘dır.
 23. Bilirkişi Heyeti, Ehl-i Vukuf demektir.
 24. Osmanlı sınırlarında açılan ilk ABD okulu Robert Koleji‘dir.
 25. Dakya Projesi çerçevesinde Osmanlı Devleti ile mücadeleye giren devletler Rusya ve Avusturya’dır.
 26. Erzurum ve Sivas Kongreleri’ne katılanlara İstiklal Madalyası verilmiştir.
 27. “Kalesinde Türk Bayrağı dalgalanmayan ülkede Cuma Namazı kılınmaz.” diyen ve Fransızlara karşı halkı harekete geçiren kişi Rıdvan Hoca‘dır.
 28. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili önergeyi meclise sunan Maarif Vekili Hüseyin Vasıf Çınar‘dır.
 29. Köye, tarıma ve bu konuda alınacak eğitime gösterilen hassasiyetin kanıtları;
  • Karınca Dergisi
  • Kooperatifçilik Dergisi
  • Ziraat Vekaleti Dergisi
 30. Atatürk döneminde basın – yayın faaliyetleri arasında;
  • Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu
  • Birinci Basın Kongresi
  • Milli İstihbarat ve Matbuat Müdürlüğü
   vardır.
 31. Mustafa Kemal, “Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz” sözünü Sancak(Hatay) Sorunu için söylemiştir.
  • Litvanya
  • Macaristan
  • Yugoslavya
  • Çekoslavakya
   1. Dünya savaşı sonrasında kurulmuştur.
 32. Çöl Fareleri olarak bilinen ve 2. Dünya Savaşı’nda etkin rol oynayan birlikler İngiltere’nin dir.
 33. Demokrat Parti iktidarı döneminde başbakan Adnan Menderes tarafından kurulan siyasi oluşum Vatan Cephesi‘dir.
 34. YAYKUR, işlevlerini Anadolu Üniversitesi‘ne devretmiştir.
 35. Türkler’de Çar ünvanını Tuna Bulgarları kullanmıştır.
 36. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig eserinde kendisi için Ay Toldı ismini kullanmıştır.
 37. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk‘ün ilk görevi Atabeylik‘tir.
 38. Taht kadılarından bir derece aşağıda olan Mevleviyet Kadısı‘dır.
 39. Osmanlı’da eksik rekabet şartlarından dolayı devletin fiyatlara müdahalesine Narh denir.
 40. Osmanlı tarihinde ilk kez kardeşinden sonra tahta çıkan ve iki kez saltanatı olan padişah 1. Mustafa’dır.
 41. Osmanlı Devleti’nde “Ferahi Madalyası” olarak basılan ilk madalya 1. Mahmud döneminde hazırlanmıştır.
 42. Batı müziği tarzında eser besteleyen Osmanlı padişahı Abdülaziz’dir.
 43. Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak’ın birlikte katıldığı kongre Afyon Kongresi‘dir.
 44. Şark Meselesi‘nin iflasını getiren antlaşma Lozan Barış Antlaşması‘dır.
 45. Türkiye Cumhuriyeti’nde gayrimüslim vatandaşlar 1935 yılından itibaren oy kullanmaya başlamışlardır.
 46. 23 Nisanı, bayram olarak kurum bazında ilk kutlayan Himaye-i Etfal Cemiyeti‘dir.
 47. Mustafa Kemal, Hatay konusunda İsmet Paşa Hükümeti’ne olan eleştirilerini Asım Us ile birlikte kaleme almıştır.
 48. İslam Konferansı Örgütü‘nün merkezi Cidde‘dir.
 49. Bulgaristan’da ki soydaşlarımıza karşı asimile politikası başlatan Bulgar lider Jivkov‘dur.

Tarih 50 Yeni Bilgi(8)” üzerine 2 düşünce

 1. Nisa

  Sinav süresinde sona yaklaştığımız bu zamanlarda ben de emeginize karsilik küçük bir yazi birakmak istedim.Sitenizden egitim bilimleri ve tarih adina fazlaca bilgi edindim.Nice guzel dualar aldığınızı goruncede cok kiskandim:) Bu sene diyorum imkansizlar başarılır bu dualar karsilik bulur atamaniz gerceklesir insallah.

  Yanıtla
  1. Gencay Yazar

   O halde aldığım duaları sen tüm kardeşlerim adına kabul eyle Allah’ım diyelim 🙂
   Teşekkür ederim Nisa kardeşim…

   Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir