Tarih 50 Yeni Bilgi(4)

 1. Medeni Kanun, Türk kadınına Edinilmiş mallara katılma rejimi hakkı vermemiştir.Bu hak 2002 yılında çıkarılan bir yasayla düzenlenmiştir.
 2. Hukuk alanında meydana gelen değişimlerin kronolojik sıralaması;
  1. Şeriye Mahkemeleri’nin kaldırılması.
  2. Medeni Kanununun kabul edilmesi.
  3. Devletin dini İslam’dır, hükmünün anayasadan çıkarılması.
  4. Atatürk ilkelerinin anayasa konulması.
 3. 1928 yılında yapılanlar;
  • Milletler Arası rakamların kabul edilmesi.
  • Yeni Türk Harflerinin kabulü.
  • Millet Mekteplerinin açılması.
 4. Osmanlı Devleti döneminde Osman Hamdi Bey öncülüğünde açılan Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Fakültesi‘ne dönüştürülmüştür.Günümüzde adı Mimar Sinan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
 5. Türk Dil Kurumu‘nun ilk başkanı Samih Rıfat Yalnızgil‘dir.
 6. 1933 yılında Atatürk tarafından gerçekleştirilen üniversite reformu Albert Malche isimli bilim adamının yazdığı rapor doğrultusunda şekillenmiştir.
 7. Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye’de ki müzik kurumlarının durumları hakkında rapor yazdırılan ve bu rapor doğrultusunda Musiki Muallim Mektebi’nin açılmasına katkı sağlayan Prof. Paul Hindemith‘tir.
 8. Türkiye Cumhuriyeti’nden önce para basmaya yetkili olan Osmanlı Bankası(Bank-ı Osmani), 1930’da Merkez Bankası‘nın kurulmasıyla para basma yetkisini bu bankaya devretmiştir.
 9. Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi‘nin “Değişmez Genel Başkanı” olarak seçilmiştir.
 10. 1926 yılından itibaren Türk kadınına verilen hakların uluslararası boyutta anlatılması ve tartışılması amacıyla Atatürk tarafından 22 Nisan 1935’de İstanbul’da Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi toplanmıştır.
 11. Kabotaj Kanunu‘nun çıkarılması kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir.
 12. Türkiye, 1926 yılından itibaren yılbaşını 1 Ocak ve günü yirmi dört saate taksim eden değişikliği yapmıştır.
 13. TBMM, Mustafa Kemal’i 4 kere Cumhurbaşkanlığı’na seçmiştir.
 14. 1. Beş Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulmuştur.
 15. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu‘nun çıkarılması TBMM’nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturmak için atılan ilk adım olmuştur.
 16. 20. YY başlarında nesnelerin parçalanıp, ayrıştırılıp derin bir anlam ve görünüm kazandıran, en ünlü temsilcilerinin Pablo Picasso ve Georges Braque olan ve ülkemizdeki birçok ressamı da etkileyen sanat akımı Kübizm‘dir.
 17. Atatürk’ün hastalığının ilerlemesi nedeniyle 1 Kasım 1938’de TBMM toplantısının açılış konuşmasını Atatürk’ün yerine yapan devlet adamı Celal Bayar‘dır.
 18. Atatürk’ün rahatsızlığına Yalova gezisinde ilk teşhisi koyan doktor Dr. Nihat Reşat Belger‘dir.
 19. 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile daha önce yapılmış Lozan Antlaşmasın‘daki milli egemenliğimizi sınırlandıran engeller ortadan kalkmıştır.
 20. Ankara’da bulunan Gençlik Parkı ve İstanbul’da bulunan Gezi Parkı İsmet İnönü zamanında açılmıştır.
 21. Türkiye SSCB tarafından oluşturulan ve harbi kanun dışı sayan Litvinov Protokolü‘nü imzaladı.Bu protokolü imzalayan Türkiye, ABD’nin önderliğinde kurulan ve harbi kanun dışı sayan bir başka oluşum olan Briand Kellog Paktı‘na üye oldu.
 22. Türkiye ve İngiltere arasındaki Musul Meselesini çözmek için Haliç Konferansı düzenlenmiştir.
 23. Türkiye’nin kuruluşlara üye tarihleri;
  • 1932’de Milletler Cemiyeti
  • 1934’te Balkan Antantı
  • 1937’de Sadabat Paktı
 24. Paris Barış Konferansı‘nda oluşan Dörtler Konseyi üyeleri; İngiltere, ABD, Fransa, İtalya
 25. Paris Barış Konferansı‘na sunulan ve Suriye ve Filistin Araplarını konu eden rapor King – Crane‘dir.
 26. Bolşeviklerin sistemli eylemlerde kullandıkları örgüt ÇEKA‘dır.
 27. Basmacı Harekatının manevi esin kaynağı olan kişi Köroğlu‘dur.
 28. Üç Tarzı Siyaset adlı eserin yazarı Yusuf Akçura‘dır.
 29. 1929 Dünya Mali Bunalımı‘nın Türkiye’ye etkisi olan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti‘nin kurucusu Kazım Özalp‘tır.
 30. 1929 Dünya Mali Bunalımı öncesinde hiperenflasyonun en güçlü şekli ile yaşandığı Avrupa ülkesi Almanya’dır.
 31. 1939 yılında İgor Sikorsky adlı mühendis Helikopter konusunda ilki yapmıştır.
 32. Zeki Velidi Togan‘ı Türkiye’ye davet ederek ona gerekli çalışma ortamını sağlayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi‘dir.
 33. Türkiye’yi Milletler Cemiyeti‘nde ilk kez temsil eden görevli Cemal Hüsnü Taray‘dır.
 34. Montrö Boğazlar Sözleşmesini Türkiye adına imzalayan Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras‘tır.
 35. İtalya, Nyon Konferansı‘nın toplanmasına yol açmıştır.
 36. Çiçek Savaşı, Almanya’nın Avusturya’ya saldırmasını ifade etmektedir.
 37. 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya Hong Kong’u İngiltere’den almıştır.
 38. 2. Dünya Savaşı sırasında toplanan 1. Kahire Konferansı‘nda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu‘dur.
 39. Türkiye, 2. Dünya Savaşında Krom satmıştır.
 40. 2. Dünya Savaşı sırasında başbakanlarımız;
  • Refik Saydam
  • Ahmet Fikri Tüzer(vekaleten)
  • Şükrü Saraçoğlu
 41. Almanya’nın olası saldırısına karşı Çatalca’da Çakmak Hattı kurulmuştur.
 42. 2. Dünya Savaşı etkisi ile Türkiye’de;
  • Et Balık Kurumu
  • İaşe Müsteşarlığı
  • Petrol Ofisi
  • Ticaret Ofisi
   kuruldu.
 43. Sol eğilimli günlük yayın yapan bir gazetenin karşıt gruplar tarafından basılmasına Tan Olayı denir.
 44. İsmet İnönü için Milli Şef ifadesini ilk kullanan gazete Akşam‘dır.
 45. Almanya’nın Südetler bölgesini işgal etmesi Avrupa devletlerinin Münih Konferansı‘nı yapmasına neden olmuştur.
 46. Roosevelt, Churcill ve Stalin arasında savaş sonrası yapılacaklara yönelik kararların alındığı konferans Yalta Konferansı‘dır.
 47. 2. Dünya Savaşından sonra yapılacak olan barış antlaşmalarının şartlarının belirlendiği konferans Postdam Konferansı‘dır.
 48. 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru toplanan Yalta Konferansı‘nda Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
 49. İngiltere Yatıştırma Politikası doğrultusunda Avrupalı devletlerle Münih Konferansı‘nı toplamıştır ve bu konferansta Almanya’ya Südetler bölgesini vermiştir.
 50. 1943 yılında Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi‘nin başkanı olan ve Fransa’nın Alman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle‘dir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir