Etiket arşivi: Zıt Panel

Zıt Panel

Amaç, konunun tekrarını sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

  • Sınıf iki gruba ayrılır.Lider seçilir.Sınıfın yarısı soru sorar.Yarısı cevap verir.
  • Süreç başlamadan her iki gruba da sınıfta 10-15 dakika hazırlık süresi verilir.Öğretmen iki gruba da bu sürede yardımcı olur.

Zıt Panel

Tartışma Yöntemi

  • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
  • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
  • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
  • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
  • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
  • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
  • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
  • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.