Etiket arşivi: Yapılandırılmış Buluş

Öğretim Stratejileri – Buluş Yoluyla Öğretim

Bruner tarafından Bilişsel Kuram çerçevesinde oluşturulmuştur.

Öğretmenin verdiği örnekler ve yönelttiği sorular yardımıyla, öğrencilerin, bir konudaki temel kavram, ilke ve genellemeleri bulmaları ve keşfetmeleri.

Öğretmen, rehberdir.
Öğrenci, aktif ve merkezdedir.

Öğrencilere örnekler vererek sezgisel düşünme becerilerini geliştiririz.(Merak ve keşfetme gibi içsel güdüler harekete geçirilerek buluşu gerçekleştirmek)

Parça – Bütün – Parça yani tümevarımsal bir temeldedir.

 1. “Örnek – Kural” stratejisidir.Önce örnek verilir sonra tanım bulunur.
 2. Sürecin sonunda öğrenci kural ve genellemelere ulaşır.En önemli budur.
 3. Daha çok kavrama ve uygulama düzeyinde kazanımlar ön plandadır.Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinede çıkabilir.Lakin bilgi düzeyinde bir işe yaramaz.
 4. Tümevarım yoluyla öğretim yapılır.
 5. Sezgisel düşünme ön plandadır.Öğretmen öğrencilere olacakları ve bulacakları şeyleri söylemez.İpucu veya örneklerle hissettirir.
 6. Sınıf içi bir etkinliktir.Sunuş ile ortaktır.
 7. Öğrenci merkezde öğretmen rehberdir.
 8. Dersin daha çok gelişme bölümünde kullanılır.Sunuşta girişti.
 9. Öğretimde içsel pekiştireçler kullanılır.
 10. Problem çözme sürecidir.
 11. Sınıf sayısı az olmalıdır.
 12. Soyut bilgi, olguların öğretiminde kullanılmaz.
 13. Öğrencinin, ilgi, merak ve güdülenme düzeyi ön plandadır.
 14. Öğrenciler birer küçük bilim adamı olarak görülür.Buluşta da anlamlı öğrenme vardır.Ama bağlantıları öğrenciler kurar.

Buluş Yoluyla Öğretim Boyutları

Yapılandırılmamış BuluşYapılandırılmış Buluş
 • Plansız ve tesadüfidir.
 • Çok zaman alabilir.
 • Okul öncesine daha uygundur.
 • Planlı ve organizedir.
 • Daha az zaman alır.
 • İlk orta ve yüksek öğretime daha uygundur.

Her zaman buluş, sunuştan daha uzun sürer.

 1. Öğretmen konuya ilişkin örnek sunar.
 2. Öğrenciler örnekleri tanımlar, betimler.
 3. Öğretmen ek örnekler verir.
 4. Öğrenciler ek örnekleri tanımlar ve verilen örnekleri karşılaştırır.
 5. Öğretmen zıt örnek verir.
 6. Öğrenciler örnekleri karşılaştırır.
 7. Öğrenciler tanımı yapar.İlke ve genellemeye gider.
 8. Öğrenciler yeni örnekler verir.