Etiket arşivi: Topografik Kuram

Freud – Topografik Kuram

Bu kuramda Freud, anıların duygu, düşünce ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceler.

Bu kuramda da kişiliği,

 • Bilinç
 • Bilinç Öncesi
 • Bilinç Dışı(Bilinç Altı)

olarak üçe ayırmaktadır.

Bilincin BölümleriÖzellikleriDavranışlar Üzerinde Etkileri
BilinçBireyin tamamen farkında olduğu yaşantılar, anılar, duygu ve düşünceler.
Bilinç Öncesiİstenmeyen ya da aşırı duygusal bir durumdayken kaydedilen anılar buraya atılır.
Örneğin sevilmeyen bir arkadaşla yapılan bir buluşma unutulur.Bu anı bilinç öncesine gider.
Aşırı duygusal bir durumda iken kaydedilen anılarımız da buraya gider.
Örneğin öğrenci aşırı panik halinde girdiği sınavda ne yaptığını hatırlamaz.Bunlar da yine bilinç öncesine gitmiştir.
Bilinç öncesindeki anılar üzerinde biraz düşünülünce ya da aradan zaman geçince kendiliğinden yüzeye çıkarlar.
Aradan zaman geçince ya da üzerinde çok düşünülünce buradaki anılar bilinç yüzeyine kendiliğinden çıkar.
Bilinç DışıHiç hatırlanmayan, hatırlanması mümkün olmayan konular buraya gider.Travmatik yaşantılar(örneğin, Allah muhafaza kaza yapıp birinin ölümüne neden olmak gibi) buraya atılır ve birdaha da hatırlanmaz.Eğer hatırlanırsa süperegonun kişiyi çok sert cezalandıracağı anılar(örneğin, annesi kişiyi dışladığı için kişinin annesine karşı duyduğu kin ve nefret duyguları) buraya atılır ve birdaha hatırlanmaz.
Bu tür anıların sayısı fazladır ve burası kişiliğin en büyük bölümünü oluşturur.

Birdaha orjinal hali hatırlanmıyor.

Hatırlansa süperego çok sert cezalandırır.

Bu anılar günlük yaşamda iki şekilde yüzeye çıkar.
Rüya ve Dil Sürçmesi

Anne çocuğu sevmediği taktirde anne sevgisine duyulan büyük ihtiyacın yarattığı eksiklik bilinç dışına gider.Bu duyguların buraya gitmesi yok oldukları anlamına gelmez.Yön değiştirip yüzeye çıkar.Örneğin, sevgi eksikliği yüzeye genellikle ilgi çekme ihtiyacı olarak çıkar.Kişi çocukluğunda baskı altında büyüdü ise bunun yarattığı sıkıntı ve rahatsızlık bilinç dışına gider ve bu anı yön değiştirip yüzeye lider olma isteği olarak çıkar.
Bilinç dışı bireyin tüm yaşamını belirleyen yerdir.

Kişilik Gelişimi

Kişilik Nedir?
Kişiliğin Boyutları
MizaçKarakterÜslup
FREUD KİŞİLİK KURAMIERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMIBAĞLANMA KURAMLARITOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • Yapısal Kuram:
  İd, Ego, Süperego
 • Topografik Kuram:
  Bilinç, Bilinç Öncesi, Bilinç Dışı
 • Psikodinamik Kuram:
  Libido, Thanatos
 • Psikanalitik Kuram
 • Psikoseksüel Gelişim Kuramı:
  Oral, Anal, Fallik, Latent, Genital Evreler
 • Temel güvene karşı güvensizlik (0 – 2)
 • Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (2 – 4)
 • Girişimliğe karşı suçluluk (4 – 7)
 • Başarıya karşı aşağılık (7 – 12)
 • Kimliğe karşı suçluluk (12 – 18):
  Kimlik, Psikososyal Moratoryum, Rol karmaşası, Ters Kimlik, Dağınık Kimlik
 • Yakınlığa karşı uzaklık (18 – 30)
 • Üretkenliğe karşı durgunluk (30 – 60)
 • Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (60 – -)
Çocuk Bağlanması

 • Güvenli bağlanma
 • Güvensiz çelişkili bağlanma
 • Güvensiz kaçınan bağlanma

Yetişkin Bağlanması

 • Güvenli bağlanma
 • Saplantılı bağlanma
 • Korkulu bağlanma
 • Kayıtsız bağlanma
 •  Erkeksi(Maskülen) cinsiyet rolü
 • Kadınsı(Feminen) cinsiyet rolü
 • Anrojen cinsiyet rolü
 • Belirsiz cinsiyet rolü
MARCİANIN KİMLİK STATÜLERİ
 • Başarılı kimlik statüsü
 • Moratoryum kimlik statüsü
 • İpotekli kimlik statüsü
 • Dağınık kimlik statüsü

Kişilik

Bireyleri birbirinden ayıran, bir defa oluştuktan sonra kolay kolay değişmeyen, zamanla oluşan ve çoook uzun zaman alan ve Türkiye’de insanlarda pekte bulunmayan örüntüye Kişilik deniyor.

Freud’a göre kişilik 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır.Oysa ki günümüzde 27 – 28 yaşında oturur.Düşünsenizse insan oğlu, lüzumsuz her b*ku erkenden elde etmek için rezillik yaşatırken, 27 – 28 yaşına kadar kişiliğini oturtmamak üzere evrilmiş sanki…Ne rezil bir ırtır bu insanoğlu…

 • Zamanla oluşur.
 • Kararlıdır
  Oturduktan sonra kolay kolay değişmez.
 • Çevreyle ilişki kurmamıza yarar.
 • Benzer duruma benzer tepki vermemize yol açıyor.

Kişilik, bireyleri birbirinden ayırır.

KİŞİLİĞİN BOYUTLARI
Mizaç/HuyKarakterÜslup Ya Da Tarz
Huy, kişiliğin duygusal boyutudur.
Bazı duyguların(içe dönük olmak, dışa dönük olmak ya da olmamak gibi) genetik yatkınlık oldukları bugün bilinmektedir.
Doğuştan yatkınlık olarak gelir.
Kişiliğin sosyal yanıdır.
Toplum kurallandırır.
Kişiliğin değişime en açık boyutudur.Çünkü toplumda değişmektedir.
Kişinin problemlerle başa çıkmasıdır.
Sorun karşısında kimi kişiler duygu odaklı(ben bunu hak etmedim), kimi kişiler problem odaklı(bunu çözerim, bu sorunu çözeceğim) şeklinde tepkiler verir.Burada çok ilginç kişilikler ile karşılaşmak mümkündür.
Huy, mizacın günlük kullanımdaki karşılığı gibidir.
Mizaç ise kişiliğin duygulardan oluşan kısmıdır.Genetik yatkınlıktır.
İçe dönük olmak mizaç, utangaç olmak huydur.Dışa dönük olmak mizaç, girişken olmak huydur.Tepkisel olmak mizaç, sinirli olmak huydur.Tepkisel olmamak mizaç, sakin olmak huydur.

Kişilik gelişimi konusunda en kapsamlı, en baba kuramcı Freud’dur.