Etiket arşivi: Test Tekrar Test

Geçerlik Türleri – Yapı Geçerliliği

Bir ölçme aracının ölçmek istediği kuramsal temeli, teorik yapıları tam olarak yansıtabilmesidir.

Evet biliyorum…Yukarıdaki açıklamadan bi b*k anlamadınız.O halde şöyle demekte fayda var.

Soruda ne demek istediğini anlamadıysanız, Yapı Geçerliliğini yapıştırınız.

Yapı geçerliliği bir teste puzzle gibi bakar.Yani bir puzzledaki mantık gibi sorular birbiriyle uyumlu olacak.Yani parçalar birbirini tamamlayacak.Anlamlı bir bütün olacak ve her bir parça o bütünü yansıtacak.

Yapı geçerliliğinde,

 • İç Tutarlılık önemlidir.
 • Amaca uygun olacak.
Yapı Geçerliliği

Yapı Geçerliliğinde sorular birbirleriyle uyumlu olacak ve bu sorular amacı yansıtacak.

 1. Sorular birbirleriyle uyumlu olacak.Yani bu sorular birbirini tamamlayacak ve anlamlı bir bütünü yansıtacak.
 2. Bu sorular amacı yansıtacak.
 • Daha çok psikolojik testlerde kullanılır.
 • Likert tipi(Derecelendirme Ölçeği) ölçeklerde aranır.
 • Bilişsel ve duyuşsal süreçlerin araştırıldığı durumlarda aranır.

Yapı geçerliliği bilen bilmeyen ayrımıyla ilgilenir.

Bir ölçme aracına sistematik hatanın girmesi en çok yapı geçerliliğini etkiler.

Yapı Geçerliliğini Belirleme Yöntemleri

 • Faktör Analizi
  Testi oluşturan alt boyutların yani özelliklerin uyumu aranır.
 • Uzman görüşü.
 • Bir ölçütle karşılaştırma.
 • Cevaplayıcılarla görüşme.
 • Farklı gruplar yöntemi.
 • Test Tekrar Test

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Test Tekrar Test

Bir test aynı öğrenci grubuna iki defa uygulanır.

Öğrenciler
I. UygulamaII. Uygulama
1 – 3 hafta ise Tutarlılık Katsayısına bakarız.
3 – 6 hafta arası ise Kararlılık Katsayısına bakarız.
Elde edilen puanlar karşılaştırıyorsun ve aradaki kolerasyona bakıyorsun.Pozitif ve yüksek çıkmışsa bu ölçme aracı iki uygulamada da benzer sonuçlar verdiği için Güvenirliği yüksektir.

Test Tekrar Test yönteminde kolerasyonu düşüren etkenler.

 1. Unutmanın etkisi.
 2. Hatırlamanın etkisi.
 3. Sürenin uygun ayarlanamaması.
 4. Koşulların standart olmaması.
 5. Ölçülen özelliğin çabuk değişmesi.
 6. Yoruma açık ifadelerin kullanılması.

Test Tekrar Test başarı testlerinin güvenirliğini belirlemede kullanılmaz ve önerilmez.

Çünkü başarı testlerinde bizler bilgi ölçeriz.Bilgi unutulur, hatırlanır, çabuk değişir.

Test Tekrar Test, Tutarlılık ve Kararlılık katsayılarını veriyor.Haliyle Güvenirliği doğrudan veriyor.