Etiket arşivi: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçları

 1. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
  • Doğru yanlış testlerine alternatiftir.
  • Sorular birbiriyle bağlantılıdır ve bir konu derinlemesine ayrıntılandırılır.Yani sorular genelden özele hazırlanır.Ya da temelden ayrıntıya hazırlanır.Ya da basitten karmaşığa hazırlanır.
  • Şans başarısı oldukça düşüktür.
  • Öğrenme eksikliği belirlenebilir.(Formatif)

  Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

 2. Yapılandırılmış Grid(Izgara)
  • Çoktan seçmeli testlere ve eş seçtirme testlerine alternatiftir.
  • Şans başarısı yok denecek kadar azdır.
   Çünkü;
   seçenek sayısı fazla,
   bir sorunun birden fazla cevabı,
   bir cevap birden fazla soruya yanıt olabilir.
  • Öğrenme eksikliğini belirleyebiliriz.
  • Daha çok fen ve teknoloji ve ingilizce derslerinde kullanılır.
 3. Kelime İlişkilendirme Testi
  • Temel kavram verirsin ve 3’er saniye içinde bu temel kavramın öğrenci zihninde yaptığı çağrışımlara bakarsın.
  • Anlamlı öğrenmeyi sağlar.
 4. Poster
  • Verilen hedef davranış ya da kazanım ile ilgili renkli ve resimli etkinlik yapacaklar, poster hazırlayacaklar ve sunacaklar.
  • Amaç, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmekse(yaratıcılık) ve sunum yaptıracak sözlü iletişim becerileri geliştirmek.
 5. Proje
  • Her proje bir performans görevidir.
  • Her performans ödevi bir proje değildir.
 6. Jurnaller
  • Bir öğrenci bir soruyu çözerken, neler düşündüğünü, neden o yolu izlediğini, neden o yoldan gittiğini ayrıntılı olarak anlatmasını istersiniz.
  • Neler düşündüğü,
  • Neden o yolu izlediğini,
  • Neden o yoldan gittiğini
 7. Anektodlar
  • Öğretmenlerin tuttukları günlüklerdir.
  • En önemli durumu, Anektod yazarı tarafsız ve objektif davranmak zorundadır.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Birbirleriyle bağlantılı şekilde hazırlanmış bağlantılı doğru yanlış sorularından oluşan ölçme aracıdır.

 • Değerlendirme araçlarından biridir.
 • Öğrencilerin hangi önermelerde yanlışlıklar yaptığını belirlemede kullanılır.
 • Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarır.
 • Pek çok D- Y sorusunun ardışık olarak yerleştirilmesi esasına dayanır.Cevaplamaya tüm öğrenciler aynı sorudan başlar.Fakat verdikleri cevaba göre farklı D – Y soruları ile karşılaşırlar.Tüm sorular içinde tek bir cevap verirler.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Kavram Öğretim Teknikleri

 1. Balık Kılçığı(Neden-Sonuç Diyagramı)
 2. Kavram Haritaları(NOVAK)
 3. Zihin Haritası(Beynin İsveç Çakısı)
 4. Kavram Ağları(Semantik Ağ)
 5. Yapılandırılmış Grid
 6. Vee Diyagramı(Gowin)
 7. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
 8. Kavramsal Değişim Metinleri
 9. Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)
 10. Kelime İlişkilendirme(Kavramsal Çağrışım)
 11. Kavram Çarkı Diyagramı
 12. Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)
 13. Anlam Çözümleme Tablosu(Kavram Karşılaştırma Tablosu)
 14. Çalışma Yaprakları(Çoklu Zeka Uygulaması)
 15. Tekzip(Çürütme Metinleri)