Etiket arşivi: Somut İşlemler

Piaget – Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi konusunda en kapsamlı ve  ilk araştırma Piaget’in ahlak gelişimi kuramıdır.

Bir sonraki yazımızda inceleyeceğimiz Kohlberg, Piaget’in ahlak gelişimi kuramını geliştirmiştir.

Ahlak, Piaget ve Kohlberg için bilişsel gelişimin bir parçasıdır.Ahlakı değil yargıyı açıklarlar.

Ahlak Öncesi
 • Okul öncesi çocuklarda kural olmadığı için bu dönemde ahlak söz konusu değildir.
 • Dürtüsünü kontrol edemiyor.
Ahlaki Gerçekçilik
(Dışa Bağımlı, Heteronom Ahlak)
Somut İşlemler Dönemine Denk Gelmektedir.
5 – 10
 • Piaget, bu evrede ahlaki davranışı değerlendirirken “somut sonuca bakılmaktadır” demektedir.
 • Ahlaki davranış değerlendirilirken sonuca bakılır.Davranış sonucunda zarar büyükse davranış ahlaksız, küçükse davranış ahlaklıdır.
 • Cezadan kaçmak için ahlak kurallarına uyar.
 • Otoriteye bağımlı oluyor.Otoritenin istediği olur.
 • Temel mantık suç varsa cezada olacaktır.
Özerk Evre
(Otonom Ahlak)
Soyut İşlemler Dönemine Denk Gelmektedir.
10 – üstü
 • Buradan hareketle Piaget bu evrede ahlaki davranış değerlendirilirken niyete bakıldığını ifade etmektedir.
 • Ahlaki davranış değerlendirilirken niyete bakılır.Bir kere niyet dikkate alınınca tüm kurallar değişiyor.Artık iyi bir amaç için çalabilirsiniz.Robin Hood…
 • Herkesin yararınadır.
 • Adil dünya görüşü vardır.
 • Çocuk ahlak kurallarını cezadan açmak için değil, herkesin yararına olduğu için uyar.

Soru Kökünde
Piaget varsa bakılacak ilk şey kişi davranışının sonucuna mı odaklan mış? niyetine mi odaklan mış?

İşlem Öncesi ve Somut İşlem Şemalarının Karşılaştırılması

Merhaba…Bu yazımızda Piaget’in İşlem Öncesi ve Somut İşlem Şemalarını karşılaştıracağız.Ama bu yazımızın bir güzel yanıda daha bu evreler hakkında sorularda çıkabilecek bir ipucu vereceğiz.Şu ana kadar yazdığım herhangi bir dersin herhangi bir konusu olsun ben böyle bir ipucu vermedim.Hem işe yarıyor, hemide kolay 🙂

Öncelikle evrelerimizi karşılaştıralım.

İŞLEM ÖNCESİ VE SOMUT İŞLEM ŞEMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İşlem Öncesi 2 – 7Somut İşlemler 7 – 12
Korunum yoktur.Korunum yani fizik vardır.
Matematik yoktur.Matematik vardır.
Kavramsal düşünce yoktur.Kavramsal düşünce vardır.
Odaklanma vardır.Odaktan uzaklaşma vardır.
İşlemleri tersine çeviremez.İşlemleri tersine çevirir.
Nesnelerin görüntüsüne odaklanır.Çıkarsanmış gerçek vardır.
Animizim ve yapaycılık nedeni ile düşünce mantık dışıdır.Mantıklı neden sonuç ilişkileri ile düşünme vardır.
Özelden özele akıl yürütür.Tümevarımla akıl yürütür.
Benmerkezci düşünme vardır.Perspektif alma vardır.
Tek yönlü sınıflama vardır.Çoklu(üst düzey) sınıflama vardır.

İşlem öncesi ve Somut işlem soruları için dikkat!!!

Aşağıdakilerden
hangisinden dolayı böyle düşünüyoruz?hangisi gelişmediği için böyle düşünüyoruz?
Böyle soruluyorsa işlem öncesini düşüneceğiz.Böyle soruluyorsa eğer Somut işlemleri düşüneceğiz.
Eğer cevaplar arasında Odaklanma varsa diğerlerine bakmadan Odaklanmayı yapıştırıyorsunuz.Eğer cevaplar arasında Odaktan Uzaklaşma varsa eğer diğerlerine bakmadan Odaktan Uzaklaşmayı yapıştırıyorsunuz.
Çünkü Odaklanma İşlem öncesinin en baba şemasıdır.Çünkü Odaktan Uzaklaşma Somut İşlemlerin en baba şemasıdır.