Etiket arşivi: Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

1. Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerin çeşitli sağlık problemleri yaşamaması amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları, bu amaçla yapılan tarama ve kontroller, karşılaşılan çeşitli sağlık problemlerini tedavi etmeye yönelik uygulamaları içerir.

 • Kontroller, taramalar, aşılar yapma
 • Bilgilendirme yapma
 • Tedavi yapma

Dikkat!!!
Sağlık hizmetleri okullarda daha çok önleyici kapsamda verilir.

2. Sosyal Yardım Hizmetleri
Öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik burs – kredi hizmetleri ile barınma, beslenme, ulaşım, yarı zamanlı çalışma gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yapılan yardımları içerir.

 • Burs
 • Kredi
 • Barınma
 • Beslenme
 • Ulaşım
 • Ek iş, ek görev
3. Rehberlik Hizmetleri
Bireyi tanıma, psikolojik danışma, oryantasyon, bilgi toplama ve yayma, yöneltme – yerleştirme, izleme, sevk, araştırma – değerlendirme, müşavirlik, çevre ve veli ile ilişkiler, program hazırlama ve geliştirme hizmetlerini içeren ve bireyin kendisini gerçekleştirmesi amacıyla yürütülen yardım hizmetidir.

Doğrudan HizmetlerDolaylı Hizmetler
 • Bireyi Tanıma
 • Psikolojik Danışma
 • Oryantasyon
 • Bilgi Toplama ve Yayma
 • Yöneltme – Yerleştirme
 • İzleme
 • Sevk(Refere)
 • Araştırma – Değerlendirme
 • Müşavirlik(Konsültasyon)
 • Çevre ve veli ile ilişki
 • Program Hazırlama ve Geliştirme

Dikkat!!!
Rehberlik Hizmetleri, Yönetim ve Öğretim için yapılan bir hizmet değildir.

4. Sosyal – Kültürel Hizmetler
 Öğrencilerin boş zamanlarını etkili değerlendirebilmesi, rahatlaması, kendisini geliştirebilmesi amacıyla yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri içerir.

 • Eğitsel Kulüpler
 • Sanatsal
 • Sosyal
 • Sportif

Boş zamanları değerlendirmeye yöneliktir.

5. Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri
Özel Eğitim : Akranlarına göre öğrenme güçlüğü çeken, herhangi bir engele sahip bireylere yönelik çalışmalar ile üstün zekalı veya üstün yetenekli bireylere yönelik uygulamaları içerir.

Burada üstün zekalı veya üstün yetenekliden kasıt “Ayrıcalık” söz konusudur.

Yani Özel Eğitim ya yetersiz öğrenciye ya da ayrıcalıklı öğrenciye verilir.

Özel Yetiştirme : Özel bir becerisi olan bireylerin bu niteliklerini geliştirmeye yönelik uygulamalar, sınavlara hazırlık amacıyla düzenlenen kurslar, etütler ile başarısızlığı gidermeye yönelik yetiştirme hizmetlerini içerir.

6. Kayıt – Kabul Hizmetleri
 Öğrencilerin okula kabulü, kayıt işlemlerinin yapılması, devam ve başarı durumlarının takip edilmesi ile ilgili uygulamaları içerir.

Eğitim ve Rehberlik

Eğitim anlayışı ikiye ayrılmaktadır.

 • Geleneksel Eğitim Anlayışı
 • Çağdaş Eğitim Anlayışı
Geleneksel Eğitim AnlayışıÇağdaş Eğitim Anlayışı
 • Öğretmen ve program merkezlidir.
 • Öğretmeni aktif, öğrenciyi pasif kılan bir anlayıştır.
 • Öğretimi ön plana çıkarmaktadır.
 • Öğrenciyi yalnızca bilişsel yönden geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bireysel farklılıkları dikkate almamaktadır.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğretmenin ve öğrencinin aktif kılındığı bir anlayıştır.
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerine de yer vermektedir.
 • Öğrenciyi bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bireysel farklılıkları dikkate almaktadır.
Öğretim ve Yönetim üzerine inşa edilmiştir.Öğretim, Yönetim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri üzerine inşa edilmiştir.

Çağdaş Eğitim Anlayışının Eğitim İşlevleri ikiye ayrılmaktadır.

 • Bireyselleştirme(Kendine Yeter İnsan)
 • Toplumsallaştırma(Toplum İçin İnsan)
Bireyselleştirme(Kendine Yeter İnsan)Toplumsallaştırma(Toplum İçin İnsan)
Başkalarına bağımlı olmayan, özerk, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, yaşamının sorumluluğunu üstlenmiş bireyler yetiştirmek.İçinde yaşadığı topluma uyum sağlamış, toplumu ileriye götürmeye çalışan, topluma yararlı eylemlerde bulunan bireyler yetiştirmek.
Bireyi kendisi için yetiştirmektir.Bireyi toplum için yetiştirmektir.
Çağdaş Eğitim Ögeleri
ÖğretimÖğrenci Kişilik HizmetleriYönetim
Öğrencilere belirli bir alanda bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlayan, planlı ve programlı faaliyetlerin bütünüdür.Öğrencilerin gelişimini her yönü ile destekleyen, öğrenci çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı, öğretim etkinlikleri dışında yer alan hizmetler grubudur.Öğretim hizmetlerinin ve öğrenci kişilik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumlu yönetimsel hizmetlerin bütünüdür.
Gelenek Eğitim Anlayışında da vardır.Hizmetler Grubudur.

Geleneksel Eğitim Anlayışında yoktur.Bu yüzden Çağdaş Eğitim Anlayışını, Geleneksel Eğitim Anlayışından ayıran en belirgin fark Öğrenci Kişilik Hizmetleridir.

Gelenek Eğitim Anlayışında da vardır.