Etiket arşivi: Mikro Öğretim

Mikro Öğretim

Gerçek sınıf değildir… “mış” gibi yapıyoruz…

 • Öğret, yeniden öğret döngüsüdür.
 • Aday öğretmenler yetiştirmede kullanılır.
 • Uygulama düzeyinde kazanımlar gerçekleştirilir.
 • Amaç, yansıtıcı öğretmen yetiştirmektir.(Düşünen + Yapan + Yaptığından Ders Çıkaran)

Öğrenci sayısı az olan kısa bir ders süresi içinde(10-15 dk) birbirlerine ders anlatarak uygulamalı şekilde öğretmenlik deneyimi kazanır.

En büyük sınırlılık gerçek bir sınıf atmosferi oluşmamasıdır.

Mikro dersler videoya kaydedilir.

Adımları
Öğret BölümüYeniden Öğret Bölümü
 1. Mikro dersin planlanması
 2. Mikro dersin öğretilmesi
 3. Mikro dersin hakkında dönüt alınır.
 1. Dönütler ışığında mikro dersin yeniden planlanması.(Anoloji Tekniği)
 2. Mikro dersin yeniden öğretilmesi
 3. Mikro ders hakkında yeniden dönüt alınması

Öğretim Teknikleri

 1. Gezi
 2. Gözlem
 3. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 4. Gösteri
 5. Rol Oynama
 6. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 7. Konuşma Halkası
 8. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 9. Beyin Fırtınası(Osborn)
 10. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 11. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 12. Mikro Öğretim
 13. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 14. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 15. Sergi
 16. Görüşme(Mülakat)
 17. Ev Ödevi
 18. Tarihsel Empati
 19. Müze Eğitimi
 20. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 21. Soru-Cevap Tekniği