Etiket arşivi: Kavramsal Gruplandırma

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörler

Algısal Ayırt Edilebilirlik

Şekil – Zemin olayları bunun konusudur.

Öğrenilecek malzemeler(harf, kelime, cümle, paragraf) diğer malzemeler(yani bilgiler) içinden kolaylıkla seçilip algılanmasıdır.

Altının çizilmesi, kalın yazılması gibi…

Anlamsal Çağrışım

Öğrenilecek malzemenin kolaylıkla çağrışım yapacak şekilde öğrenilmesidir.

Bol ipucu kullanmaktır.

Leb demeden leblebiyi anlamaktır.

Telafuz Edilebilirlik

Öğrenilecek malzemenin kolay anlaşılabilmesi, kolay söylenebilmesiyle ilgilidir.

Kominikasyon yerine iletişim kelimesini kullanmak gibi.

Kavramsal Gruplandırma

Öğrenilecek malzemeyi birbiriyle ilişkilendirerek öğrenmektir.

TURUNÇGİLLER Portakal
Limon
Greyfurt

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenenle İlgili Faktörler Öğretim Yöntemiyle İlgili Faktörler Öğrenen Malzemesiyle İlgili Faktörler
Türe Özgü Hazır Oluş Konunun Yapısı Algısal Ayırt Edilebilirlik
Olgunlaşma Öğrenmeye Ayrılan Zaman Anlamsal Çağrışım
Genel Uyarılmışlık Hali Etkin Katılım Kavramsal Gruplandırma
Kaygı Sonuçlar Hakkında Bilgi Telaffuz Edilebilirlik
Güdülenme
Dikkat
Öğrenmenin Transferi