Etiket arşivi: kavram haritaları

Kavram Haritaları(NOVAK)

Hem bir teknik, hem bir ders materyali, hem bir ölçme aracıdır…

 • Analitik ve semantik düşünmeyi sağlar.
 • Sistematik sınıflama yapmayı sağlar.
 • Öğretimin her kademesinde kullanılır.
 • Ön bilgilerle yeni kavramların bütünleştirilmesini sağlar.(Anlamlı Öğrenme)
 • Dersin her aşamasında farklı amaçlarla kullanılır.Dersin girişinde ön organize edici olarak, dersin gelişim kısmında öğretim materyali olarak, dersin sonuç kısmında ise hem özet hemde değerlendirme yapmak için kullanılabilir.
 • Kavramların öğretimini, anlaşılmasını ve görsel hafıza yoluyla belleğe daha kolay ve uzun süreli kaydedilmesini sağlar.
 • Kavramlar arası bağ kurmayı sağlar.
 • Öğrencinin, öğretimin amacını anlayıp anlamadığını kontrol etmeye olanak verir.
 • Kavram yanılgılarının belirlenmesine ve giderilmesine yardım eder.
 • Daha çok dersin giriş bölümünde kullanılsa bile dersin her aşamasında kullanılabilir.
 • Olgu ve örnekleri somutlaştırmada kullanılmaz.Görsellik sağlayarak açıklık ilkesini devreye sokar.

Kavram Haritası Türleri

 1. Örümcek Harita
 2. Akış Çizgisi
 3. Zincir Kavrama Haritası(Olaylar Zinciri)
 4. Sınıflama Haritası

Öğretim Stratejileri – Sunuş Yoluyla Öğretim

Derste izlenen genel yol olan öğretim stratejilerinden sunuş yoluyla öğretim stratejisine göz atacağız.

Sunuş Yoluyla Öğretim – Alış Yoluyla – Anlamlı Öğrenme

Ausubel tarafından Bilişsel Kuram çerçevesinde geliştirilmiştir.

Bir öğretmen, bir konudaki temel kavram, ilke ve genellemeleri ardışıklık ilkesine göre öğrencilere açıklamasıdır, aktarmasıdır.Yani sunmasıdır.

Öğretmen, aktif ve merkezdedir.
Öğrenci, yarı aktiftir.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen temel kavram ve ilkeleri açıkladıktan sonra öğretmen örnek verir, soru – cevap yapar, kavram haritaları oluşturur ve öğrencileriyle yoğun bir etkileşim yaşar.

Sunuç Yoluyla Öğretim, Düz Anlatım demek değildir.Çünkü anlatım yönteminde bilgiyi öğretmen açıklar, öğrenci pasif bir şekilde dinler.

Bütün – Parça – Bütün yani tümdengelimsel mantıkta bilgi öğrenciye sunulur.

Anlamlı öğrenme nedir?

Yeni bilgiyle ön bilgi arasında bağlantı kurarak öğrenmenin kalıcılığını arttırmak.

Yaparak – Yaşayarak öğrenme olmadığı için üst düzey bilişsel kazanımlar için kullanışsızdır.

 1. “Kural – Örnek” stratejisidir.Önce tanım yapılır.Sonra örnek verilir.
 2. “Anlamlı Öğrenme” temel alınır.
 3. Tümdengelim yoluyla öğretim yapılır.Genelden özele.
 4. Ön organize ediciler yoluyla içerik öğrenciye aktarılır.
 5. Kavram haritaları içeriğin aktarımında önemlidir.En çok bu kullanılır.
 6. Öğretmen merkezlidir.Öğrenci aktif alıcı konumundadır.
 7. Dersin daha çok giriş bölümünde kullanılır.
 8. Bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyinde hedeflerin kazanımıda etkilidir.
 9. “Soyut, Sosyal ve Sözel” içeriğe ait bilgilerin aktarımında kullanılır.
 10. Kalabalık sınıflarda, az zamanda çok şeyin anlatımında kullanılır.Bu nedenle ekonomiktir.
 11. Bireysel farklılıklar önemli değildir.Öznellik yok, nesnellik hakim.
 12. Sınıf içi etkinliktir.
 13. İletişim sözeldir ve öğretmen öğrenci arasındadır.(Ulan zaten sınıftayız, öğrenciyle muhtar arasında olacak değil ya)
 14. Dışsal pekiştireçler kullanılır.İç motivasyon yok denecek kadar azdır.
 15. Materyal, araç – gereç, model, numune, grafik, tablo… kullanılarak kalıcı öğrenmeler sağlanır.Hem anlat hemde materyal kullan.Açıklık ilkesi…
 16. Öğretmen, soru – cevap, mizah, örnek olay ve ses tonu kullanımıyla sözel destek kullanarak sunumu sıkıcı olmaktan kurtarmalıdır.

Örgütleyiciler(Organize Ediciler)

Ön Örgütleyiciler Karşılaştırmalı Örgütleyiciler
Dersin girişinde ön bilgileri ortaya çıkarmak ve yeni konunun tanıtımını yapmak için kullanılır. Dersin gelişme veya sonuç boyutunda önceden bilinenlerle yeni öğrenilenleri kıyaslamak için kullanılır.

Sunuş Yoluyla Ders İşleme Adımları

 1. Öğretmen ilke(kural) genellemelerini açıklar.Yani temel kavramları açıklar.
 2. Öğretmen kavramları tanımlar.Yani alt kavramları açıklar.
 3. Öğretmen konuyla ilgili örnek verir.
 4. Öğretmen konuyla ilgili olmayan zıt örnek verir.
 5. Öğrenciler kendi örneklerini verir.
 6. Öğretmen konuyu özetler.
 7. Öğretmen dersi değerlendirir.Nesnel ve sonuca yönelik değerlendirme.