Etiket arşivi: İşlem

Tam Öğrenme Modeli

Tam Öğrenme Modeli, “Olumlu öğrenme koşulları sağlandığında, öğrencilerin başarılı olmaları kaçınılmazdır” der…

Çünkü “öğrenemeyen öğrenci yoktur.Öğretemeyen öğretmen vardır” anlayışındadır.

En çok zaman alan model budur.

Bloom tarafından icat edilmiştir.

izmir escort Tam Öğrenme Modelinde İzlenecek Adımlar

 1. Hedef davranışlar doğrultusunda ayrıntılı bir plan hazırlanır.(Ders öncesi)
 2. (Ders başlıyor)Giriş davranışları testi kullanılarak öğrencilerin ön bilgi, tutumları ortaya çıkarılıyor.(Dersin başında derse başlıyor.Sürekli test yapıyorsa tam öğrenmedir.)
  Testler not vermek amacıyla yapılmıyor.Eksikleri belirleyip tamamlamak için yapılıyor.
 3. Test sonucunda belirlenen eksik bilgiler tamamlanır olumsuz tutumlar iyileştirilir.
 4. Aktif katılım sağlayarak ünite işlenir.
 5. İşlenen bölümle ilgili izleme testi uygulanır.(Biçimlendirici Test)
 6. Test sonucuna göre öğrenemeyenlere tamamlayıcı, öğrenenlere zevginleştirici ek etkinlik uygulanır.
 7. Tamamlama etkinliğine yönelik paralel izleme testi yapılır.
 8. Sınıfın tamamı ünitenin en az %70ini öğrendiğinde ünite bitirilir.
Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri
Öğrenci Giriş Davranışları
Öğrenci Niteliği
(Öğrencinin sahip olduğu nitelikleridir ve başarıya %75 etki eder.)
Öğretmenin Yapacağı İşle İlgili
Öğretim Hizmetleri Niteliği(Süreç)
(Verilen öğretim hizmetinin niteliğidir ve başarıya %25 etki eder.)

Öğrenme Ürünleri
Öğrenci Ürünleri(Çıktı)
(Sürecin sonunda ortaya çıkan ürünlerdir.)

Bilişsel Giriş Özellikleri

(Öğrencinin sahip olduğu zihinsel yeterliliklerdir ve başarıyı %50 etkiler.)

 • Ön bilgi
 • Okuma hızı
 • Anlama kapasitesi
 • Beceri
Duyuşsal Giriş Özellikleri

(Öğrencinin sahio olduğu duygusal özelliklerdir ve başarıya %25 etki eder.)

 • İlgi
 • Tutum
 • Akademik Benlik(Özgüven)
  (En Önemlileri BUDUR!!!)
 • Pekiştirme
 • İpucu
 • Dönüt – Düzeltme
 • Etkin Katılım(En önemli bu)
Bilişsel Ürünler

Sürecin sonunda iyi hale gelmiş;

 • Ön bilgi
 • Okuma hızı
 • Anlama kapasitesi
 • Beceri

Sürecin sonunda bütün sınıfın ön bilgisi, okuma hızı, anlama kapasitesi ve becerisi iyi hale geliyor.

Duyuşsal Ürünler

Sürecin sonunda pozitif hale gelmiş;

 • İlgi
 • Tutum
 • Akademik Benlik

İlgi yükseliyor, tutum pozitif oluyor ve akademik benlik tavan yapıyor.

Tam Öğrenme Modelinin Tamamlayıcı Eğitim Etkinlikleri(Ek Öğrenmeler)

 1. Farklı yöntem ve tekrar.
 2. Küçük grupla tekrar.
 3. Birebir tekrar.
 4. Kaynak ve yardımcı kitapla tekrar.
 5. Eğitsel oyunla tekrar.
 6. Programlı öğretimle tekrar.
 7. Okulda veya evde etütle tekrar.

Akran öğrenimi ek öğrenme olamaz…Çünkü, öğretme sorumluluğu çocuklarda değil öğretmendedir…

Bu model, bireyesl farklılıkları göz ardı ettiğinden çağdaş değildir.