Etiket arşivi: İşlem – Zaman Çizelgesi

Proje Temelli Öğrenme Modeli(J. Dewey – Bruner – Kilpatrick)

Soruda mutlaka ürün ya da eserden söz edilir.Öğrenciler sürecin sonunda ortaya bir ürün veya eser çıkartır.

 • Belli bir proje üzerinde derinlemesine araştırmalar, incelemeler yaparak bir şeyler üretilmesini sağlayan yaklaşımdır.
 • Araştırma, inceleme, keşfetme gibi becerileri geliştirir.
 • Ürün ve proje gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar olacaktır.
 • Hem bireysel hem de ekip çalışmasıyla gerçekleştirilebilir.
 • Süreç + Ürün birlikte değerlendirilir.Ayrıca akran ve öz değerlendirme kullanılır.Bunların tamamına Tümel Öğrenme denir.
 • Süreç temellidir.
 • Rapor ve sunu vardır.
 • Disiplinlerarası bir yaklaşımdır.Diğer derslerle ilişkilendirilecek.
 • Çalışma takvimi vardır.(İşlem Zaman Çizelgesi)

Proje Tabanlı Öğrenmenin Basamakları

 1. Hedeflerin belirlenmesi.
 2. Düzeye uygun proje konularının belirlenmesi.
  —————- Yukarıdaki iki maddeyi öğretmen ve öğrenciler yapıyor.
 3. Çalışma takvimi hazırlanır.(Öğrenci hazırlar)
 4. Gerekli araştırma ve incelemeler yapılır.
 5. Proje yapılır ve ürün ortaya çıkar.
 6. Proje ürün raporu yazılır.
 7. Proje ürün raporu teknolojik araçlarla sunulur.
 8. Değerlendirme(Tümel Değerlendirme)(Akran ve öz değerlendirme formları sürecin başında dağıtılır.Çocuk nereden not alacağını bilsin.)

Proje araştırma inceleme stratejisine uygun olduğu için uygulama ve üzerinde ki kazanımlarda etkilidir.Bilgi ve kavrama düzeyinde etkisizdir.Bu yüzden bir dersin her konusunda proje kullanamaz.

Bir problemi çözmek amacıyla ürün oluşturuluyorsa bu proje tabanlıdır.

Bir probleme çözüm bulunuyorsa bu problem dayalı öğrenmedir.

Program Geliştirme Sürecinde Hazırlık Aşamaları

Merhaba dostlar…Öncelikle cümle alemin kurban bayramı mübarek olması dileğiyle…Bu dersimizde program geliştirme sürecinde hazırlık aşamaları nelermiş onlardan bahsedeceğiz.
Okumaya devam et