Etiket arşivi: İlke

Sosyal Öğrenme Kuramının İlkeleri

KAVRAMTANIM
Karşılıklı Belirleyicilik
(Karşılıklı Etkilenme)
Model alan, modelden etkilenebildiği gibi modelde model alandan etkilenebilir.

Öğrenciler ilkokul öğretmenlerini örnek alır.Öğretmende ilkokul çocuklarından etkileniyor ve çocuklaşıyor.

Sembolleştirme KapasitesiModel alma sırasında bireyin düşünebilme kapasitesidir.Nerede ne yapacağını, nasıl davranacağını düşünmesidir.

Bireyin sembolleştirme yeteneğidir.

Öngörü KapasitesiModel alma sürecinde model alan kişinin davranışlarının sonucunu kestirebilmesidir.

Bir davranışı model aldığımda ilerde başıma ne gelir?
Arkadaşım küpe takıyor.Bende taksam diye düşünsem.Babam beni vurur.O halde bu iş bana göre değil.

Dikkat ederseniz geleceği düşündüm.Öngörüde bulundum.

Dolaylı Öğrenme KapasitesiEğer ben başkalarının davranışlarını öğrenme konusunda yetersizsem bu benim model alma sürecimi etkiliyor.

Bu durum Dolaylı Öğrenme Kapasitesi olarak ifade edilir.

Öğretmenin çok güzel yazı yazıyor.Ben yazamam diyerek model almamak buna örnek verilebilir.

Öz Düzenleme KapasitesiModel aldığımız davranışı kendimize uyarlamaktır.Model alma basit bir taklit değildir.Öz düzenleme vardır.
Öz Yargılama KapasitesiBireyin model aldığı davranışın sonuçlarını yorumlayabilmesidir.Değerlendirebilmesidir.

Arkadaşlar küpe takıyorlar.Bende taktım ve  1 ay öyle gezdim.Sonra dedim ki eee ne bok yemeye küpe takıyon?Neye yaradı? diyerek küpeyi çıkarıp attık.

Beyin Temelli Öğrenme(Caine & Caine)(Hebb)

Bir çift karı – kocanın icat ettiği bir öğrenme stratejisidir.

 • Temel amaç, öğrenme süreçlerinin en iyi nasıl kullanılacağı ve bunun koşullarının neler olduğuna yönelik olarak beynin temel yapı ve kurallarını açıklamaktır.
 • Öğrenmenin temelinde sinir sistemi ve beyin vardır.

Beyin temelli öğrenme nöroloji ve bilişsel öğrenme kuramına ait bulguları sentezlemiştir.

Nörobilim + Bilişsel Öğrenme
Nörobilim = Özellikle sinir siteminin davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalı.Anahtar sözcüğümüzdür.

Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri

 1. Beyin paralel bir işlemcidir.(Aynı anda çok işe odaklanabilir.)
 2. Öğrenme tüm fizyolojiyle ilgilidir.(Duyu organları)Yaş önemli, bedenin engel durumu, beslenme
 3. Duygular öğrenmede önemli yer tutar.
 4. Anlam arayışı doğuştandır ve içseldir.(En önemli budur)İnsan beyni kendi için anlamlı şey arar.
  Öğretmen öğrencilerin işine yarayacak bilgileri öğretmeli veya yeni bilgiyle eski bilgi arasında bağ kurarak anlamlı öğrenmeye yol açmalı.
 5. Her beyin tektir.Yani bireysel farklılıklar var.Farklı yöntem ve teknikle ders işlenir.
 6. Öğrenme teşvikle artar, tehditle azalır.
 7. Beyin parçaları ve bütünü ay zamanda işler.
 8. Öğrenme hem çevresel hem de odaklanış dikkati gerektirir.
 9. İki tür bellek vardır.