Etiket arşivi: Ev Ödevi

Ev Ödevi

 • Öğrenmeyi kolaylaştırmak
 • Dersi pekiştirmek(Kalıcılığı arttırmak)
 • Yeni öğrenilecek konuya hazırlık amacıyla kullanılan tekniktir.
 • Pekiştirme, alıştırma yapma etkinliğidir.

Ev ödevi verilirken;

 1. Eğitsel değer taşımalıdır.(Ödevde bulunması gereken en önemli niteliktir.)
 2. Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmalıdır.(Ödevin en önemli faydasıdır)
 3. Düzeye uygun olmalıdır.
 4. Boş zaman doldurmak için verilmemelidir.
 5. Ödevler kontrol edilmelidir.

Performans ödevi kaldırılmış ve yerine performans değerlendirme gelmiştir.

Öğretim Teknikleri

 1. Gezi
 2. Gözlem
 3. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 4. Gösteri
 5. Rol Oynama
 6. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 7. Konuşma Halkası
 8. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 9. Beyin Fırtınası(Osborn)
 10. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 11. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 12. Mikro Öğretim
 13. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 14. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 15. Sergi
 16. Görüşme(Mülakat)
 17. Ev Ödevi
 18. Tarihsel Empati
 19. Müze Eğitimi
 20. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 21. Soru-Cevap Tekniği