Etiket arşivi: Denge

5E ve 7E Modeli(R. Bybee)

 • Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulama alanıdır.
 • Temelinde, Piaget’nin öğrenmeyi denge, dengesizlik, yeniden denge şeklinde açıklaması üzerine kurulmuştur.
 • Daha çok fen eğitiminde kullanılır.

Bu model kullanıldığında;

 • Kavramsal gelişimlerinin arttığı
 • Kavramsal yanılgılarının giderildiği
 • Kavramsal kalıcılığın sağlandığı
 • Derse pozitif tutum geliştirildiği
 • Bilimsel süreç becerilerinin geliştiği
 • Muhakeme yeteneğinin arttığı görülür.

5E Modeli

Denge1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
Dengesizlik3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
Yeniden Dengeleme4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.

7E Modeli

1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.İlişkilendirme
Öğrenci edindiği bilgiyi farklı disiplinlerle ve gerçek hayatla ilişkilendirip sağlamlaştırma.
6.Fikir Alış Verişi
Öğrenciler birbirleriyle bilgilerini paylaşarak öğrenmenin kapsamını genişletir.
7.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.

Tasarım İlkeleri

Bütünlük

Materyaldeki tüm unsurların ahengine bütünlük denir.

Denge

Bir tasarımda görsel ağılığın eşit olarak dağıtılmasıdır.İki türlü denge vardır.

Formal Dengeİnformal Denge
Kullanılan görsel ortadan ikiye ayrıldığında tasarım her iki tarafa da birbirinin yansıması ise denge simetrik yani formaldir.

Sistematik bir şekilde materyalde düzen olur.

Kullanılan görsel, ortadan ikiye ayrıldığında ögeler her iki tarafa eşit yoğunlukta olduğu halde bu eşitlik farklı ögeler kullanılarak sağlanmışsa denge asimetrik yani informaldir.

İlgi, çekicilik, hareket katar.

Vurgu

Görsel bir materyalde önemli ögelerin diğer ögelerin önüne çıkartılarak ilgi ve dikkat çekici hale getirilmesidir.

Öneli yeri tasarımdan ayırırsan hem bütünlüğü hemde vurgulama ilgisini bozarsın.

Hizalama

Materyaldeki ögeler arasında yatay ve dikey şekilde bir çizgi varmış gibi hizalanan bilgi ve nesneler daha düzenli algılandığından kolay öğrenilir ve hatırlanır.

Zor okunanDaha rahat okunan
   Gün olur, alır başımı giderim, 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. 
  Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra. 
Gün olur, alır başımı giderim, 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. 
Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra. 

Yakınlık

Bir görselde yer alan ögeler birbirine yakın olduğu sürece ilişkili, uzak olduğu sürece ilişkisiz gibi algılanır.

Zıtlık(Karşıtlık)

Zıtlık tasarımı ilgi çekici hale getiren iyi bir ilkedir.Zıtlık okuyucunun dikkatinin dağılmasını engeller.Çizgiler, şekiller ve grafikler zıtlık yaratabilir.

Oran/Orantı

Kediyle adam çiziyorsan adam büyük olacak.

Uyarı

 1. Materyaldeki paragraf aralıkları, satır aralıklarından geniş tutulur.
 2. Satır sonuna sığmayan kelimeler ayırma çizgisiyle bölünmez.Kelimenin tamamı alt satıra kaydırılır.
 3. Gözlerimiz materyalde ilk önce materyalin tam ortasına odaklanır.Fakat materyalden en çok aklımızda kalan yer sol üst köşedir.Buna üçüncü kural veya üçüncü göz kuralı denir.

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Merhaba dostlar.Bu dersimizde Piaget’nin bilişsel gelişim kuramını inceleyeceğiz.Bir önceki Bilişsel Gelişim başlıklı yazımda bilişsel gelişime giriş yapmış ve alanla ilgili kuramları şematize olarak özetlemiştik.Şimdi o kuramlardan en gözdesi Piaget neymiş bakalım…
Okumaya devam et