Etiket arşivi: Bütüncül Rubrik

Puanlama Araçları

Çağdaş ölçme araçlarının çoğunun puanlama güvenirliği düşüktür.Bu puanlama güvenirliği arttırmak için belli başlı puanlama araçları kullanacağız.

Kontrol Listesi

 • En basit ölçektir.
 • Eğer senin amacın performans değerlendirme sürecinde belli başlı davranışları, belli sırada yapılıp yapılmadığını kontrol etmekse kullanılan ölçüt kontrol listesidir.
 • Bize belli başlı davranışların yapılıp yapılmadığını yani var ya da yok olduğunu verir.
 • Davranışın düzeyini vermez.İyi mi yapıyor?Kötü mü yapıyor?Orta düzey de mi yapıyor bilemezsin.
 • Davranışlar arası hiyerarşi vardır.Yani davranışları hangi sıra ile yapılacağını kontrol listesi gösterir.
 • Öğretim amaçlıda kullanılır.
 • Bireyin davranışlarından kaç tanesine sahip olduğu bilgisine cevap verir.

Süreç + Sonuç ölçmede etkilidir.

Daha çok süreç ölçmede etkilidir.

Derecelendirme Ölçeği

 • Bir uygulama sırasında yapılması gereken davranışların varlığından yokluğundan ziyade birey o davranışa iyi mi sahip? kötü mü sahip? bilgisini verir.
 • Davranış düzeyi hakkında bilgi verir.(İyi – Kötü – Orta)
 • Bireyin davranışlardan kaç tanesine sahip iyi mi sahip, kötü mü sahip yorum yapabiliriz.

Süreç + Sonuç ölçmede etkilidir.

Daha çok sonuç ölçmede etkilidir.

Rubrik(Dereceli Puanlama Anahtarı)

Bir öğrenciye performans görevi verildiğinde yanında verilen ve öğrenciye ne yaparsa ne kadar puan alacağını gösteren ölçek.

Performans görevi varsa yanında Rubrik verilmelidir.

 1. Değerlendirme sürecindeki belirsizliği giderir.
 2. Motivasyonu arttırır.
 3. Kendi öğrenme sorumluluğunu öğrenciye verir.
 4. En önemli faydası puanlamada objektifliği sağlar.
 • Rubriklerde hazırlanan puanlamada kullanılan ölçütler mutlak olmalıdır.Değiştirilemez.
 • Değerlendirme aşamasında(puanlama sırasında) öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişimleri göz önüne alınmaz.
 • Daha çok psikomotor becerilerin puanlanmasında kullanılır.Bilişsel, duyuşsal durumlarda da kullanılabilir.

Analitik Rubrik

Bir performans değerlendirme sürecinde yapılan performansın her bir adımı ayrıntılı olarak puanlanıyorsa analitiktir.

Her bir adım ayrıntılı olarak puanlanıyorsa analitiktir.

Daha çok süreç ölçmede etkilidir.

Holistik(Bütüncül) Rubrik

Her bir adım ayrıntılı olarak puanlanmaz.

Belli başlı adımlar + oluşturulan bütün puanlanır.

Daha çok sonuç ölçmede etkilidir.